Övertygande forskningsbelägg: WiFi skadar hjärnan och DNA — Strålskyddsstiftelsen – 30 September, 2019

(Strålskyddsstiftelsen)  Strålskyddsstiftelsen har gjort en ny sammanställning av forskningen som visar skadliga effekter av den mikrovågsstrålning som sänds ut av WiFi. I ett nytt faktablad visas att upprepad forskning under många år visat att mikrovågsstrålning från WiFi är skadligt för hjärnan, andra organ och för våra celler. Det saknas helt forskning som visar att det inte föreligger hälsorisker med att långvarigt exponera barn för WiFi. Ändå har tekniken införts på bred front i stort sett utan undantag i de svenska skolorna och förskolorna. – En stor skandal, konstaterar Strålskyddsstiftelsen. →

Läs mera via Övertygande forskningsbelägg: WiFi skadar hjärnan och DNA — Strålskyddsstiftelsen

An evidence-based guide to brain foods that improve memory and focus — NaturalNews.com – October 31, 2018

(Natural News) Many people would do anything to become smarter, but it’s actually a lot simpler to achieve this than you might think. By choosing the right foods, you can easily improve your brain health and achieve better memory and focus. Food can either be damaging or beneficial to the brain, and with so many options available, choosing the…..Read more

via An evidence-based guide to brain foods that improve memory and focus — NaturalNews.com

How Turmeric Can Save the Aging Brain From Dementia and Premature Death — Wake Up World – June 19th, 2018

June 19th, 2018 By Sayer Ji Contributing writer for Wake Up World Presently, there are no pharmaceutical interventions that effectively slow, and certainly not reverse, age-related cerebrovascular pathologies linked to conditions such as Alzheimer’s disease and stroke. A study on turmeric extract, however, indicates that a natural curative agent already exists and is as close to the….Read more

via How Turmeric Can Save the Aging Brain From Dementia and Premature Death — Wake Up World