Belgium Rises Against Tyranny — Era of Light – December 16, 2018

This is truly beautiful to see. This is the Great Awakening that has been spoken of. It is happening right now, worldwide. …and the Humans would awaken, claim their power, take back their freedom and take back their world – LIVE: Protest against migration pact adoption takes place in Brussels

via Belgium Rises Against Tyranny — Era of Light

Ingrid Carlqvist berättar om FN-protesterna i Sverige – 15 December, 2018

Publicerades 12 December, 2018

Ingrid intervjuas av den kanadensiske bloggaren Vlad Tepes, och berättar om den spännande utvecklingen i Sverige med att folk faktiskt verkar ha börjat vakna en smula i samband med undertecknandet av FN-fördraget Global Compact.

Video: Ingrid Carlqvist on unreported Swedish protests of Migration pact.

KällaINGRIDochMARIA.se