Läkare behöver ökad kunskap om kost och näring för patienternas skull — TV Hälsa – 12 December, 2019

Bild: Lauren Ball, Menzies Health Institute Queensland. Foto: Griffith News, Griffith University

(TV-Hälsa)  De medicinska studierna saknar överföring av kunskaper i näringslära, för att kunna ge läkarna kompetens att kunna ge bra kostråd till patienterna. En forskningsöversikt publicerad i The Lancet visar att kost- och näringslära borde ha en central plats i studieplanen så att framtidens läkare kan göra sitt jobb bättre. →

Läs mera via Läkare behöver ökad kunskap om kost och näring för patienternas skull — TV Hälsa

How to Reduce Your Risk of Prostate Cancer (or Even Reverse it) Through Diet & Nutrition – Part 1, September 8, 2017

Editor’s Note: This article first appeared in the July 2016 edition of TTAC’s Heroes Against Cancer member newsletter. Prostate cancer is the second most common cancer affecting men, with nearly a million new cases diagnosed globally every year. It is also the second leading cause of death from cancer in men. Fortunately, prostate cancer has a nearly 90%…..Read more

via How to Reduce Your Risk of Prostate Cancer (or Even… — The Truth About Cancer

Next Story Internal Medicine Physician Shares What Happens To Your Body When You Stop Eating Meat(video) – July 5, 2017

“I want to convey to my fellow physicians that food truly is medicine and that a great body of evidence supports using a whole-food plant-based diet for the prevention and treatment of our leading chronic diseases. I also hope to dispel common nutrition myths and teach basic, practical nutrition counseling skills for use in the…

via Internal Medicine Physician Shares What Happens To Your Body When You Stop Eating Meat — Collective Evolution