Låt det naturliga röda köttet ha en given plats på nyårsfesten — VAKEN.se – 27 December, 2019

(VAKEN.se)  Globalisternas klimatalarmister börjar bli helt desperata. Man tar nu varje chans att hitta på något nytt att skrämma allmänheten med för att hålla hypen igång. Efter att i decennier pratat om hur bråttom allt är och om alla tipping points som inträffar om något år och som inte materialiserat, börjar argumenten tryta. Någon klimatförändring har inte visat sig och vädrets variationer, såväl som havsisarna ligger väl inom ramen för det som är normalt för vårt klimat. Allmänheten på många håll i världen börjar inse att den lilla ökningen av koldioxiden i atmosfären från 0,03% till 0,04% inte är något hot mot ekosystemet, utan sannolikt en välsignelse. Klimatet är stabilt men samtidigt växer det mycket mer och skördarna slår ständigt nya rekord. →

Läs mera via: https://www.vaken.se/lat-det-naturliga-roda-kottet-ha-en-given-plats-pa-nyarsfesten/

Irritable bowel syndrome RELIEF: 6 ways glutamine can help, according to a new study — Natural Health 365.com – November 28, 2018

(NaturalHealth365) If you’re one of the estimated 45 million Americans living with irritable bowel syndrome – also called IBS – then you understand how upsetting this common condition can be.  Constipation and diarrhea are probably constant companions of yours, as well as issues like bloating, a sense of bowel urgency, and abdominal pain – often worse right after eating.  But, have you heard how glutamine can help?

In the quest to find natural solutions for IBS or digestive upset, adding a glutamine supplement to a well-balanced diet could be the next key step. And even if you don’t have irritable bowel syndrome, this amino acid could very well still be beneficial for your overall well-being……..Read more

via Irritable bowel syndrome RELIEF: 6 ways glutamine can help, according to a new study — Natural Health 365