Magnesium intake linked to lower risk of cognitive impairment | NaturalHealth365 — March 21, 2020

cognitive-issues

(NaturalHealth365) Magnesium is an essential mineral you need large amounts of in your diet for optimal health. Unfortunately, magnesium deficiency isn’t talked about often … even though it is a common problem.

And, here’s the “tricky” part: even if you’re eating a healthy diet packed with magnesium-rich foods, soil depletion means that produce today doesn’t contain as much magnesium as it did several decades ago.   Bottom line, we need to careful about avoiding a deficiency. →

Read more via NaturalHealth365

Varför sätter Facebook Fake News-stämpel på goda hälsoråd? — VAKEN.se – 10 Mars, 2020

vitaminC

(VAKEN.se)  När jag för någon dag sedan delade en artikel på Facebook som gav ytterst välgrundade råd om hur människor kan förbättra sitt immunologiska försvar mot virusinfektioner i allmänhet och Corona-epidemin i synnerhet, då blockerades detta med ett påstående om att det var Fake News. Det inträffade är ytterst anmärkningsvärt och faktiskt riktigt obehagligt. Ni kan själva läsa artikeln och konstatera att det rör sig om högst väl underbyggda råd som vi, från rader av studier, vet medverkar till ett stärkt immunförsvar mot den typ av virusinfektioner som vi här talar om.

PS. Det visar sig att detta varit en samordnad iscensatt attack för att misskreditera C-vitamin mot Coronaviruset och få människor att inte beredskapsmedicinera med vitaminet. DS →

Läs mera på VAKEN.se

Coronavirus vitamin solution NOT revealed by the mainstream media or government health agencies — NaturalHealth365 – February 13, 2020

coronavirus-vitamin-solution

NaturalHealth365) As you may know, NaturalHealth365 has been a proponent of vitamin C for a wide variety of infectious diseases.  Naturally, many of our readers have been quite concerned about the most recent news about the coronavirus outbreak in China.

Well, today, I have some very good news – about a way to protect yourself naturally – coming from our friends over at the Orthomolecular Medicine News Service (OMNS).  The editor, Andrew W. Saul, PhD has outlined a scientifically valid way to keep your immune system strong.  Enjoy the read!! →

Read more via NaturalHealth365

Five Evidence-Based Ways to Boost Testosterone — Era of Light – January 2, 2020

herbal medicine eraoflightdotcom.jpg

(Era of Light)  Low levels of testosterone can come with glaring symptoms such as erectile dysfunction and reduced bone mass. Before opting for hormone replacement therapy and facing the risk of serious side ➡

Read more via: Era of Light

Magnesiumprotokollet justerade låg ämnesomsättning efter 17 år av undermålig medicinering — TV Hälsa – 28 November, 2019

(TV-Hälsa)  Ett halvt år efter att hon fått sitt första barn, diagnostiserades Liv Irene Halvorsen med låg ämnesomsättning. Då hade hon lagt på sig 15 kg på relativt kort tid och led dessutom av förlossningsdepression. Hon var dränerad på energi och klarade knappt av vardagen. Magnesiumprotokollet var lösningen. →

Läs mera & video: “Magnesium, «the missink link» for balanse i stoffskiftet?” (09:09) via — TV Hälsa.se

Mineralobalans kan ge dig sjukdomsliknande symptom — TV Hälsa.se – 25 November, 2019

(TV-Hälsa.se)  “Det finns inga sjukdomar, det finns bara mineralobalans”, säger Morley Robbins, mannen bakom “The Root Cause Protocol”. Morley Robbins säger att “obalans i mineralerna är roten till alla sjukdomar”, men att behandling inte åstadkommer en förändring om man inte tar tag i de bakomliggande stressorsakerna. →

Läs mera & video: “Ikke sykdom – bare ubalanse i kroppens mineraler” (10:11) via — TV Hälsa.se

Läkare föreslår ny förklaring bakom autoimmuna sjukdomar och inflammationer — TV Hälsa – 15 November, 2019

(TV-Hälsa)  Läkarna Sofie och Erik Hexeberg berättar för TV Hälsa att inflammationer är vävnadens lokala reaktion på skador som kan vara fysiska, kemiska eller orsakas av bakterier, virus och mikrosvampar. Inflammationen kan vara akut eller kronisk. Vid kronisk inflammation som vid många autoimmuna sjukdomar, vet vi inte den verkliga orsaken, menar Sofie Hexeberg. →

Läs mera via Läkare föreslår ny förklaring bakom autoimmuna sjukdomar och inflammationer — TV Hälsa