The vitamin deficiency that could kill you within 13 years | NaturalHealth365 – July 6, 2020

vitamin-deficiency

(NaturalHealth365) It’s a well-known fact that Americans aren’t eating enough fruit and vegetables.  In fact, vitamin deficiency is a growing epidemic – especially as it relates to vitamin D and K, with 92% of the population suffering from some sort of deficiency.  Today, we’ll focus on vitamin K. →

Read more via NaturalHealth365

WHO plans to push billions of COVID-19 vaccines onto the world | NaturalHealth365 – July 2, 2020

who

by: Sara Middleton, staff writer 

(NaturalHealth365) If you’re like a lot of people, you may not be surprised to hear how major vaccine manufacturers are vying to rapidly churn out COVID-19 “solution.”  After all, the vaccine industry is posed to profit greatly from this pandemic – even though they’ve already paid out billions of dollars in vaccine injury settlements.

It’s not hard to imagine how spearheading the mass vaccination effort can make for lucrative financial opportunities. And based on a new initiative geared toward their investors, the World Health Organization (WHO) certainly seems to be taking advantage of the situation. →

Read more via NaturalHealth365

Dangerous nano-particles contaminating many vaccines: groundbreaking study – June 4, 2020

Jon Rappoport’s Blog

NoMoreFakeNews.com

by Jon Rappoport

June 3, 2020

“The Lung,” Second Edition, 2014: “Nanoparticles [are] comparable in size to subcellular structures…enabling their ready incorporation into biological systems.”

A 2017 study of 44 types of 15 traditional vaccines, manufactured by leading global companies, has uncovered a very troubling and previously unreported fact:

The vaccines are heavily contaminated with a variety of nanoparticles.

Many of the particles are metals.

We’re talking about traditional vaccines, such as HPV, flu, Swine Flu, Hepatitis B, MMR, DPT, tetanus, etc.

To begin to understand some of the destructive effects of contaminating nanoparticles in vaccines, here is the groundbreaking 2017 study: →

Read more via Jon Rappoport’s Blog

10 Supplements that can help curb your anxiety — NaturalNews.com – April 22, 2020

(Natural News) Anxiety comes in many forms. It can cause worry, unease, fear or panic. Severe forms of anxiety, or anxiety disorders, are among the most common and pervasive mental health problems in the United States today. Anxiety disorders include panic disorders and phobias.

Common treatment options for anxiety disorders include therapy, medication or a combination of both. However, there is significant scientific evidence suggesting that the following supplements and herbal remedies can safely and effectively relieve the symptoms of anxiety. →

Read more via 10 Supplements that can help curb your anxiety — NaturalNews.com

Covid – 1984 | Alma Nova – 14 April, 2020

(Alma Nova)  Rubriken på denna artikel är vald med avsikt där siffrorna står för målet och där ordet står för medlet. Ett nytt coronavirus sprider sig över världen och orsakar en årlig  nästan normal influensa, men i dess kölvatten piskas upp en hysteri av vissa krafter. Vi ska två våra händer i sprit, hosta i armvecket, undvika mänskliga kontakter och är vi äldre ska vi självmant låsa in oss. Sedan ska vi avvakta i något år eller så och vänta på att frälsningen kommer med ett vaccin. Men samma välorganiserade rådgivare säger inte ord om att vi kan stärka vårt immunsystem med C och D- vitamin, zink, magnesium och selen. Inte heller, om vi ändå drabbas, så kan vi använda oss av ett fjärde mineral; silver i dess kolloidala form. Inte heller förbereder sjukhusen att sätta upp adekvat vård med C-vitamin i droppform. Jo sjukhusen i Kina gjorde det senare och delvis därför stannade den dödliga delen av epidemin av där. →

Läs mer via Alma Nova

Credit: VAKEN.se

Magnesium intake linked to lower risk of cognitive impairment | NaturalHealth365 — March 21, 2020

cognitive-issues

(NaturalHealth365) Magnesium is an essential mineral you need large amounts of in your diet for optimal health. Unfortunately, magnesium deficiency isn’t talked about often … even though it is a common problem.

And, here’s the “tricky” part: even if you’re eating a healthy diet packed with magnesium-rich foods, soil depletion means that produce today doesn’t contain as much magnesium as it did several decades ago.   Bottom line, we need to careful about avoiding a deficiency. →

Read more via NaturalHealth365

Varför sätter Facebook Fake News-stämpel på goda hälsoråd? — VAKEN.se – 10 Mars, 2020

vitaminC

(VAKEN.se)  När jag för någon dag sedan delade en artikel på Facebook som gav ytterst välgrundade råd om hur människor kan förbättra sitt immunologiska försvar mot virusinfektioner i allmänhet och Corona-epidemin i synnerhet, då blockerades detta med ett påstående om att det var Fake News. Det inträffade är ytterst anmärkningsvärt och faktiskt riktigt obehagligt. Ni kan själva läsa artikeln och konstatera att det rör sig om högst väl underbyggda råd som vi, från rader av studier, vet medverkar till ett stärkt immunförsvar mot den typ av virusinfektioner som vi här talar om.

PS. Det visar sig att detta varit en samordnad iscensatt attack för att misskreditera C-vitamin mot Coronaviruset och få människor att inte beredskapsmedicinera med vitaminet. DS →

Läs mera på VAKEN.se

Coronavirus vitamin solution NOT revealed by the mainstream media or government health agencies — NaturalHealth365 – February 13, 2020

coronavirus-vitamin-solution

NaturalHealth365) As you may know, NaturalHealth365 has been a proponent of vitamin C for a wide variety of infectious diseases.  Naturally, many of our readers have been quite concerned about the most recent news about the coronavirus outbreak in China.

Well, today, I have some very good news – about a way to protect yourself naturally – coming from our friends over at the Orthomolecular Medicine News Service (OMNS).  The editor, Andrew W. Saul, PhD has outlined a scientifically valid way to keep your immune system strong.  Enjoy the read!! →

Read more via NaturalHealth365

Five Evidence-Based Ways to Boost Testosterone — Era of Light – January 2, 2020

herbal medicine eraoflightdotcom.jpg

(Era of Light)  Low levels of testosterone can come with glaring symptoms such as erectile dysfunction and reduced bone mass. Before opting for hormone replacement therapy and facing the risk of serious side ➡

Read more via: Era of Light

Magnesiumprotokollet justerade låg ämnesomsättning efter 17 år av undermålig medicinering — TV Hälsa – 28 November, 2019

(TV-Hälsa)  Ett halvt år efter att hon fått sitt första barn, diagnostiserades Liv Irene Halvorsen med låg ämnesomsättning. Då hade hon lagt på sig 15 kg på relativt kort tid och led dessutom av förlossningsdepression. Hon var dränerad på energi och klarade knappt av vardagen. Magnesiumprotokollet var lösningen. →

Läs mera & video: “Magnesium, «the missink link» for balanse i stoffskiftet?” (09:09) via — TV Hälsa.se