Strålsäkerhetsmyndigheten anlitar jäviga experter | Strålskyddsstiftelsen – 18 Aug, 2020

Strålskyddsstiftelsen – 18 Aug, 2020

I april i år publicerade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM en ny rapport från sitt vetenskapliga råd. Liksom alla tidigare år avfärdas  visade risker med strålning från trådlös teknik och lågfrekventa magnetfält. Ingen representant för majoriteten av forskarna som tvärtom anser att det finns växande belägg för hälsorisker och att människor måste skyddas bättre har ingått. Under alla år sedan 2002 har SSM:s expertgrupp dominerats av personer med jäv och bindningar till telekombolagen, vilka gynnas av gruppens slutsatser om att inga hälsorisker skulle finnas.

Läs mer via Strålsäkerhetsmyndigheten anlitar jäviga experter — Strålskyddsstiftelsen

Vilken värld vill du leva i, vilken framtid vill du medverka till? — VAKEN.se – 25 Maj, 2020

hur världen styrs

(VAKEN.se)

Den situation vi idag befinner oss i, gör det svårt att blunda för det faktum att mycket måste förändras och det ganska radikalt! Det håller på att ske, inte enbart för att vi väljer det, utan på grund av det ohållbara i vår nuvarande situation. De krafter som till stor del har skapat den ohållbara situationen måste agera för att inte tappa kontrollen. De har säkert kalkylerat med någon typ av kollaps och högst sannolik till stor del skapat den situation, som vi står i just nu. De strukturer och förutsättningar, som vi levt under länge, håller på att vika undan. Vad kommer istället? Vem och vilka krafter är det, som ska bestämma,och vad och vilka strukturer är det, som vi behöver?

Ingen kan blunda för att extrema, maktfullkomna krafter har drivit fram den tvångsmässiga situation, som vi befinner oss i. Det finns många idag, som vaknar upp och blir medvetna om att hela världen är fylld av gigantiska manipulationer. Många lever i bilder och föreställningar, som inte har någon relevans för de existentiella realiteter, som våra liv vilar på. Vi lever i fiktioner och gör oss massor av föreställningar, om hur dessa fiktioner kommer att leda oss vidare, men det blir allt tydligare, att de leder in i en alltmer livsfientlig framtid. →

Läs mer via Vilken värld vill du leva i, vilken framtid vill du medverka till? — VAKEN.se

Wikileaks Highlights The Influence “Big Pharma” Has On The World Health Organization — Collective Evolution – April 19, 2020

(Collective Evolution)  Special Note To Our Readers: We are concerned that our Facebook Page will be deleted, so we are encouraging all those who want to continue to receive and be able to find our content to sign up for our email list.

The World Health Organization (WHO) has been making headlines lately, and that’s due to the fact that the world is dealing with COVID-19. It’s also in large part due to the fact that that President Donald Trump recently halted all funding to the WHO from the US. He accused the organization of “severely mismanaging and covering up the spread of the coronavirus.” This implies, in my opinion, that they were covering up the spread based on the fact they (the WHO) would somehow profit, financially and politically from the pandemic. →

Read more & Video Documentary: “trustWHO Filmmakers Respond to Vimeo Censorship” (9:15) via — Collective Evolution

Doctor Fights Back Against Vaccine Gestapo’s Assault on Freedom — The Truth About Cancer – June 6, 2019

doctor fights back against mandatory vaccinations

(The Truth About Cancer)

Last month, San Francisco City Attorney Dennis Herrera announced that he was investigating Dr. Kenneth Stoller for allegedly writing fraudulent medical exemptions for mandatory childhood vaccinations.

He followed the announcement with a subpoena asking Dr. Stoller to surrender private patient medical records for any of his patients seeking a medical exemption, citing “state nuisance” laws.

Dr. Stoller and his lawyer are fighting back.

Read more via Doctor Fights Back Against Vaccine Gestapo’s… — The Truth About Cancer

Vi kan inte acceptera att sjukvården skördar så många liv – Släpp fram fungerande vårdmetoder — NewsVoice.se – 30 Maj, 2019

DEBATT. “Få människor är medvetna om hur begränsad, för att inte säga inskränkt, den sjukvård vi erbjuds för våra skattepengar faktiskt är och hur mycket skada den gör.” Det skriver Jens Jerndal som vill sätta stopp för den sjukvård som blivit till en av de vanligaste dödsorsakerna i samhället, särskilt bland de äldre.

Text: Jens Jerndal | Bild från sjukhus. Foto: Rawpixel.com. Licens: Pixabay.com (free use)

Det började med den nya läkemedelsindustri som växte fram i slutet av 1800-talet med rötter i den kemiska industrin och oljeindustrin, och som sedan dess utvecklats till den mest lönsamma av alla industrier, möjligen med undantag för den hemligstämplade vapenindustrin och den illegala knarkhandeln.

Sedan åtminstone hundra år har läkemedelsindustrin kidnappat och skaffat sig monopol på västerländsk skolmedicin, och politiker, medicinska auktoriteter och media har varit permanent utsatta för intensiv lobbying och stenhård programmering med snudd på hjärntvätt.

Läs mera via Vi kan inte acceptera att sjukvården skördar så många liv – Släpp fram fungerande vårdmetoder — NewsVoice.se

Watch: Firefighters Report Neurological Damage After Cell Tower Installation Near Their Station — Collective Evolution – April 13, 2019

Putting in tens of millions of 5G antennae without a single biological test of safety has got to be about the stupidest idea anyone has had in the history of the world” – Martin L. Pall, PhD & Professor Emeritus of Biochemistry and Basic Medical Sciences at Washington State University.5G: Great risk for EU, U.S. and International Health! Compelling Evidence for Eight Distinct Types of Great Harm Caused by Electromagnetic Field(EMF) Exposures and the Mechanism that Causes Them.

The conversation about 5G within the mainstream is becoming quite concerning for onlookers, as there’s been an increase in awareness about the health concerns of wireless radiation. Sure, there are natural sources of electromagnetic radiation on both ends of the spectrum in our environment, but never before has humanity experienced this much. The main reason why this is so concerning is because “Wireless radiation has biological effects. Period. This is no longer a subject for debate when you look at PubMed and the peer-review literature. These effects are seen in all life forms; plants, animals, insects, microbes. In humans, we have clear evidence of cancer now: there is no question We have evidence of DNA damage, cardiomyopathy, which is the precursor of congestive heart failure, neuropsychiatric effects.” (Dr. Sharon Goldberg, 5G Small Cell Tower Hearing In Michigan)

Read more & videos: “President, Los Angeles County Firefighter’s Union, Local 1014, Opposes Cell Towers” (3:16) and “ConsumerWatch: 5G Cellphone Towers Signal Renewed Concerns Over Impacts on Health” (4:52) via Watch: Firefighters Report Neurological Damage After Cell Tower Installation Near Their Station — Collective Evolution

EU Announces Plans To Address “Vaccine Hesitancy” With Funding From Big Pharma — May 2, 2018

By The World Mercury Project Team European Union (EU) residents have less confidence in vaccine safety than people in any other region in the world. From the perspective of the powerful pharmaceutical industry and its bought politicians, this growing skepticism about vaccine orthodoxy cannot be permitted to gain further momentum. Ignoring massive protests by citizens…Read more

via EU Announces Plans To Address “Vaccine Hesitancy” With Funding From Big Pharma — Collective Evolution

Big Pharma’s total corruption and control over U.S. lawmakers now being exposed by the global news media – November 2, 2017

Image: Big Pharma’s total corruption and control over U.S. lawmakers now being exposed by the global news media

(Natural News) Is it possible that mainstream journalists have rediscovered their integrity and desire to tell the truth? Have the increasingly urgent cries of “fake news!” caused some to find and dust off their consciences? It certainly seems that at least some have been less reluctant to do their jobs recently. The New York Times willingness to finally reveal the predatory control Harvey Weinstein maintained over young Hollywood actresses for decades, despite the mainstream media’s stubborn insistence on shielding celebrities in recent years, is one example of how the tide seems to be turning.