Konspiration eller slump? – Öppet Brev till alla Sveriges Journalister | VAKEN.se

Sveriges

VAKEN.se – 27 Maj, 2021 | Av Ingemar Ljungqvist

Vi har alla upplevt en resa under nu över ett år, där rädslan basunerats ut i lagom doser. En resa som är unik för var och en av oss. Många har också gett efter för rädslan och inordnat oss i storebrors lösning: Ta ditt vaccin och återgå till det nya normala.

Är covid-19 bara en naturens nyck, en slumpmässig händelse eller ligger det en plan, en konspiration bakom?

Läs mer: Konspiration eller slump? – Öppet Brev till alla Sveriges Journalister — VAKEN.se

Har Lock step orsakat “rädslans kultur”? | Humanism & Kunskap

Humanism & Kunskap | TEXT BÖRJE PERATT – 15 Maj, 2021

Hur ska man förklara 2020 års nedstängning av samhälle och demoralisering av politik, myndigheter och medier? Hur ska man förklara nedmonteringen av våra demokratier och våra mänskliga fri- och rättigheter för människor som inte tycks förstå något av vad som händer? Covidtroende har anammat “rädslans kultur” och betraktar budbäraren som sett bakom kulisserna som fiende och farlig för egen hälsa.

Läs mer: Har Lock step orsakat “rädslans kultur”? — Humanism & Kunskap

(Video) SGTreport: ONE MUST ONLY LOOK TO SEE THEIR DECEPTION ON FULL DISPLAY – July 1, 2020

Source: SGTreport

Researcher and writer Sofia Smallstorm returns to SGT Report to discuss the “second wave” and much more.

Video(49:02): https://youtu.be/ekvqazMiGzE

More Real News: http://sgtreport.com/

(Video) SGTreport: MUST SHARE: THIS is THE CURE to What Plagues Us !!! – June 19, 2020

Source: SGTreport

June 18, 2020

Former Sheriffs Richard Mack and Brad Rogers from the CSPOA join me to discuss the simplest way to neuter tinpot dictator Mayors and Governors while restoring our Constitutional Republic.

Video(36:39): https://www.youtube.com/watch?v=8MIu4TYntaQ

More Real News: http://sgtreport.com/