Covid-19-lagen: Det kanske bara blev 99 år av demokrati i Sverige | VAKEN.se

italiensk karantän lockdowns stänga ner företag Covid-19-lagen

VAKEN.se – 14 December, 2020

Nu ligger ett 83-sidigt utkast till lagförändring i form av covid-19-lagen på allas bord. Den 23 december stängs remisstiden. World Freedom Alliance, med dess svenska gren har gjort följande remissyttrande, där förslaget i sin helhet förkastas på grund av det demokratiska underskottet.

Läs mer: Covid-19-lagen: Det kanske bara blev 99 år av demokrati i Sverige — VAKEN.se

The Violence-Inducing Effects of Psychiatric Medication — Wake Up World – August 24th, 2018

August 24th, 2018 By Kelly Brogan, M.D. Guest writer for Wake Up World Psychiatric medications have some dangerous, often-overlooked side effects, which could include suicide and homicide. Last year we learned that Chris Cornell of Soundgarden had reportedly committed suicide by hanging. His family reported knowing a different Chris than one who would make this fatal decision, and suspected….Read more

via The Violence-Inducing Effects of Psychiatric Medication — Wake Up World