Vad är AlmaNova?

AlmaNova | Av Anna Böhlmark -30 March, 2021

AlmaNova är tidskriften som bygger broar mellan vetenskap, andlighet och hälsa. AlmaNova vill upplysa och inspirera till att uppnå en kreativitet och en livsenergi som är människans naturliga tillstånd.

Som namnet betyder – Alma Nova – är Alma själen och Nova nya. Den nya själen. Vi behöver tänka om vad gäller hälsan. Vi behöver ta med själen in i detta helhetstänk

Läs mer & kort video: Vad är AlmaNova? — AlmaNova

Sound Healing Therapy: 14 Mystical Instruments That Induce Profound Relaxation and Inner Quiet — Wake Up World – December 9th, 2018

December 9th, 2018 By Aletheia Luna Guest writer for Wake Up World “The sweet harmony of music not only affords us pleasures, but renders us important services. It greatly cheers the drooping spirit, clears the face from clouds, smooths the wrinkled brow, checks moroseness, promotes hilarity; of all the most pleasant things in the world, nothing more…Read more & videos: “14 Mystical Instruments That Induce Profound Relaxation and Inner Quiet”

via Sound Healing Therapy: 14 Mystical Instruments That Induce Profound Relaxation and Inner Quiet — Wake Up World

Exit From The Matrix: The greatest day of your life — Jon Rappoport’s Blog – June 17, 2018

by Jon Rappoport June 17, 2018 Oh yes, there was such a day. Maybe you were 10 years old, and it was summer, and you were running across a field and the sky suddenly opened up and you saw a huge future, as yet undefined. But it was there, and it was yours. Unlimited possibility……Read more 

via Exit From The Matrix: The greatest day of your life — Jon Rappoport’s Blog