(Video) Lars Bern om likheten mellan globalister och kriminella gäng | NewsVoice – 2 Sept, 2020

Lars Bern

NewsVoice | SwebbTV

”De gängkriminella använder hot om våld för att styra sin omgivning, dvs. rädsla. På liknande sätt används rädsla av de globalistiska och liberala makterna med allt från klimathot till hot om pandemier. I båda fallen handlar det om att tvinga människor att följa sina egna uppsatta regler. I båda fallen handlar det om att tjäna pengar med hjälp av att skrämma människor.” – SwebbTV

Video (24:54) via Lars Bern om likheten mellan globalister och kriminella gäng — NewsVoice

ANSWERS: Robert Steele for Dimensions of Disclosure Conference – 68 Questions from #Borg to Zionism versus Judaism — Public Intelligence Blog – August 20, 2019

(Public Intelligence Blog)

ANSWERS

Robert Steele Responds to Questions from Dimensions of Disclosure Participants

Supplement to
BRIEFING: If I Were President

Linked Table of Contents and All Answers Below the Fold.

Does NOT include Q&A during LiveStream

SHORT URL This Post: https://tinyurl.com/Steele-DD-2019-Answers

Read more via ANSWERS: Robert Steele for Dimensions of Disclosure Conference – 68 Questions from #Borg to Zionism versus Judaism — Public Intelligence Blog