Alzheimers sjukdom – En sjukdom som kan förebyggas och motverkas | NewsVoice

NewsVoice – 23 Mars, 2021

HÄLSA. “Tillämpbara forskningsresultat utmynnar i det optimistiska att Alzheimers sjukdomen kan tryckas tillbaka, men då gäller det att ta tillvara de forskningsrön som faktiskt finns idag”, säger Agneta Schnittger (MD) och Ingemar Ljungqvist till NewsVoice i ett öppet samtal om Alzheimers sjukdom.

Läs mer & video(16:17): “Alzheimer kan behandlas framgångsrikt – Dr Agneta Schnittger och Ingemar Ljungqvist”: Alzheimers sjukdom – En sjukdom som kan förebyggas och motverkas — NewsVoice.se

Den korrumperade skolmedicinen sviker i denna allvarliga stund — Nya Dagbladet – 25 Mars, 2020

Foto: Canstockphoto

(Nya Dagbladet)  Så har då åter det skolmedicinska etablissemanget i en artikel i boulevardblaskan Expressen kastat sig över hjälteläkaren Annika Dahlqvist med påståenden om att hon kommer med falska rekommendationer om hur man stärker sitt immunförsvar bland annat för att bättre kunna motstå virus. →

Läs mera via Den korrumperade skolmedicinen sviker i denna allvarliga stund — Nya Dagbladet

Kan kokosolja bota coronasmitta? — Nya Dagbladet – 14 Mars, 2020

(Nya Dagbladet)  Prognoserna över Corona-pandemins utveckling framöver duggar tätt, från de som ser utbrottet som något som mest liknar en allvarlig säsongsinfluensa till de som tror att uppåt 80 procent av jordens befolkning kommer att drabbas med mycket höga dödstal. Den etablerade skolmedicinen vid de stora erkända institutionerna och inom läkemedelsindustrin jobbar för högtryck för att hitta vacciner och patenterbara mediciner, med vilka man hoppas kunna bromsa in och stoppa pandemin. →

Läs mera via Kan kokosolja bota coronasmitta? — Nya Dagbladet

Alternativa Nyheter – VAKEN.se – 16 December, 2019

Köttätande bra för folkhälsan

 

Miljöaktivister bedriver en intensiv propaganda mot köttätande som man menar bidrar till ökade utsläpp av växthusgaser. Jag skall vid ett senare tillfälle beröra detta påstående som inte är riktigt förutsatt att köttet produceras på ett ekologiskt bra sätt. Att miljöaktivister så starkt bedriver kampanj mot köttätande tror jag mer beror på att de ofta har en stark ideologisk bias för vegetarisk kost. Kampanjen mot köttkost är ur folkhälsosynpunkt ytterst diskutabel. → Läs mera via VAKEN.se

Lars Bern – Tillbaka till Hippokrates

 

Den metabola pandemin och dess orsaker är idag det utan jämförelse största hotet mot en hållbar utveckling för mänskligheten. Att de smittsamma sjukdomarna minskat kan i stort sett tillskrivas upptäckten av naturmedlet penicillin i början av 1900-talet samt några få viktiga vacciner. Även den kampen mot sjukligheten är nu på väg att förloras p.g.a. resistensutveckling och avsaknaden av fungerande nya antibiotikum och ökande allvarliga biverkningar från överanvändning av vacciner. Bovarna bakom resistensutvecklingen är kraftig överanvändning av antibiotikum till människor och en industriell matproduktion där ihopträngda djurbesättningar och fiskodlingar hela tiden tillsätter antibiotika i fodret för att hindra infektioner. → Läs mera på VAKEN.se

Fröoljorna orsakar en stor del av den ökande cancerförekomsten

 

Den metabola sjukligheten tilltar och sprider sig globalt som en pandemi, utan att den allopatiska skolmedicinen verkar ha någon som helst kontroll över utvecklingen. Detta har lett till att det duggar tätt med böcker och bloggar från människor som likt mig själv drabbats och som själva gjort något åt sin situation i avsaknad av hjälp från sjukvården. Denna strävan hos människor som vill hjälpa sina medmänniskor har som jag tidigare berört väckt en betydande irritation inom skolmedicinen, som nu efterlyser någon sorts censur av vad lekmän får skriva om egna hälsoupplevelser. Detta krav kommer från en skolmedicin som misslyckats katastrofalt med att stävja den pågående pandemin. → Läs mera på VAKEN.se

Folket mot skolmedicinen

 

pillerburkar

Två av de viktigaste grundbultarna inom skolmedicinen i västvärlden under det senaste halvseklet har varit hypoteserna att mättade fetter är hälsovådliga och att högt blodkolesterol ökar risken för kardiovaskulära sjukdomar. Båda dessa hypoteser bygger på forskningsfusk och bristfällig forskning. Trots att senare tids forskning kullkastat bägge hypoteserna är de fortfarande grundbultar inom den västerländska skolmedicinen. Orsaken synes vara att hypoteserna gett upphov till enorma inkomster för såväl den globala livsmedelsindustrin som läkemedelsindustrin. Det rör sig här om tusentals miljarder i inkomster varje år för dessa industrier. → Läs mera på VAKEN.se

What is Leaky Gut? Symptoms PLUS 7 Things to Avoid — The Truth About Cancer – February 7, 2019

man holding his stomach in pain

By Charlene Bollinger

I can think of least 50 people right now who would list digestive issues as their number one health complaint. Whether it is IBS, an ulcer, heartburn, bloating, unexplainable food intolerances or just a “sensitive gut,” it seems like everybody is dealing with some kind of digestive distress these days.

Have you ever stopped to consider why?

Sadly, what a lot of people don’t know is that seemingly “normal” digestive upset may be a sign of a more serious issue: leaky gut. This term may sound strange, but it can also be serious.

I am so proud of our efforts at TTAC to empower YOU with your health. And knowing the whys, hows, and consequences of leaky gut are so important to continue to learn about.

The Importance of a Healthy Digestive System……

Read more:

via What is Leaky Gut? Symptoms PLUS 7 Things to Avoid — The Truth About Cancer

Study: Coconut Oil Works Better Than These Anti-Anxiety Drugs (Without the Side Effects) — Humans Are Free – January 20, 2019

What can’t coconut oil do? It is a great antiviral and anti-inflammatory; it is beneficial for the heart, skin, and healthy weight; and now a study has found that it may be able to treat stress and anxiety — with more success than drugs.by Yelena SukhoterinaA study published in the Experimental and Therapeutic Medicine journal…..Read more

via Study: Coconut Oil Works Better Than These Anti-Anxiety Drugs (Without the Side Effects) — Humans Are Free

Top Ten Natural Antibiotics Hiding In Your Kitchen — Era of Light – December 6, 2018

Hippocrates said, “Let your food be your medicine, and your medicine be your food.” Never is this more true than providing what your body needs to fight infection. Over the last several decades, over-use of antibiotics has reached an all-time high. The result has been drug-resistant bacteria and “superbugs” that evolve faster than scientists can……Read more

via Top Ten Natural Antibiotics Hiding In Your Kitchen — Era of Light

Top 10 Natural Antibiotics Hiding In Your Kitchen!

 

Foods To Eat If You Want To Look And Feel Younger — Era of Light – December 2, 2018

Inflammation, oxidants, starchy carbs, chemicals in packaged foods, rancid oils, insufficient vitamin and mineral intake, low-fat diets, oils high in omega-6 fatty acids, high blood glucose levels, and unhealthy gut flora promote aging, and these can be reduced or eliminated through diet. Here are the foods you should eat to keep looking and feeling healthy:…Read more

via Foods To Eat If You Want To Look And Feel Younger — Era of Light

Top 10 Candida Fighting Foods — Wake Up World – October 28, 2018

October 28th, 2018 By Lucy Morales Candida Albicans is a type of yeast that can occur in the human gut. According to research, 70% of people have candida colonies in their intestines, mouth or skin, however the candida in your gut is typically kept in balance by healthy gut bacteria. The problem is that candida can over…..Read more

via Top 10 Candida Fighting Foods — Wake Up World

MSM Declares WAR on Human Health: Coconut Oil, Vitamin D and Nutrition Under Extreme Attack — Humans Are Free – Aug 29, 2018

The left-wing media hasn’t merely declared war on reason and liberty; they’re now waging a coordinated, full-on attack on human health.Two recent attacks highlight the nefarious agenda in the anti-human media:* The attacks on coconut oil, one of the cleanest, healthiest plant-based dietary fat source on the planet.* Attacks on vitamin D, a potent anti-cancer….Read more & Video: Mike Adams, the Health Ranger “Media attacks COCONUT OIL and vitamin D, promotes raping TREES”

via MSM Declares WAR on Human Health: Coconut Oil, Vitamin D and Nutrition Under Extreme Attack — Humans Are Free