(VIDEO) Britta Björkholm på FHM kan inte förklara varför vaccinerade räknas som ovaccinerade – Magnetism mot ovaccinerad status | NewsVoice.se

NewsVoice.se – 6 Februari, 2022

VACCINSKANDALEN. Britta Björkholm chef på FHM kan inte vetenskapligt eller logiskt förklara varför Folkhälsomyndigheten räknar vaccinerade som ovaccinerade. Den oberoende journalisten Per Shapiro ställde frågor under en presskonferens i slutet av januari. Björkholm svarar: “Ja, nä, jag vet inte riktigt hur jag ska svara”, på den svåraste frågan.

Läs mer & video: Britta Björkholm på FHM kan inte förklara varför vaccinerade räknas som ovaccinerade – Magnetism mot ovaccinerad status — NewsVoice.se

VIDEO: Alien implants explained- by Megan & Elena (sept 24/2021)

By Elena Danaan – Premiered Sep 24, 2021

Anything you wished to know about how alien implants work. We are also speaking about the dangers of trying to contact ETs by yourself, when you do not have any personal connection at the start. How does channelling work and why it can be very dangerous. What are the agendas of counter-intelligence groups and malevolent extra-terrestrials, and the diverse methods they use for manipulation and mind-control.

Video(38:40): https://www.youtube.com/watch?v=yL6VoHtY5IQ

WHISTLEBLOWERS: Senior at Aegis Living center was “chemically restrained” and forced to take COVID vaccine, then DIED | NaturalNews.com

Image: WHISTLEBLOWERS: Senior at Aegis Living center was “chemically restrained” and forced to take COVID vaccine, then DIED

Tuesday, September 14, 2021 by: Lance D Johnson

(Natural News) Aegis Living, a senior assisted living center, is coming under fire after four healthcare professionals blew the whistle on multiple accounts of elder abuse and medical fraud taking place at the Issaquah, Washington facility. Facility caretakers allegedly lie to residents about vaccines and “chemically restrain” the residents to force them to submit to the COVID vaccines. This is the level of fraud and abuse that occurs when seniors are isolated from their families, treated like property, and cordoned off like prisoners.

Read more: https://www.naturalnews.com/2021-09-14-senior-aegis-living-center-chemically-restrained-vaccinated-then-died.html

Myndigheter ombeds göra lagprövning av pandemilag och covidbevis | VAKEN.se

grundlagen pandemilag Björn Hammarskjöld covidbevis

VAKEN.se – 3 September, 2021 | Text: Pål Bergström

Myndigheten för digital förvaltning har fått i uppdrag av regeringen att utveckla covidbevis, en digital infrastruktur för vaccinationsintyg. Detta i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner, E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Sedan tidigare har vi pandemilagen vilket även berör Polismyndigheten som senare kommer tvingas hantera frågan om intyg. De ombeds nu göra en lagprövning enligt nedan…

Läs mer: Myndigheter ombeds göra lagprövning av pandemilag och covidbevis — VAKEN.se

Så programmeras du via TV | VAKEN.se

förutsägbar programmering TV Vad du har missat programmeras du

VAKEN.se – 31 Juli, 2021 | Text: Michael Delavante

Ett av de överlägset viktigaste instrumenten som eliten haft till sitt förfogande för att manipulera och kontrollera massorna har varit televisionen, idag världens populäraste fritidssysselsättning. Tidigare skedde indoktrineringen i huvudsak via religioner, skolor, tidningar och skapade konflikter men tack vare den tekniska utvecklingens framfödande av radion och TV:n så fick eliten möjlighet att placera en hypnotisör direkt i hemmet hos folk.

Läs mer: Så programmeras du via TV — VAKEN.se

Video: Förutsägbar programmering – Hur massmedia formar dig | VAKEN.se

VAKEN.se – 18 Juni, 2021

En kort video på 11 minuter som beskriver den grundläggande informationen om hur predictive programming En kort video på 11 minuter som beskriver den grundläggande informationen om hur predictive programming (Förutsägbar programmering) fungerar.

Läs mer & video(10:59): “Predictive Programming of Mind Control by Media”: Förutsägbar programmering – Hur massmedia formar dig — VAKEN.se

If You Want To “Trust The Science” Don’t Read The Washington Post | Collective Evolution

Collective Evolution | By Madhava Setty, MD – June 6, 2021

In Brief
  • The Facts: When we trust media sources to explain the science, we are trusting the media source, not the science. The Washington Post’s explanation of the risk the unvaccinated face is based on assumptions but presented as measurable fact.
  • Reflect On: So called fact checkers rarely challenge narratives coming from the MSM but unfairly attack the dissenting opinion. Who can we rely upon to fact check the fact checkers? In this piece, I demonstrate what is required of a reader to “know for oneself.

Read more: If You Want To “Trust The Science” Don’t Read The Washington Post — Collective Evolution

Bankers krav på information om kunder är olagligt | VAKEN.se

412 miljarder Anders Sydborg intervjuas Bankers

VAKEN.se – 2 Juni, 2021 | Av Pål Bergströmhttp://palbergstrom.com

Svenska medborgare har rätt till frihet och med det kommer rätten till anonymitet. Ingen är skyldig att delge banker privat information gällande ens liv och pengars ursprung eller användningsområde.

Banker använder lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (hädanefter LPT) för att pressa kunder på privat information men lagen bygger på lögner, bryter mot demokratiska grundprinciper och används i ett brottsligt upplägg vilket gör den ogiltig.

Läs mer: Bankers krav på information om kunder är olagligt — VAKEN.se

Open Your Eyes Depopulation in Real Time | The Final Wakeup Call

Blood transfusion is made hazardous

It is all about Gene Manipulation

Genetically modified food does the rest

Governments lie to the public about vaccine safety

Medical Mafia undermines your immune system to kill you

By The Final Wakeup Call – April 21, 2021

COVID 19 is a make-believe deception

Since the declared Covid pandemic over a year ago we live in a perilous world. Satanic Luciferians and their highly paid minions are not going to let you go soon, they have the whole world conned by a fake pandemic, in order to fulfil their Eugenic agenda of 90% populations reduction, alive today.

The bloodline families want people to die of cancer and other designed diseases, not to be cured of any of those. They are mentally and emotionally sick, to an unfathomable degree and they see humans as dispensable cattle. They don’t care how much distress, suffering and death their manipulation and suppression causes. The more the better from their insane, psychopathic perspective. And that is what these beings are; insane psychopaths.

Continue Reading → Open Your Eyes Depopulation in Real Time — The Final Wakeup Call

Nederlands: Open uw Ogen Ontvolking in Real Time:

Bloedtransfusie gevaarlijk gemaakt Het draait om Gen Manipulatie Genetisch gemanipuleerd voedsel doet de rest Regeringen liegen tegen het volk over de veiligheid van vaccins De medische maffia ondermijnt je immuunsysteem om je te doden   COVID 19 is een schijnvertoning…Continue Reading