Öppet brev till Johan Carlsson och Stefan Löfven om coronakrisen | NewsVoice

Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten. Pressfoto: FHM
Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten. Pressfoto: FHM

NewsVoice – 13 December, 2020

Öppet brev till Sveriges Statsminister Stefan Löfven och Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten från en mycket stor och hälsointresserad del av svenska befolkningen.

ÖPPET BREV. Ni har beslutat köpa in miljontals doser av ett helt nytt, oprövat och icke säkerhetstestat RNA-vaccin mot SARS-cov-19, baserat på genmanipulation och nanoteknologi. Det innebär att gener ska sättas in i våra mänskliga celler för att producera Coronaprotein för all evighet. FDA i USA har konstaterat att detta vaccin kan orsaka ett stort antal livshotande biverkningar, inklusive dödsfall. Vilka är era grunder för att godkänna detta experimentvaccin?

Läs mer: Öppet brev till Johan Carlsson och Stefan Löfven om coronakrisen — NewsVoice

Irritable bowel syndrome RELIEF: 6 ways glutamine can help, according to a new study — Natural Health 365.com – November 28, 2018

(NaturalHealth365) If you’re one of the estimated 45 million Americans living with irritable bowel syndrome – also called IBS – then you understand how upsetting this common condition can be.  Constipation and diarrhea are probably constant companions of yours, as well as issues like bloating, a sense of bowel urgency, and abdominal pain – often worse right after eating.  But, have you heard how glutamine can help?

In the quest to find natural solutions for IBS or digestive upset, adding a glutamine supplement to a well-balanced diet could be the next key step. And even if you don’t have irritable bowel syndrome, this amino acid could very well still be beneficial for your overall well-being……..Read more

via Irritable bowel syndrome RELIEF: 6 ways glutamine can help, according to a new study — Natural Health 365