(Video) Full Report: C0VlD is Product of Man-Made Manipulation | Coronaviruset sars-cov-2 är människotillverkat –VAKEN.se – 5 Sept, 2020

VAKEN.se | truthinmedia.com

Dr. David Martin and Ben Swann discuss the indisputable documents showing that coronavirus sars-cov-2 was developed by DARPA, the National Institutes of Health (NIH) and the Chinese laboratory. This is not a theory and documented fact. The development was outsourced to China when the development of coronavirus made to attach to human cells was too controversial to continue with in the United States.

The technique of making otherwise relatively harmless viruses deadly to humans has been going on for a long time and still does so today even though the coronavirus sars-cov-2 according to many experts is proven to be manipulated to affect humans more severely.

************************************************************************

Dr. David Martin och Ben Swann diskuterar de obestridliga dokumenten som visar att coronaviruset sars-cov-2 har utvecklats av DARPA, National Institutes of Health (NIH) och kinesiska laboratorium. Detta är inte en teori och dokumenterad fakta. Utvecklingen outsourcades till Kina då framtagandet av coronavirus gjorda för att fästa på människoceller var för kontroversiellt att fortsätta med i USA.

Tekniken att göra annars relativt ofarliga virus dödliga för människor har pågått under lång tid och gör det än idag trots att coronaviruset sars-cov-2 enligt många experter är bevisat manipulerat för att drabba människor svårare.

Video: “Full Report: C0VlD is Product of Man-Made Manipulation” (14:23) via — VAKEN.se