Expertutredning i Schweiz: Strålning orsakar oxidativ stress | Nya Dagbladet – 5 April, 2021

Den schweiziska statliga expertgruppen Berenis publicerade i januari en utredning som drar slutsatsen från befintliga forskningsresultat att mikrovågsstrålning och lågfrekventa magnetfält orsakar oxidativ stress. Oxidativ stress kan leda till olika sjukdomar – framförallt hos barn och gamla och personer med immunbristsjukdomar, Alzheimers eller diabetes.

https://nyadagbladet.se/halsa/expertutredning-i-schweiz-stralning-orsakar-oxidativ-stress/

Expertutredning Schweiz: strålning orsakar oxidativ stress | Strålskyddsstiftelsen

Strålskyddsstiftelsen – 9 Februari, 2021

Den schweiziska statliga expertgruppen BERENIS publicerade i januari en utredning som drar slutsatsen att majoriteten av forskningsresultaten visar att mikrovågsstrålning och lågfrekventa magnetfält orsakar oxidativ stress. Oxidativ stres kan leda till olika sjukdomar. Barn och gamla och de med immunbristsjukdomar, Alzheimers eller diabetes kan vara särskilt riskutsatta.

Läs mer: Expertutredning Schweiz: strålning orsakar oxidativ stress — Strålskyddsstiftelsen

Strålsäkerhetsmyndigheten anlitar jäviga experter | Strålskyddsstiftelsen – 18 Aug, 2020

Strålskyddsstiftelsen – 18 Aug, 2020

I april i år publicerade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM en ny rapport från sitt vetenskapliga råd. Liksom alla tidigare år avfärdas  visade risker med strålning från trådlös teknik och lågfrekventa magnetfält. Ingen representant för majoriteten av forskarna som tvärtom anser att det finns växande belägg för hälsorisker och att människor måste skyddas bättre har ingått. Under alla år sedan 2002 har SSM:s expertgrupp dominerats av personer med jäv och bindningar till telekombolagen, vilka gynnas av gruppens slutsatser om att inga hälsorisker skulle finnas.

Läs mer via Strålsäkerhetsmyndigheten anlitar jäviga experter — Strålskyddsstiftelsen

Övertygande forskningsbelägg: WiFi skadar hjärnan och DNA — Strålskyddsstiftelsen – 30 September, 2019

(Strålskyddsstiftelsen)  Strålskyddsstiftelsen har gjort en ny sammanställning av forskningen som visar skadliga effekter av den mikrovågsstrålning som sänds ut av WiFi. I ett nytt faktablad visas att upprepad forskning under många år visat att mikrovågsstrålning från WiFi är skadligt för hjärnan, andra organ och för våra celler. Det saknas helt forskning som visar att det inte föreligger hälsorisker med att långvarigt exponera barn för WiFi. Ändå har tekniken införts på bred front i stort sett utan undantag i de svenska skolorna och förskolorna. – En stor skandal, konstaterar Strålskyddsstiftelsen. →

Läs mera via Övertygande forskningsbelägg: WiFi skadar hjärnan och DNA — Strålskyddsstiftelsen

Cannabis Oil Was Used To Treat Epilepsy 176 Years Ago — Collective Evolution – January 20, 2019

Cannabinoids have been found to have antioxidant properties, unrelated to NMDA receptor antagonism. This new found property makes cannabinoids useful in the treatment and prophylaxis of a wide variety of oxidation associated diseases such as ischemic, age-related, inflammatory and autoimmune diseases. The cannabinoids are found to have particular application as neuroprotectants, for example in limiting…..Read more & 

via Cannabis Oil Was Used To Treat Epilepsy 176 Years Ago — Collective Evolution

Powerful antioxidant helps us burn fat, lose weight and avoid premature aging — Natural Health 365 – December 5, 2018

(NaturalHealth365) A stunning two out of three American adults are overweight or obese, putting them at risk for premature aging and life-threatening conditions like, diabetes and heart disease. But, what if an antioxidant could protect you from harm? Would you be interested? We, at NaturalHealth365, often warn our readers about the dangers of poor lifestyle……Read more

via Powerful antioxidant helps us burn fat, lose weight and avoid premature aging — Natural Health 365

Antioxidant-rich papaya helps reduce brain damage caused by heavy metal exposure — NaturalNews.com – September 24, 2018

(Natural News) Scientists warn that cadmium poisoning is an underreported and little-known global health problem, causing a massive number of deaths annually and contributing to a lot of illnesses, not the least of which is cancer. The long-term exposure to the heavy metal has been documented to dramatically increase one’s risk of various skeletal, reproductive,…..Read more

via Antioxidant-rich papaya helps reduce brain damage caused by heavy metal exposure — NaturalNews.com

Bad News for Tattoos; Many Tattoo Inks Contain Dangerous Heavy Metals, Phthalates and Hydrocarbons — Era of Light – June 24, 2018

Would you knowingly inject dangerous heavy metals such as mercury, lead and arsenic into your body? How about carcinogens and endocrine disrupters such as phthalates and hydrocarbons? Chances are that is exactly what you have done if you have a tattoo because those items are commonly found in the inks used for tattoos. Dangerous Heavy….Read more

via Bad News for Tattoos; Many Tattoo Inks Contain Dangerous Heavy Metals, Phthalates and Hydrocarbons — Era of Light

How Turmeric Can Save the Aging Brain From Dementia and Premature Death — Wake Up World – June 19th, 2018

June 19th, 2018 By Sayer Ji Contributing writer for Wake Up World Presently, there are no pharmaceutical interventions that effectively slow, and certainly not reverse, age-related cerebrovascular pathologies linked to conditions such as Alzheimer’s disease and stroke. A study on turmeric extract, however, indicates that a natural curative agent already exists and is as close to the….Read more

via How Turmeric Can Save the Aging Brain From Dementia and Premature Death — Wake Up World