LO Landin: Sverige behöver ett friskt politiskt ledarskap och inget NATO, 17 Juli, 2016-News Voice Public Service på Riktigt!

DEBATT. Mikhail Gorbachev, fd president i Sovjet, visar prov på ledarskap, när han menar att NATO:s beslut att placera trupp i Baltikum och östra Polen för att demonstrera NATO:s beredskap mot rysk aggression är kortsiktigt, farligt och ytterligare en krigshandling mot Ryssland. Text: Lars-Olof (LO) Landin, ordförande Kreaprenör, en kunskapsallians för nytänkande NATO:s beslut leder bara…

via LO Landin: Sverige behöver ett friskt politiskt ledarskap och inget NATO — NewsVoice – Public Service på riktigt – Redaktör Torbjörn Sassersson

Swedish NATO contract steps up hostility against Russia – US proxy war in Europe looming — NewsVoice – Public Service på riktigt!

To claim that Sweden can sign the so called Host Nation Support Agreement with NATO, while still sticking to its centenary policy of neutrality and freedom from military alliances, amounts to a level of linguistic acrobatics that – even in the domain of politics – transcends the borderline to the absurd. To me it is…

via Swedish NATO contract steps up hostility against Russia – US proxy war in Europe looming — NewsVoice – Public Service på riktigt – Redaktör Torbjörn Sassersson