The Final Wakeup Call: Mind Boggling Historical Truth

The Papal Hierarchy

Jesuitism is the most absolute kind of despotism

The Knights of Malta and the Jesuits work together!

Hegelian synthesis of Communism versus Capitalism

The One Thing That Truly Matters

The Jesuits are in control of most of the multinationals

The Final Wakeup Call | By Peter B. Meyer – October 20, 2021

Who Controls the World?

Many may think they are pretty well informed about all of the main players in the “conspiracy” playing field, concerning the various elements of society that control our world from behind the scenes. Nonetheless, readers will be stunned when the truth is revealed in the coming time.

The Jesuits and the Roman Catholic Church have altered history and hidden the rest of it by fabricating fairy tales about the Earth’s true history. One such lie was about Mary Magdalene, who was in truth, the wife of Jesus, and bore him two sons with the names Jesus II Justus, and Joseph, along with a daughter named Tamar. This knowledge has been suppressed by the Roman Catholic Church. The Church began their modus operandi by killing scientists in 1600, to change the narrative to serve their objectives.

Read more: Mind Boggling Historical Truth — The Final Wakeup Call

Nederlands: Verbijsterende Historische Waarheid

De Pauselijke Hiërarchie Het Jezuïtisme is de absolute vorm van despotisme De Ridders van Malta en Jezuïeten coöpereren! Hegeliaanse synthese voor communisme versus kapitalisme Het enige dat er echt toe doet De Jezuïeten hebben de controle over de meeste multinationals…Continue Reading

Deutsch: Erstaunende historische Wahrheit

Die päpstliche Hierarchie Der Jesuitismus ist die absolute Form des Despotismus Der Malteserorden und die Jesuiten arbeiten zusammen! Hegelsche Synthese für Kommunismus und Kapitalismus Das Einzige, was wirklich zählt Die Jesuiten kontrollieren die meisten multinationalen Unternehmen   Wer kontrolliert die…Continue Reading

Français: UNE VÉRITÉ HISTORIQUE AHURISSANT

La Hiérarchie Papale Le Jésuitisme est la forme la plus absolue de despotisme Les Chevaliers de Malte et les Jésuites travaillent ensemble ! La Synthèse Hégélienne du Communisme contre le Capitalisme La seule chose qui compte vraiment Les Jésuites contrôlent…Continue Reading

Español: Una verdad histórica asombrosa

La jerarquía papal El jesuitismo es el tipo de despotismo más absoluto Los Caballeros de Malta y los jesuitas trabajan juntos Síntesis hegeliana del comunismo frente al capitalismo La única cosa que realmente importa Los jesuitas controlan la mayoría de…Continue Reading

Italiano: Una verità storica sconvolgente

La gerarchia papale Il gesuitismo è il tipo più assoluto di dispotismo I Cavalieri di Malta e i Gesuiti lavorano insieme! Sintesi hegeliana del comunismo contro il capitalismo L’unica cosa che conta veramente I gesuiti controllano la maggior parte delle…Continue Reading

(Video) Paul Hellyer — 9/11, the Banking Cartel, Global Warming, and Roswell – December 14, 2018

Published on Jun 26, 2017

Paul Hellyer exposes the cabal, the banking cartel, defence expenditures, global warming, Roswell, and 9/11. Filmed at the Alien Cosmic Expo in 2017.

Operation Disclosure

In Memoriam: George H. Scherff Jr. aka George HW Bush Sr. — Covert Geopolitics – December 2, 2018

Deathbed confessed as Nikola Tesla’s murderer and, by all indications, one of those who plotted the assassination of John F. Kennedy, the 41st US President George HW Bush died at 94 last November 30, 2018, effectively ending a long career of mass murder and genocide, and high profile assassinations, around the world……Read more

via In Memoriam: George H. Scherff Jr. aka George HW Bush Sr. — Covert Geopolitics

Fd diplomat: Faran med att tillåta islamistisk kolonisering i Sverige — NewsVoice.se – Aug 31, 2018

Jens Jerndal, privat foto

Jens Jerndal, privat foto

Något våra svenska politiker till synes inte har förstått är den speciella karaktär av våldsbejakande missionär och maktövertagare som kännetecknar en viss kategori av fanatiska renläriga islamister, och som för dem är inbyggd i religionen som ett krav från Allah på varje trogen muslim. Text: Jens Jerndal fd svensk diplomat Kristna samhällen har traditionellt hållit isär…..Läs mera

via Fd diplomat: Faran med att tillåta islamistisk kolonisering i Sverige — NewsVoice

Bilderberggruppens möte 2016 – Vilka beslut tar ni, Magdalena Andersson? — NewsVoice – Public Service på riktigt!

Bilderberggruppens möte som i år hålls i Dresden startade igår. Samlingen består av bla mäktiga bankirer, företagsledare från stora internationella bolag, statsministrar och tidigare högre chefer från CIA och MI6 samt många andra beslutsfattare från makteliten. De ska diskutera ”megatrends”, men kritiker menar att dessa personer framför allt styr dessa trender snarare än att bara vara…

via Bilderberggruppens möte 2016 – Vika beslut tar ni, Magdalena Andersson? — NewsVoice – Public Service på riktigt – Redaktör Torbjörn Sassersson

Min personliga kommentar – funderingar (FreedomForHumanity2016): Vad har BilderBergGruppen gjort – skapat FÖR MÄNSKLIGHETEN? Startat ett antal krig? Skapat terrorism? Skapat False Flag terrorism? Skapat fattigdom? Skapat rättvis fördelning av Jorden resurser? Skapat ren energi teknologi som finns sedan ca 70 år tillbaka? Skapat gifter i våran luft, mat och vatten? Skapat gifter i våra vacciner? Skapat barnarbete/slaveri? Skapat giftiga läkemedel? Skapat skuldslaveri? Skapat Global fred? Skapat försök till att skapa en Världsregering, New World Order? Skapat Chemtrails som förgiftar oss från flygplan? Skapat höga skatter? Skapat Låga löner? Skapat bostadsbrist? Skapat virus och farliga bakterier? Skapat ett övervakningssamhälle? Skapat smarta telefoner och wifi som ger oss hjärntumörer, sköldskörtelcancer, cancer? Med mera…

Finns det något bra som ni i denna BilderBergerGrupp har gjort för mänskligheten? Vad är det i så fall?  Vad pratar ni om i era hemliga möten? Om ni ev. arbetar FÖR mänskligheten varför är då era  möten inom “stängda dörrar”? “Stängda dörrar”  betyder att ni har en mörk – hemlig agenda. Ni har glömt oss era bröder och systrar härute, vi de så kallade 99%. Vi har inte glömt er! Vi vet vilka ni är. Vi de 99% våran tid är kommen NU! Överflöd-Välstånd-Frihet och Global Fred.

FreedomForHumanity2016!