Bombshell study: Eating THIS popular food raises your dementia risk | NaturalHealth365

dementia-risk

by: Lori Alton, staff writer | March 28, 2021

(NaturalHealth365) Dementia, which can feature memory loss, confusion, cognitive impairments, paranoia, delusions, and hallucinations, affects at least 5 million adults in the United States.  Sadly, the overall number of people afflicted with this debilitating condition is expected to triple over the next 30 years.

Read more: https://www.naturalhealth365.com/dementia-risk-3777.html

Do You Know the 14 Signs of Vitamin D Deficiency? | Wake Up World

By Dr. Joseph Mercola | March 10th, 2021

Contributing writer for Wake Up World

Vitamin D regulates the expression of hundreds of genes and is integral to biological functions that affect every bodily system. As you’ll see in this short video, vitamin D insufficiency or deficiency can trigger several generalized symptoms that you may have associated with other health conditions.

Read more: Do You Know the 14 Signs of Vitamin D Deficiency? — Wake Up World

Trouble breathing? Discover 3 natural ways to INCREASE oxygen uptake | NaturalHealth365

natural-asthma-relief

by: Michelle Marks | February 25, 2021

(NaturalHealth365) Asthma has become one of the biggest health problems for kids and adults.  And, although conventional treatment options may provide temporary relief of some symptoms, there is increasing evidence that these asthma medications actually increase the risk of future attacks.  Let’s be honest, these drugs never get to the true cause of any respiratory problems.

Read more: https://www.naturalhealth365.com/natural-asthma-relief-3742.html

Boost your gut health with a single avocado a day | NaturalHealth365

avocado-gut-health

by: Sara Middleton, staff writer | January 4, 2021

(NaturalHealth365) The avocado, aka the “alligator pear,” might be one of the most popular additions to a brunch spread, Mexican dish, or smoothie thanks to its rich flavor and creamy texture.  Yet, in spite of its widespread popularity, many people still doubt if avocados are really good for us.

Read more: https://www.naturalhealth365.com/avocado-gut-health-3682.html

Coronakommissionen granskas av oberoende utredare – Flera brister | NewsVoice

Den 15:e december 2020 levererades en första rapport från Coronakommissionen tillsatt av regeringen. Det som saknas, kan vara det viktigaste.
Den 15:e december 2020 levererades en första rapport från Coronakommissionen tillsatt av regeringen. Det som saknas, kan vara det viktigaste. Pressfoto från event i Stockholm. Reservation: fotot är inte omedelbart relaterat till denna artikel, men individerna som förekommer på fotot har alla i stora drag framfört det som denna artikel avhandlar.

NewsVoice – 29 December, 2020

CORONAKOMMISSIONEN GRANSKAS. Tisdagen den 15:e december 2020 levererades en första rapport från Coronakommissionen tillsatt av regeringen. Det som saknas, kan vara det viktigaste som betydelsen av zink, C- och D-vitamin, livshållning och kost samt immunförsvarets roll för att bekämpa smittämnet som orsakar Covid-19. Detta framförs av en grupp av sakkunniga personer inom vård och hälsa.

Läs mer: Coronakommissionen granskas av oberoende utredare – Flera brister — NewsVoice

Bertil Wosk: Är influensan 2020 verkligen värre än tidigare år? | NewsVoice

Bertil Wosk. Pressfoto

NewsVoice – 25 November, 2020

DEBATT. Nu får vi höra att vi är inne i andra vågen och dagligen rapporteras hur många som är smittade, hur många som insjuknat och hur många som dött i C-19. Vi får också veta att 2020 har totalt över 6000 personer dött i C-19. Stämmer verkligen detta? Några fakta att beakta.

Läs mer: Bertil Wosk: Är influensan 2020 verkligen värre än tidigare år? — NewsVoice.se

************************************************************************

Bertil Wosk: Förebygg och skydda dig mot coronaviruset

Text: Bertil Wosk, näringsspecialist (grundare av Holistic)

Av TV Hälsa – mars 17, 2020

https://www.tv-helse.se/bertil-wosk-coronaviruset/

Vaccinet på väg! — VAKEN.se

vaccinlobby sjukhus i USA autismens orsak DNA i vacciner testperson insjuknat tvångsvaccination Alan Rees Vaccinskador ska bokföras

VAKEN.se – 17 November, 2020

Vi undertecknare av denna skrivelse vill skyndsamt se att det i avvaktan på det aviserade vaccinet mot coronan vidtas vissa åtgärder av mycket stor vikt för den svenska folkhälsan.

Läs mer: Vaccinet på väg! — VAKEN.se

Discover the “Mighty Mineral” under-recognized for its lifesaving health benefits | NaturalHealth365

benefits-of-manganese

By: Lori Alton – November 13, 2020

(NaturalHealth365) Most people are aware that certain minerals in the body – such as calcium, potassium, sodium and magnesium – play a vital role in sustaining life and health. Less “top of mind,” though, are essential trace minerals such as manganese, selenium, copper and zinc.  And, although these microminerals are needed in much smaller amounts than the “Big Four,” they also serve indispensable functions in the body.

Read more: https://www.naturalhealth365.com/benefits-of-manganese-3623.html

6 ways to naturally eliminate migraines | NaturalHealth365

migraine-relief

NaturalHealth | by: Dr. Matthew Roe | October 25, 2020

(NaturalHealth365) Migraine headaches are the second most common type of primary headache after tension headaches. And, just to be clear, a “primary” headache is a headache that is not caused by another disease or condition.

Along with debilitating pain, migraines can generate blurred vision, dizziness, nausea, and sensitivity to light and sound.  Often without much warning, migraines can happen once a year, monthly, or several times a week. And, unfortunately, migraines can either occur with an aura – which is known as the classic migraine – or without an aura, which is called a common migraine.

Read more: https://www.naturalhealth365.com/migraine-headaches-remedy-3601.html

Forskare påvisar vilseledande information om SARS CoV-2 och Covid-19 | NewsVoice – 11 Sept, 2020

Bild: Covid-patient. Foto: HH. Licens: Unsplash.com
Bild: Covid-patient. Foto: HH. Licens: Unsplash.com

(NewsVoice) COVID-GRANSKNING & DEBATT. Många börjar bli mer och mer skeptiska mot den information som levereras av etablerade media. Man börjar också inse att en del beslut gällande SARS CoV-2 baserar sig på ogrundade påståenden som inte håller i vetenskapligt seriösa sammanhang.

Läs mer via Forskare påvisar vilseledande information om SARS CoV-2 och Covid-19 — NewsVoice