Forskare hittade ämnen i Roundup giftigare än glyfosat!

Sharon Lerner på The Intercept skriver att striden om Roundup handlat om det aktiva ämnet glyfosat, men det finns andra ämnen – inerta ingredienser – i Roundup som stödjer glyfosatets verkan på ogräs. Det finns både adjuvanter och ämnen som ökar genomsläppligheten så att glyfosatets effekt ökar respektive bättre kan tränga in i växterna. Vissa av dessa ingredienser…

besprutning

Läs mera: via Forskare hittade ämnen i Roundup giftigare än glyfosat — VAKEN.se