Sanna Ehdin om vikten av god tarmhälsa – Hälsomässan i Stockholm – 26 November, 2018

Av Torbjörn Sassersson – 22 november, 2018

TV Helse Sverige besökte Hälsomässan i Stockholm den 10 nov 2018. Vi passade på att intervjua författarinnan och hälsoprofilen Sanna Ehdin. Hon berättar om en kommande bok samt om vikten av fasta och tarmhälsa.

Se videoTV-Helse Sverige

 

Gendoktorn: Studie av svensk tarmflora — TV Helse i Sverige -26 November, 2018

Idag vet vi att människokroppen innehåller likvärdigt antal bakterie- som människoceller och dessa har väldigt stor betydelse för vår hälsa. Flertalet kroniska sjukdomar innefattande diabetes, blodkärlssjukdomar, obesitas, ADHD och även Alzheimer kopplas till dysfunktionell tarmflora. I spår av denna forskning kommer exempelvis nya dieter, såsom LCHF, Paleo och antiinflammatorisk, som påstås ge nyttigare tarmbakterier, livsmedelsindustrin utvecklar…….Läs mera

via Gendoktorn: Studie av svensk tarmflora — TV Helse i Sverige

Belly fat is affected by your vitamin D levels — Natural Health 365 – November 10, 2018

(NaturalHealth365) Did you know that the cost of healthcare increases – every year – by 5% in men and 3% in women for every inch of belly fat? In fact, according to a Danish study, women with over 37 inches around their waist are likely to pay way more money compared to women with an…Read more

via Belly fat is affected by your vitamin D levels — Natural Health 365

International Appeal and Petition: Stop 5G on Earth and in Space — November 8, 2018

By B.N. Frank Activist Post and sister publication, Natural Blaze, have already published many articles about the ongoing nightmare that is being marketed as the “Race for 5G.” Never heard of this? It involves installing millions of 4G and 5G small cell towers and related wireless infrastructure pretty much everywhere – including in front of…Read more, videos & sign petition

via International Appeal and Petition: Stop 5G on Earth and in Space —

INTERNATIONAL APPEAL
Stop 5G on Earth and in Space

The Appeal

Tarmproblem hänger ofta samman med kronisk sjukdom – Dr Erik Enby — TV Helse i Sverige – 2 November, 2018

Dr Erik Enby sammanställer upptäckten av att kroniska sjukdomar beror på invasion av främmande mikroorganismer som tillväxer i blod och annan kroppsvätska. Även tarmproblem är en nyckelfaktor. Genom att utgå från att kroniska sjukdomar börjar som infektioner har Enby kunnat hjälpa många av sina patienter att bli friska. Text: Erik Enby Det vore välgörande om…..Läs mera

via Tarmproblem hänger ofta samman med kronisk sjukdom – Dr Erik Enby — TV Helse i Sverige

How to End the Autism Epidemic — Waking Times – September 20, 2018

Dr. Mercola, GuestWaking Times In this interview, J.B. Handley, founder of Generation Rescue, discusses autism and what he believes can be done to help turn this tragic trend around. This is also the topic of his book, “How to End the Autism Epidemic.” A Parent’s Worst Nightmare Handley’s son has autism, and his personal experience…..Read more & short video: “Dr. Mercola and JB Handley Discuss Vaccines and Their Role in Triggering Autism”

via How to End the Autism Epidemic — Waking Times

Coimbra-protokollet: Ny och lovande behandling vid autoimmuna sjukdomar — TV Helse i Sverige – 30 Aug, 2018

Läkaren Geir Flatabø besökte i somras Brasilien för att lära sig mer om Coimbra-protokollet som är en behandling som består av mycket höga doser av D-vitamin. Vid många olika kroniska och autoimmuna sjukdomar har man funnit låga doser av D-vitamin hos patienterna, säger Geir Flatabø. Det beskrivs som D-vitaminbrist eller nedsatt funktionsduglighet, förklarar han. Sjukdomarna kan även förklaras…..Läs mera & video: ” Coimbra-protokollet”

via Coimbra-protokollet: Ny och lovande behandling vid autoimmuna sjukdomar — TV Helse i Sverige