Kina sätter in kolloidalt silver i kampen mot coronaviruset — Nya Dagbladet -23 Mars, 2020

Foto: Halosil International | Med hjälp av kolloidalt silver hoppas Kina kunna förhindra smittspridning på sjukhus.

(Nya Dagbladet)  För att stoppa coronavirusets spridning i sjukhus och andra byggnader så importerar Kina nu maskiner som sprejar ut kolloidalt silver och väteperoxid och som på mycket kort tid kan döda samtliga patogener i en lokal. →

Läs forts. via Kina sätter in kolloidalt silver i kampen mot coronaviruset — Nya Dagbladet

Kolloidalt silver kan rädda tiotusentals människoliv — Nya Dagbladet – 21 Mars, 2020

Foto: montage/CanStockPhoto

Kolloidalt silver kan rädda tiotusentals människoliv

Sjukvårdsinrättningar över hela världen står inför den största prövningen i modern tid, och coronaviruset riskerar att skörda tiotusentals – om inte miljoner – människoliv. Sjukvården står i dag helt utan svar på viruset och tvingas arbeta nästan uteslutande med intensivvård, men kolloidalt silver är ett medel som potentiellt skulle kunna rädda tiotusentals liv och göra att vi slipper stänga ned hela samhällen. Sjukvården skulle kunna pröva denna effektiva virusdödare, och tiden är knapp. →

Läs mera via Kolloidalt silver kan rädda tiotusentals människoliv — Nya Dagbladet

Sven Erik Nordin om cancern som försvann — VAKEN.se – 2 Februari, 2020

(VAKEN.se)  Sven Erik Nordin fick år 2014 beskedet att han hade en livshotande cancer och att han behövde genomgå en mycket krävande operation. I dag är cancern borta trots att han tackade nej till den rekommenderade operationen. I detta program får vi höra Sven-Erik berätta sin historia om hur han i stället ändrade sin kost och att han senare blev fri från sin cancer. Detta är också något han har beskrivit i sin bok ”Och cancern bara försvann”. Han har också beskrivit hur han behandlade sig själv på sin hemsida svaradoktorn.se →

Läs mera & video: “Lördagsintervju 73 med Sven Erik Nordin om cancern som försvann. Kommentar av Lars  Bern.” (58:45) via — VAKEN.se

Tio naturliga antibiotika som dödar svamp och bakterier – 3 Januari, 2020

(VAKEN.se)  Bakterier som är resistenta mot antibiotika är ett konstant problem som läkemedelsindustrin inte lyckats att lösa, men i naturriket och på hälsokosthyllorna finns redan en rad örter och medel som fungerar mot dessa bakterier. Natural News rekommenderar tio naturmedel mot resistenta bakterier och även svampinfektioner.

Alexander Fleming (1881-1951) nobelpristagaren och uppfinnaren av penicillin varnade tidigt för risken att utsätta bakterier för låga halter av antibiotika som inte dödar dem. De kommer att bli resistenta, sa han. →

Läs mera via – VAKEN.se

TV Hälsa: Bli av med din urinvägsinfektion med oreganoolja — NewsVoice.se – 5 September, 2019

(NewsVoice.se) Upprepad användning av antibiotika mot UVI, har visat sig öka risken för antibiotikaresistenta bakterier och återkommande infektioner. Oreganoolja som är känt för sina antibakteriella egenskaper botar även urinvägsinfektioner där läkemedel inte biter. →

Läs mera via TV Hälsa: Bli av med din urinvägsinfektion med oreganoolja — NewsVoice.se

Top Ten Natural Antibiotics Hiding In Your Kitchen — Era of Light – December 6, 2018

Hippocrates said, “Let your food be your medicine, and your medicine be your food.” Never is this more true than providing what your body needs to fight infection. Over the last several decades, over-use of antibiotics has reached an all-time high. The result has been drug-resistant bacteria and “superbugs” that evolve faster than scientists can……Read more

via Top Ten Natural Antibiotics Hiding In Your Kitchen — Era of Light

Top 10 Natural Antibiotics Hiding In Your Kitchen!

 

5 Best Natural Antibiotics & Anti-virals To Destroy Superbugs And Just About Everything Else — Era of Light – Aug 16, 2018

Sir Alexander Fleming discovered the antibacterial power of the mold Penicillium notatum in 1928. Even though it was a natural healing agent effective in destroying Staphylococcus aureus and other noxious bacteria, the pharmaceutical industry got hold of nature’s bounty and it became — along with multiple other Big Pharma inventions — the nightmare of modern….Read more

via 5 Best Natural Antibiotics & Anti-virals To Destroy Superbugs And Just About Everything Else — Era of Light

Colloidal Silver: Clinically Proven Destroyer of Multidrug-Resistant Bacteria — Era of Light -Aug 2, 2018

In recent years the medical community, including mainstream medicine and world health groups, have become increasingly alarmed by the proliferation of multidrug-resistant bacteria and the rising toll of death and illness that we’re now facing — and with very good cause. After all, literally millions of people are dying, worldwide, from bacterial infections. In the….Read more

via Colloidal Silver: Clinically Proven Destroyer of Multidrug-Resistant Bacteria — Era of Light

Five Natural Antibiotics & Anti-virals To Destroy Superbugs — April 28, 2018

Sir Alexander Fleming discovered the antibacterial power of the mold Penicillium notatum in 1928. Even though it was a natural healing agent effective in destroying Staphylococcus aureus and other noxious bacteria, the pharmaceutical industry got hold of nature’s bounty and it became — along with multiple other Big Pharma inventions — the nightmare of modern…Read more

via Five Natural Antibiotics & Anti-virals To Destroy Superbugs — Era of Light

Science Discovers a Key to the Effectiveness of Colloidal Silver — April 18, 2018

A widelynoted recent-year study at Boston University found an important key to the effectiveness of colloidal silver when it discovered that nano-silver particles increased the effectiveness of antibiotics against resistant “super bugs” by thousands of times. Besides demonstrating once again the effectiveness of colloidal silver, the study may have also found an important reason why…Read more

via Science Discovers a Key to the Effectiveness of Colloidal Silver — Era of Light