Varning för mat från Bill Gates | VAKEN.se – 4 Juli, 2020

(VAKEN)  Globalismens oligarker ger sig inte. Ingenting av våra liv och vår mat kan de hålla sina fingrar från. Allt skall industrialiseras och drivas i megaskala så att de kan skaffa sig total kontroll och bygga sina monopol. Strävan bort från naturlig matproduktion har nu pågått i över hundra år. När det gäller grönsaker ser vi resultatet – produkter som ofta bara innehåller 10% av de viktiga näringsämnen som de i sitt ursprungliga naturliga tillstånd innehöll. Detta har lett till olika bristsjukdomar och ett växande behov av kosttillskott av vitaminer och mineraler. Resten av industrimaten är baserad på hyperbilliga kolhydrater och raffinerade fröoljor som aldrig under vår evolution varit människoföda. Denna mat är orsaken bakom den metabola pandemi som tar 40 miljoner människors liv i förtid varje år. →

Läs mer via Varning för mat från Bill Gates — VAKEN.se

Giftigt avloppsslam fortsätter spridas på åkrarna – Nu även med plast — NewsVoice.se – 11 November, 2019

(NewsVoice.se)  DEBATT. Stora mängder plast med miljögifter blandas in i vårt avloppsslam i reningsprocessen. De giftiga ämnena riskerar sedan att hamna på vår åkermark, men också i vårt dricksvatten. Det är hög tid att spridning av slam i vår livsmedelsproduktion upphör, skriver Gunnar Lindgren och Lena Jarlöv. →

Läs mera via Giftigt avloppsslam fortsätter spridas på åkrarna – Nu även med plast — NewsVoice.se

Sikkim vann FN:s pris för bästa policy – första delstaten i världen att helt förbjuda pesticider — TV Hälsa – 20 September, 2019

(TV-Hälsa)  Sikkim, en mindre delstat i Indien var den första att gå över till helt ekologisk jordbruk redan 2016. Turismen ökade med 70 procent, och marken har blivit helt återställd. Människor över hela världen har besökt platsen, där över 4,500 olika växtarter och sällsynta vilda djur lever i ett blomstrande ekosystem. →

Läs mera & video: BBC News: “Will organic revolution boost farming in India? – BBC News” (2:15) via  — TV Hälsa

11 Superfoods That Will Supercharge Your Body — Waking Times – November 9, 2018

Supercharge Your Body

Anna Hunt, Staff Waking Times A diet full of natural healthy foods is a guaranteed way to help the body maintain optimal function. Unfortunately, mass production of food means many live foods sold in stores are depleted of nutrients due to overuse of chemicals in soil and during food production. Moreover, at times our bodies need…..Read more

via 11 Superfoods That Will Supercharge Your Body — Waking Times

New Jersey indoor farm can grow plants all year long while using 95 percent less water than outdoor farms, with no pesticides at all – April 5, 2018

Image: New Jersey indoor farm can grow plants all year long while using 95 percent less water than outdoor farms, with no pesticides at all

(Natural News) There’s something special about a new farm in Kearny, New Jersey. Headed by a former techie turned farmer, Bowery Farming is uniquely poised to serve as the blueprint for future farms with a focus on sustainability and reliability. More specifically, by applying clever new methods, the CEO and founder of Bowery Farming, Irving Fain, has created what might well be the most productive land-based farm in existence…..Read more at: Natural News

Working with nature to reduce pesticide use: Farmers around the world are rediscovering the increased yields offered by biodiversity — March 25, 2018

(Natural News) The face of agriculture has changed dramatically over the past century. Instead of working with what nature has provided, encouraging biodiversity and companion planting to ward off pests, farmers have been encouraged to use chemical fertilizers and pesticides, with disastrous results. Despite being promised greater crop protection and increased yields, the results have…..Read more

via Working with nature to reduce pesticide use: Farmers around the world are rediscovering the increased yields offered by biodiversity — NaturalNews.com