(Video) Historiker avslöjar Bill Gates kopplingar till nazismen och avfolkning — VAKEN.se – 7 April, 2020

(VAKEN.se)

Bill Gates och tidigare hans pappa William Henry Gates Sr har under lång tid verkat för avfolkning på jorden och har jobbat för att införa ett totalitärt teknokratiskt globalt styre.

Bill Gates and former his father William Henry Gates Sr have long promoted depopulation on earth and have worked to introduce totalitarian technocratic global governance.

Video: “SHOCKING! Historian Exposes Bill Gates’ Ties To NAZIs And More” (6:60) via — VAKEN.se

https://banned.video/watch?id=5e8c9ef7475781009430c49d

Ny bok om verklighetsförnekelse och svensk välfärdskollaps — NewsVoice.se – 18 Augusti, 2019

 

Karl-Olof Arnstberg. Foto: SwebbTV.se

Karl-Olof Arnstberg – Foto: SwebbTV.se

RECENSION OCH DEBATT. Karl-Olof Arnstberg är etnolog och tidigare professor vid Stockholms universitet. Bakom sig har han en lång rad vetenskapliga studier och böcker med början från mitten av 1970-talet, särskilt då om romer och etniska minoriteter i Sverige. Under senaste decenniet har hans alltmer mörknande bild av Sverige som ett accelererat vittrande välfärdsland resulterat i böcker som närmast kan beskrivas som dystopier eller skräckscenarier.

Läs mera via Ny bok om verklighetsförnekelse och svensk välfärdskollaps — NewsVoice