Tege Tornvall: ”Att bekämpa kol är att bekämpa själva Livet” — NewsVoice – 10 Januari, 2020

Tege Tornvall, eget verk

(NewsVoice)  TEKNIK & MILJÖDEBATT. Faktajournalisten Tege Tornvall förklarar koldioxidens viktiga roll på Jorden. ”Optimal för Jordens växtlighet och mänsklighetens försörjning vore troligen dubbel halt mot dagens”. Han jämför även Jorden med andra planeter i solsystemet, vilka har extremt höga koldioxidhalter som ändå inte påverkar planeternas temperaturer. →

Läs mera via Tege Tornvall: ”Att bekämpa kol är att bekämpa själva Livet” — NewsVoice.se

Rising CO2 producing “Miracle” Re-greening Effects Across the Planet as Global Tree Cover Rapidly Expands — Era of Light – September 10, 2018

Climate change myth pushers are scientifically illiterate propagandists who have brainwashed themselves against all scientific reality to somehow believe that carbon dioxide is a poison to plants. In truth, it’s the “greening” molecule for the planet, as I’ve repeatedly explained in multiple climate videos, podcasts and climate articles. Now, new science published in Nature demonstrates….Read more & Watch videos — all of which have been BANNED by YouTube 

via Rising CO2 producing “Miracle” Re-greening Effects Across the Planet as Global Tree Cover Rapidly Expands — Era of Light