Filmen om svensk vattenvård som massmedia inte vill visa – Vättern under ytan | VAKEN.se

VAKEN.se – 31 Januari, 2021

Rent dricksvatten en självklarhet eller? Dricksvatten brukar kallas vårt viktigaste livsmedel. Filmen ”Vättern under ytan” visar hur politiker och myndigheter tillåter industrin att släppa ut föroreningar i Sveriges största dricksvattentäkt.

Läs mer & Filmen om svensk vattenvård som massmedia inte vill visa – Vättern under ytan — VAKEN.se

The Contraption That Will Clean Up The World’s Oceans Set To Deploy 2018 (Video) — December 29, 2017

Back in 2013, we reported on the story of 19-year-old Boyan Slat, who had developed a device with the capacity to remove 7,250,000 tonnes of plastic and garbage from the world’s oceans in just five years. Originally set to deploy in 2016, the device still had numerous rounds of testing to complete, but testing is finally done,…Read more & short video

via The Contraption That Will Clean Up The World’s Oceans Set To Deploy 2018 — Collective Evolution