LO Landin: Sverige behöver ett friskt politiskt ledarskap och inget NATO, 17 Juli, 2016-News Voice Public Service på Riktigt!

DEBATT. Mikhail Gorbachev, fd president i Sovjet, visar prov på ledarskap, när han menar att NATO:s beslut att placera trupp i Baltikum och östra Polen för att demonstrera NATO:s beredskap mot rysk aggression är kortsiktigt, farligt och ytterligare en krigshandling mot Ryssland. Text: Lars-Olof (LO) Landin, ordförande Kreaprenör, en kunskapsallians för nytänkande NATO:s beslut leder bara…

via LO Landin: Sverige behöver ett friskt politiskt ledarskap och inget NATO — NewsVoice – Public Service på riktigt – Redaktör Torbjörn Sassersson