VIDEO X 2: X22 Report 2647 — Globalism Has No Future, Nationalism Is The Way Forward || They Never Thought She Was Going To Lose, Public Awakening = Game Over, Tick Tock

By X22 Report – Published December 8, 2021

Ep. 2647a – Globalism Has No Future, Nationalism Is The Way Forward

The population is waking up, they are seeing the difference between globalism and nationalism. As the [CB] push forward with their agenda they are exposing globalism. Trump calls out the BB plan. McConnell is looking to make a deal to raise the debt ceiling. The economic playbook is known.

Video(19:32): https://rumble.com/vqg5t7-ep.-2647a-globalism-has-no-future-nationalism-is-the-way-forward.html

Ep. 2647b – They Never Thought She Was Going To Lose, Public Awakening = Game Over, Tick Tock

The [DS] is now struggling to maintain the entire narrative. The evidence of treason, corruption and crimes against humanity is now coming out. Trump is ready and prepared to take the bull horn away from the [DS]. [HRC] panics and reads or acceptance speech from the 2016 election. They never thought she would lose, she never thought she would lose and lose they did. Trump caught them all and with his new social media platform the people are going to see the truth without censorship, fake news interference, public awakening is game over for the [DS].

Video(48:47): https://rumble.com/vqg6ev-ep.-2647b-they-never-thought-she-was-going-to-lose-public-awakening-game-ov.html

All source links to the report can be found on the x22report.com site.

Vad du inte fick lära dig i skolan | VAKEN.se – 17 Aug, 2020

lära dig i skolan

VAKEN.se | Michael Delavante

17 Aug, 2020

Krig är fortfarande mycket lönsamt för en liten elit som förstår att slå mynt av människors okunskap och rädsla. Därav en fortsatt upprustning trots att miljoner människor lever i misär. 

”Vi som undervisar i politisk vetenskap på universitetsnivå finner oss själva allvarligt handikappade av den brist på textböcker och noggrann historisk forskning om ett av de viktigaste fenomenen i vår tid, nämligen, den otroliga alliansen mellan ledarna för kommuniströrelserna i världen och ledarna för några av de mäktigaste bankerna och företagen i Europa och Amerika.”

Läs mer via Vad du inte fick lära dig i skolan — VAKEN.se

(Video) Många bör ställas till svars nu. Lördagsintervju 82 med Mikael Willgert — SWEBBTV – 25 April

SwebbTV

Lördagsintervju 82 med Mikael Willgert som för ovanlighets skull själv blir intervjuad av Erik Berglund.

I denna Lördagsintervju möter Swebbtvs Erik Berglund webbkanalens ledare Mikael Willgert. Mikael berättar att han är civilingenjör i teknisk fysik från KTH. Han har jobbat inom industrin i olika svenska bolag med att etablera utvecklingsorganisationer för produkter och system.

Mikael tror att Svenska företag kommer fortsätta att vara framgångsrika tack vare de skickliga svenska ingenjörerna och affärsmännen. →

Läs mer & video: “Många bör ställas till svars nu. Lördagsintervju 82 med Mikael Willgert.” (53:44) via – SwebbTV

Website: SwebbTV

En ny nationalism tar form i Europa — Nya Dagbladet – 29 Februari, 2020

(Nya Dagbladet)  Traditionell europeisk nationalism byggde på att man tillhörde en särskild folkgrupp och/eller land med en viss historia samt traditioner och kultur, vilka man ville bevara och hävda. Sådana grunder har nu varierande styrka men syns idag vara starkast i Östeuropa, eftersom kommunisttiden där hindrade det mesta av icke-marxistiskt nytänkande om samhället. Det gör att äldre synsätt nu är särskilt kraftfulla i de länderna, eftersom kommunisttidens bidrag till kulturen i mycket förkastats. Reaktionen mot att inledningsvis ockuperas och sedan bli kommunistiska diktaturer och tvingas ingå i östblocket förstärkte naturligen också ländernas nationalism avsevärt. Men utvecklingen därefter har successivt försvagat en del äldre inslag och stöttepelare för nationalism, medan andra fortlever. →

Läs mera via En ny nationalism tar form i Europa — Nya Dagbladet

Krafterna som idag främst påverkar Sverige — Nya Dagbladet – 13 Januari, 2020

(Nya Dagbladet)  Om man vill förstå vart Sverige är på väg, är det intressant att urskilja de viktigaste av de krafter som idag påverkar skeendet och kan ändra status quo. Vissa är nytillkomna, medan andras styrka verkar förändras.

Jag avstår med något undantag från att diskutera kraften hos partiernas historiska ideologier eller aspekter såsom LO:s betydelsefulla finansiella och personella stöd åt socialdemokraterna under valrörelserna. Detsamma gäller SD:s socialkonservatism, beroende på osäkerheten vad själva ideologin betyder för partiets framgång jämfört med dess invandringspolitik. Inte heller berörs det extraordinära skattetrycket i vårt land, som haft och har ett antal politiska konsekvenser. Det tillhör de konstanta krafter som är basen för status quo. →

Läs mera via Krafterna som idag främst påverkar Sverige — Nya Dagbladet

The United Nations Agenda to Take Over the World — Humans Are Free – January 5, 2020

United Nations Dictatorship

(Humans Are Free)  In 2020 it’s difficult to determine which enemy presents the most harm to America in the coming decade.

China, Russia, North Korea? No, they’re not even at the top of the list of who represents the most danger to our great Republic. →

Read more via The United Nations Agenda to Take Over the World — Humans Are Free

Donald Trump thirty-six months on… by Jon Rappoport – Januray 3, 2020

jon rappoport

by Jon Rappoport

January 3, 2020

It’s been thirty-six months since I first posted this. Would love to hear your thoughts on this article and President Trump three-years on. Sound off in the comments…


My position on Donald Trump

December 2016

I’ve written many words about the man and what he’s been doing. To repeat a few of them, his two most important achievements are: he’s contributing, in a major way, to the ongoing destruction of the credibility of big media; and he kept Hillary Clinton out of the White House.

Concerning the media— I am tremendously enthusiastic about what Trump has done. I pop champagne corks on that one. He’s provided a public service for the ages. We would be light years beyond where we are now, if the world of conventional journalism hadn’t sold its soul, its morality, its intelligence, and its hunger for getting to the bottom of things so long ago. In his own improvisations and riffs, Trump has turned the media stars on their heads looking out of their asses. He has been merciless. He has worked acrobatic tricks worthy of a Salvador Dali. When they thought he was here, he was there. When they thought they had him pinned against the wall, he vanished and there was no wall. When they thought he was done, he was starting. When they assumed they were occupying a higher position, he was poking them in the solar plexus of their pretensions and exposing them as rank amateurs. They go sober-serious, he laughs. They deride and mock him, he reminds them they’re supposed to be professional. They scream and go ballistic, he walks away. He’s supposed to be in Washington, he’s in New York. He’s supposed to lay out his schedule for them, he vanishes. He shouldn’t talk to a foreign leader, he talks to a foreign leader. The Washington Post reports the Russians hacked the election, he says the CIA is making it up. →

Read more via – Jon Rappoport’s Blog

SwebbTV: Fjärde statsmakten nr 32 med Lars Bern om SVT:s dolda agenda – December 30, 2019

(SwebbTV)

Publicerad Dec 23, 2019

I detta program går vi igenom exempel på hur SVT har tagit en ensidig ställning för ”globalisterna”, och därmed de internationella finansintressena. De kämpar mot de nationella och konservativa krafterna i Sverige och resten av västvärlden.

Det första exemplet handlar om Brexit och hur SVT konsekvent har gett en negativ bild av Boris Johnson och hans möjligheter att genomföra Brexit.

Det blir därför väldigt förvånande för SVT:s tittare att han och det konservativa partiet fick så starkt stöd i valet nyligen. Lars Bern menar att det inte idag finns någon tvekan om att Brexit kommer att genomföras och det kan till och med komma att ske utan utträdesavtal. Det skulle också kunna medföra att Storbritannien inte kommer att betala den enorma ”skilsmässoavgiften” som EU kräver. →

Läs mera & Video: “Fjärde statsmakten nr 32 med Lars Bern om SVT:s dolda agenda. Vi önskar God Jul!” (59:00) via https://www.youtube.com/watch?v=JAlzp0dbcpA&feature=youtu.be

Globalismen förstör västvärlden och hotar freden — VAKEN.se – 19 December, 2019

(VAKEN.se)  Rötterna för dagens globalism går tillbaka till förra sekelskiftet, då John D Rockefeller skapade det första moderna globala megaföretaget Standard Oil. Hans koncept var genialiskt enkelt, det handlade om global marknadsdominans för att på så sätt kunna sätta konkurrensen ur spel. Han stack inte under stol med att han tyckte konkurrens var en synd. I Standard Oils fall handlade det om att styra världsmarknaden för olja och oljeprodukter genom kontroll av 90% av världens oljeraffinaderikapacitet och en betydande del av oljekällorna. Rockefeller blev världens första dollarmiljardär. Han tvingades visserligen att stycka sitt företag men behöll länge kontrollen över oljemarknaden. →

Läs mera via Globalismen förstör västvärlden och hotar freden — VAKEN.se

Blir Jan Björklund näste man till Bilderberggruppen 2019? — NewsVoice.se – 2 Februari, 2019

DEBATT. Bilderberggruppen ser nog med oro på utvecklingen i Sverige, där nationalismen får mer och mer fotfäste. Även om Jan Björklund redan 2009 deltog i det årets Bilderbergsmöte så finns det skäl att misstänka att han i år blir inbjuden igen. Han har ju ansträngt sig genom att återkommande ropa ”Mer EU!”. Text: Öystein Rönne…..Läs mera

via Blir Jan Björklund näste man till Bilderberggruppen 2019? — NewsVoice