Pandora Papers caps off 2021 with consequences felt around the globe | ICIJ

ICIJ | By Michael Hudson and Will Fitzgibbon – December 21, 2021

Leading politicians, governments, and elites from all over the world have been roiled by the largest-ever ICIJ investigation, which changed the global conversation on tax havens and financial crime.

Read more: https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/pandora-papers-caps-off-2021-with-consequences-felt-around-the-globe/

(Video) “The Veto” avslöjar hur CNN fabricerar falska nyheter om Syrien — NewsVoice.se – 26 April, 2019

ANALYS & DEBATT. Den undersökande journalisten Vanessa Beeley berättar hur hennes syriska kollegor Rafiq Lutf och fotografen Abdul-Mun’aim Arnous avslöjat hur CNN med falska nyheter som vapen utfört psykologiska operationer (psyops), med avsikten att skada president Assad så att en koalition av stater lättare ska kunna ta över landet. Av T Sassersson red.

Läs mera & video: “THE VETO: Exposing CNN, Al Jazeera, Channel 4, western media propaganda war in Syria” (1:16:34) via “The Veto” avslöjar hur CNN fabricerar falska nyheter om Syrien — NewsVoice