(Video) Defund the BBC for Propaganda: 583,538 Cancel BBC Licence Fee | Humans Are Free – July 8, 2020

Humans Are Free

Exclusive: 583,538 people have already canceled the BBC license fee.

£300,000,000 now lost.

Defund the BBC now for being the propaganda arm of the government and the “elite.”

Video: “EXCLUSIVE 583,538 CANCEL BBC LICENCE Fee £300,000,000 Now Lost PA OFFICIAL FOI – Defund BBC NOW” (9:55) via — Humans Are Free

Alternative News | Humans Are Free – June 7-8, 2020

Defund Planned Parenthood

Planned Parenthood Is Now Being REWARDED Cash For Killing Babies

A federal jury in San Francisco has convicted the pro-life group Center for Medical Progress (CMP), along with its president, David Daleiden, of having violated a slew of state and federal laws when it secretly filmed Planned Parenthood employees admitting on camera to illegally harvesting and selling aborted baby body parts for fast cash. →

More via HAF

 

British Prime Minister Boris Johnson Surrendering To Bill Gates And The Vaccine Cartel, Gavi, Hailed By Him As The New Nato

British Prime Minister Surrenders To Gates And The Vaccine Cartel

This is the moment of national humiliation that we somehow did not see on our television sets last night:

British Prime Minister Boris Johnson surrendering to Bill Gates and the vaccine cartel, GAVI, hailed by him as the new NATO – while he speaks from a nation on its knees like Vichy France. →

More via HAF

 

(Videos) How Bill Gates Monopolized Global Health And His Plan To Vaccinate The World

Part One: How Bill Gates Monopolized Global Health

Who is Bill Gates? A software developer? A businessman? A philanthropist? A global health expert?

This question, once merely academic, is becoming a very real question for those who are beginning to realize that Gates’ unimaginable wealth has been used to gain control over every corner of the fields of public health, medical research and vaccine development. →

Read more & videos part 1-4 via HAF

 

Ny Attorney Bomber Xrvision

AI Software: 98% Confirmation New York Molotov Cocktail Throwing Lawyer Was Urooj Rahman

Attorneys Colinford Mattis and Urooj Rahman were arrested for tossing Molotov cocktails at a police vehicle.

Today we can provide 98% confirmation that it was Urooj Rahman behind the mask throwing the destructive cocktail.

Colinford Mattis works as a Corporate Associate at Pryor Cashman LLP | He’s a Problem Solver by Nature and a Lawyer by Training. →

More via HAF

 

3 Major Stories Went Virtually Unreported While Your TV Was Filled With Riots & Looting

The following 3 major stories went virtually unreported by the mainstream media, while they obsessed over riots and looting:

6/2/2020

Hillary Clinton went to court and lost her case regarding the missing emails and will be forced to testify in September. →

More & videos via HAF

 

Minneapolis Mayor Frey Asks For Government Handout After He Allowed His City To Be Looted And Burned By Leftist Mob For Days

Minneapolis Mayor Frey Asks For Government Handout After He Allowed His City To Be Looted And Burned By Leftist Mob For Days

Minneapolis Mayor Jacob Frey wept on Friday for nearly a minute at George Floyd’s casket.

Minneapolis Mayor Jacob Frey (D) lashed out at President Trump in an overnight press conference last week while his city was burning in the split-screen.

Frey later admitted to reporters that it was his decision for police officers to abandon the 3rd Precinct police station that was taken over by protesters who looted and torched. →

More via HAF

Sources:

Humans Are Free

Newstarget.com

Ageofautism.com

CorbettReport.com

Thegatewaypundit.com

Thegatewaypundit.com

FN bedriver historiens största bedrägeri — VAKEN.se – 26 December, 2019

FN

(VAKEN.se)  I centrum för klimatfrågan står globalisternas centralorganisation FN. Redan i början av 70-talet identifierade FN-byråkratin frågor om den globala miljön och antropogen miljöpåverkan som ett instrument för att lyfta FN:s roll från att vara en renodlad fredsorganisation, till att skaffa sig en mer exekutiv global maktställning. Bakom den strävan står mycket stora globala ekonomiska intressen som drivs av västvärldens rikaste av de rika. För ändamålet startades UNEP vid FN:s första globala miljökonferens i Stockholm 1972. Den leddes av Rockefellerfamiljens trogne medarbetare Maurice Strong. Man får inte glömma bort att FN en gång skapades med starkt engagemang från den västliga rikemansklubben där familjen Rockefeller har en ledarroll. Man ser organisationen som ett perfekt instrument för att förverkliga den globalistiska världsordning som eftersträvats i ca 100 år. FN:s maktställning är främst uppbyggd runt ett dussintal underorgan som domineras av några få västländer och deras finanselit. Mest notabla är Världsbanken och IMF, där finns inget demokratiskt inflytande. →

Läs mera via FN bedriver historiens största bedrägeri — VAKEN.se

Globalismen förstör västvärlden och hotar freden — VAKEN.se – 19 December, 2019

(VAKEN.se)  Rötterna för dagens globalism går tillbaka till förra sekelskiftet, då John D Rockefeller skapade det första moderna globala megaföretaget Standard Oil. Hans koncept var genialiskt enkelt, det handlade om global marknadsdominans för att på så sätt kunna sätta konkurrensen ur spel. Han stack inte under stol med att han tyckte konkurrens var en synd. I Standard Oils fall handlade det om att styra världsmarknaden för olja och oljeprodukter genom kontroll av 90% av världens oljeraffinaderikapacitet och en betydande del av oljekällorna. Rockefeller blev världens första dollarmiljardär. Han tvingades visserligen att stycka sitt företag men behöll länge kontrollen över oljemarknaden. →

Läs mera via Globalismen förstör västvärlden och hotar freden — VAKEN.se

Miljörörelsens svek mot mänskligheten — VAKEN.se – 18 December, 2019

sverige natur

(VAKEN.se)  Det främsta existentiella hotet mot människan och ekosystemet är inte antropogent orsakade klimatförändringar, utan utarmade och förgiftade jordar och förgiftad industrimat främst baserad på billiga näringsfattiga kolhydrater och industrioljor som gör människor sjuka. Sjukdomar som döljs med livstidsbehandling med farliga kemiska preparat.

Den moderna miljörörelsen föddes år 1962 när marinbiologen Rachel Carson kom ut med sin bok Tyst vår. Hon lyckades måla upp ett skrämmande perspektiv där våra moderna kemiska gifter med DDT i spetsen hotade djurlivet. Tanken att alla fåglar skulle dö och vårarna tystna, var en skräckfylld metafor som fångade människors fantasi. Den fick ett enormt genomslag i opinionen. Miljömedvetenheten ökande och pånyttfödde malthusianismen – tron på att mänsklighetens utveckling kommer att begränsas av resursbrist och miljöförstöring. Det växte fram en stor folklig miljörörelse som till en början dominerades av engagerade idealister och forskare. Den infiltrerades dock ganska snart av politiska vänsteraktivister. De såg mest miljöfrågan som ett lämpligt verktyg för att bekämpa kapitalism och marknadsekonomi. →

Läs mera via Miljörörelsens svek mot mänskligheten — VAKEN.se

Varför vi skall välja ekologisk mat – del 2 — VAKEN.se – 17 December, 2019

tomater

(VAKEN.se)  De råvaror som Big Food prioriterar är billigt spannmål, socker, industrisocker som high fructose corn syrup,  vegetabiliska oljor och rena industrioljor som Canola. Därför bedriver man lobbyverksamhet för att industrimat baserad på dessa billiga råvaror skall gynnas. Det är bara att gå in i dagens matmarknader för att konstatera hur oerhört framgångsrik denna industrilobby varit. Den på spannmål, socker och växtoljor baserade industrimaten dominerar golvytan. →

Läs mera via Varför vi skall välja ekologisk mat – del 2 — VAKEN.se

Top 10 TRUTH topics you never hear or see on lame-stream “MSM” media — NaturalNews.com – February 26, 2019

(Natural News) Since CNN, ABC, NBC, CBS, the New York Times, and the Washington Post are all funded and controlled by Big Pharma and Big Food, they are forbidden from publishing and broadcasting the truth about several massively important topics. The same goes for most major newspapers in this country, and most of the popular websites.

What’s worse is that Google, YouTube, Facebook, Twitter, Apple, and Instagram are also controlled by the same elite forces that run the MSM (mainstream media), so you will never, ever see or hear the truth published about the topics that have the greatest bearing on your health and safety…Read more & video: “Fluoride Deception ~ Mike Adams Natural News.TV” (12:58)

via Top 10 TRUTH topics you never hear or see on lame-stream “MSM” media — NaturalNews.com

Putin’s Comments About Satanism & Pedophilia Within Politics Are Turning Out To Be True — Collective Evolution – November 1, 2018

IN BRIEF

  • The Facts:A few years ago, Vladimir Putin mentioned Satanism and Pedophilia within politics, and he hasn’t been the first to do so. He expressed how there are attempts to normalize these practices within society and make it global.
  • Reflect On:Who are we electing? Who are the people that’ve amassed so much power that they practically control all resources on planet Earth? We do we continue to elect corrupt politicians who don’t have the will of humanity at heart? What’s going on inside?

What is politics? It’s a realm where humanity gives its power over to others who claim to be making decisions that best suit their country, and humanity as a whole. At least, that’s what it should be. The political realm should be filled with people who are service-to-others, but unfortunately, it has become quite obvious that…..Read more

via Putin’s Comments About Satanism & Pedophilia Within Politics Are Turning Out To Be True — Collective Evolution

Changes that are Coming — The Centuries-long Tyrannical Regime is Reaching its Termination Stage – October 31, 2018

Changes that are coming

The Deep State’s control is fast coming to an end

The centuries-long tyrannical regime is reaching its termination stage

Thousands of centuries of criminal extortion

The Deep State’s control is fast coming to an end. They never expected this, so they are not prepared for it. Their lackeys – the puppets – in governments all over the world will find themselves in deep trouble. They are being believed less and less with every passing day. They are being exposed and must eventually face the wrath of the people whose lives they have maliciously exploited. President Trump, on his short visit to England, was there for only one reason: to confront the Queen of England with her malevolence and to demand the return of all that was stolen, to which the Queen agreed.

He didn’t want pomp and ceremony. He has the respect of all who seek truth. It was a pity that there were those in England who set out to disrespect him. They were either paid for it by George Soros, or displaying their own ignorance about what is going on in our world. President Trump deserves every respect and success in his endeavour to free the world from the criminal mafia that has terrorised and exploited the populace for thousands of centuries.

Politics is a dirty game. President Trump is not a politician, so he is free to follow his conscience. This is why there is such a huge effort to remove him from office. There have been to date over a dozen assassination attempts. The Cabal is petrified of him because they cannot control him. Never in the history of our world has there been such an effort to remove a President from his Office. The Cabal is ruthless and desperate to hold on to their power and control, which again is why numerous assassination attempts have been undertaken. To fulfil this monstrous task, you must really be driven and totally convinced of the ability to improve the world for all of humanity, for it is the most ungrateful job to fulfil. There is no glamour and money involved, commonly belonging to such a position.

People will be shocked to learn the extent of the Cabal’s control over them. Every aspect of our lives is covered. Even in the world of sports, where it is believed that the best man, woman, or team wins. Be assured it is often decided in advance by them, because they are the owners of the game, and have set their huge bets on their designated winner. They never leave anything to chance. They control all; much more than you ever can imagine.

Read more at: Operation Disclosure

Jan Norberg kommenterar “den globala klimathysterin”(Videos) — NewsVoice.se – 29 Oktober, 2018

KLIMATDEBATT. Efter Erik Wiklunds mycket träffsäkra beskrivning av var besluten om många frågor egentligen tas började jag intressera mig för om det går att se på vilka områden NWO och alla dess lobbyorganisationer använder sin kraft för att kunna fatta de för världen så viktiga besluten som gör det möjligt för dem att få…..Läs mera & videos: “The Great Global Warming Swindle – Full Documentary HD” och/and “How the Global Warming Scare Began”

via Jan Norberg kommenterar “den globala klimathysterin” — NewsVoice