5G stoppas i Vaud (Schweiz) i väntan på utredning — Strålskyddsstiftelsen – 10 April, 2019

Kantonen Vauds folkvalda parlament (Grand Council Vaudois) röstade den 9 april 2019 för ett moratorium av 5G-utbyggnaden. Detta mot bakgrund av att välrenommerade vetenskapsmän och läkare kritiserat 5G samt att  en utredning av hälso- och miljökonsekvenser från Schweiz miljömyndighet (Swiss Federal Office for the Environment) ännu inte är klar. Stoppet för 5G gäller tills utredningen offentliggjorts.

Läs mera via 5G stoppas i Vaud (Schweiz) i väntan på utredning — Strålskyddsstiftelsen

Strålskyddsstiftelsens riskbedömning 5G — Strålskyddsstiftelsen – 6 Mars, 2019

I dag sände Strålskyddsstiftelsen sitt bidrag till den riskbedömning som Strålsäkerhetsmyndigheten och andra myndigheter avser göra gällande 5G-utbyggnaden. 5G kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet och innebär även avsevärda risker för fåglar, insekter och djur varför den strider mot miljöbalkens sk stoppregel som säger att en verksamhet inte får bedrivas om den kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet.

Läs meraStrålskyddsstiftelsens riskbedömning 5G — Strålskyddsstiftelsen

Strålsäkerhetsmyndigheten vägrar transparent riskbedömning av 5G — Strålskyddsstiftelsen – 19 December, 2018

Den 28 november 2018 meddelade Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) att man avsåg bjuda in forskare och intresseorganisationer för att få in underlag för riskbedömning om 5G och vi fick därpå en inbjudan. Vi har valt att avstå från deltagande eftersom SSM vägrar låta riskbedömningen vara transparent. Allmänheten och beslutsfattare måste få insyn när myndigheterna bedömer riskerna med…..Läs mera

via Strålsäkerhetsmyndigheten vägrar transparent riskbedömning av 5G — Strålskyddsstiftelsen

New Study Says Air Pollution Kills 600,000 Children Each Year — The Truth About Cancer – November 1, 2018

By Ty Bollinger

Breaking News Graphic

A recent report by the World Health Organization (WHO) says that air pollution is responsible for killing an estimated 600,000 children each year. According to the report, 93% of children live in environments with air pollution that exceeds WHO guidelines. This amounts to nearly 1.8 billion children whose health and development are at risk each…..Read more

via New Study Says Air Pollution Kills 600,000 Children… — The Truth About Cancer

Surveys Show Many Americans Don’t Know About 5G and Small Cell Towers Are Being Installed EVERYWHERE For It. Many Also Have Grave Concerns. — October 31, 2018

By B.N. Frank The Federal Communications Commission (FCC), many elected officials, and the Telecom Industry (aka Big Wireless) haven’t been able to convince enough Americans that the “Race for 5G” and “Smart Cities” are fabulous and necessary so they’ve passed state and federal legislation to force it on communities across the country. Many Americans are…Read more & short video:”Generation Zapped Trailer” and “5G Outside the Window”

via Surveys Show Many Americans Don’t Know About 5G and Small Cell Towers Are Being Installed EVERYWHERE For It. Many Also Have Grave Concerns. —