MEDICAL HORROR: Genetic sequencing of common vaccine finds entire male human genome from aborted human baby… “a complete individual genome” with abnormal, modified genes… 560 genes linked to cancer — Prepare For Change – October 18, 2019

 

By Mike Adams,

(Prepare For Change)  Vaccines are routinely formulated with aborted human fetal cells known as MRC-5 and WI-38. The CDC openly lists some of the vaccines that use these “human diploid” cells, including Twinrix (Hep A / Hep B), ProQuad (MMRV) and Varivax (Varicella / chicken pox). FDA-published vaccine insert sheets such as this one for Varivax also openly admit to the use of aborted human fetal cell lines such as MRC-5: →

Read more & video summary with Mike Adams (13:07) via  — Prepare For Change

Ny data visar att vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund innehåller hel missbildad arvsmassa från foster — VAKEN.se – 7 Oktober, 2019

DNA

(VAKEN.se)  Italienska gruppen Corvelva arbetar för valfrihet när det gäller vacciner och granskar innehåll i dessa. Man har bland annat analyserat cellinjen MRC 5 och vaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund (MMRV) av GlaxoSmithKline. Man har funnit rester av DNA med vilket man kunnat slå fast att: →

Läs mera via Ny data visar att vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund innehåller hel missbildad arvsmassa från foster — VAKEN.se

Källa: Childrens Health Defense