New Study Links Cellphone Radiation to Heart and Brain Tumors — February 24, 2018

February 24th, 2018 By Dr. Joseph Mercola Contributing writer for Wake Up World Mounting evidence suggests electromagnetic field (EMF) radiation from cellphones can trigger abnormal cell growth and cancer.1,2 As early as 2011, the evidence was strong enough for the International Agency for Research on Cancer, the cancer research arm of the World Health Organization, to declare cellphones a Group…Read more & video

via New Study Links Cellphone Radiation to Heart and Brain Tumors — Wake Up World

Strålskyddsstiftelsen: Jättestudie visar att Mobilstrålning orsakar DNA-skador och tumörer — 29 September, 2017

mobilstrålning

Den största djurstudien som någonsin gjorts för att undersöka om mobilstrålning orsakar cancer visar att strålningen från vanliga mobiltelefoner orsakar såväl DNA-skada som ökad förekomst av hjärntumörer bland de exponerade djuren. Undersökningen har genomförts av ansedda National Toxicology Program, NTP, och har kostat över 200 miljoner kronor. DNA-skador och ökad tumörförekomst har visats i forskningen…Läs mera

via Strålskyddsstiftelsen: Jättestudie visar att Mobilstrålning orsakar DNA-skador och tumörer — VAKEN.se