Sweden makes arms deals with the dictatorship of Chile | NewsVoice

NewsVoice | Torbjörn Sassersson red. -3 juli 2021

THE WORLD. Chile’s dictatorship is as anti-popular today as it was during Pinochet 30 years ago, says Evelyn with a past in Chile. She now sees that Sweden is developing in a similar right-wing extremist direction despite the fact that we have a socialist government. Sweden’s international image does not get better considering Sweden’s arms deals with Chile.

Read more: Sweden makes arms deals with the dictatorship of Chile — NewsVoice.se

(Video) Sverige gör vapenaffärer med diktaturen Chile | NewsVoice

NewsVoice | Torbjörn Sassersson red. – 3 juli 2021

VÄRLDEN. Chiles diktatur är lika folkfientlig idag som under Pinochet för 30 år sedan. Det säger Evelyn med ett förflutet i Chile. Hon ser nu att Sverige utvecklas i en liknande högerextremistisk riktning trots att vi har en socialistisk regering. Sverigebilden blir inte bättre av Sveriges vapenaffärer med Chile.

Läs mer & intervju(37:40): “Förtryck är vardag i Chile och vapenaffärer med Sverige”: Sverige gör vapenaffärer med diktaturen Chile — NewsVoice.se