Risker med paracetamol – Kan ge leverskador, astma och magsår — NewsVoice.se – 26 Juni, 2019

(NewsVoice.se)

Användningen av läkemedel som innehåller paracetamol kan under en längre period ge allt från inga biverkningar, till dödliga biverkningar. Mer exakt kan ämnet ge leverskador, magsår och astma, visar studier och observationer. Dessa risker med paracetamol bör inte underskattas.

Läs mera via Risker med paracetamol – Kan ge leverskador, astma och magsår — NewsVoice

Turmeric: The Most Powerful Medicinal Plant on the Planet — April 15, 2018

spices

Originally posted on growbyveganwarrior: 1. Lowers the Risk of Heart Disease Heart disease is the number one killer in America and one of the biggest killers in the world. Although there are various contributing factors as to how heart disease gets started, curcumin can help stop or reverse some of the steps that lead to..Read more

via Turmeric: The Most Powerful Medicinal Plant on the Planet — cancer killing recipe