Coronapandemin avslöjar det medicinindustriella komplexet | VAKEN.se – 10 Juli, 2020

medicinindustriella

(VAKEN)  Rockefeller som ogillade fri konkurrens och såg det som ”en synd”, måste hitta ett sätt att eliminera alla traditionella preparat och naturmediciner som kunde konkurrera med hans kemikalier. Det gjorde han med stor skicklighet genom att uppdra åt Abraham Flexner att utreda hur konkurrensen skulle elimineras. Denne presenterade sin s.k. Flexner-rapport år 1910 som sändes till USA:s kongress för beslut om nya lagar som skulle reglera marknaden för medicinska preparat. Redan då var USA i stort sett en oligarki, så Rockefeller fick exakt som han ville och Flexner-rapporten antogs som lag. →

Läs mer via Coronapandemin avslöjar det medicinindustriella komplexet — VAKEN.se

Are you losing your hair? Common chemicals could be to blame; try natural ingredients instead — April 25, 2018

(Natural News) Our hair is the crown we never take off. It tells a lot about us — our health, hygienic practices, etc. Sometimes, however, that supposed crowning glory turns dull and limp. The strands break and fall out, and we’re faced with an embarrassing problem: hair loss. Your shampoo may be the culprit. That…Read more

via Are you losing your hair? Common chemicals could be to blame; try natural ingredients instead — NaturalNews.com