Den Galatiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 21 februari, 2017

2 Manik, 10 Zac, 13 Caban Dratzo! Det går sakta och säkert framåt. Processerna fortsätter att sätta säkerhet framför leveranser. De som representerar den gamla kabalen strider hårt, och producerar en serie av…

via Den Galatiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 21 februari, 2017 —

Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Själv 16:e september, 2016

Det verkar som om frågor som rör ”Omvärderingen” (RV) nu har nått den punkt då alla G20-länder som är inblandade, är redo att gå vidare. Nu är det helt enkelt ett ärende för…

via Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Själv 16:e september, 2016 — 

et-contact

Kollektivet av Guider via Salena Migeot 12:e september, 2016

Teamet

Kollektivet av Guider via Salena Migeot
12:e september

 Ett meddelande från era Guider, 12:e september, 2016

Älskade Ni,

Vi hälsar er med stor kärlek, och vi ber er att ni i era hjärtan ska ta in alla som kämpar nu. Många av er möter utmaningar med lätthet och grace, men en hel del av er har svårare för det. När ni fortsätter att navigera genom de förändringar som sker, finns det ett antal saker som kan hålla er stadigt på er kurs. Som att spendera tid i naturen, umgås med nära och kära, hålla er borta från de medier som vill att ni ska förbli i separation, i rädsla, i hopplöshet och känna er maktlösa att förändra er situation till det bättre. När ni växer till medvetenheten om att ni är helt i stånd att ändra alla omständigheter som ni vill, kan ni, och kommer att känna att ni har möjlighet att dela denna visdom med andra. Det finns, bokstavligen, miljontals människor som gör just det via det ni kallar World Wide Web.

Föreställ er att det finns en mycket större World Wide Web som ni kan utnyttja. Det finns oräkneliga medhjälpare från hela universum, som bidrar till denna motorvägsinformation, men det de vill dela med er, har svårt att komma fram till er på grund av censuren som kontrollerar informationen ni får. Vi vill ändra på det, eftersom vi bokstavligen vill öppna upp universum för er. Det finns en uppsjö av information som skulle kunna vara tillgänglig för er, och det ser ut som om de största biblioteken i hela världen slagits samman, jämfört med vad ett ett lokalt bibliotek för fattiga i en stad på landet har att erbjuda. När ni verkligen har tillgång till allt som finns tillgängligt för er, kommer er värld bokstavligen att öppnas upp, och expandera på ett sätt som skulle få upptäckter av Copernicus, Galileo, och många andra kloka män, att verka vara av marginellt nyhetsvärde, i jämförelse med den flod av information som kommer att strömma in. Så, hur utnyttjar ni denna källa av till synes ändlös information? Berätta för oss att ni är redo för sanningen. Varje delegation från andra världar, som har interagerat med era regeringar, för att få detta till stånd, har fått veta att ni (mänskligheten) helt enkelt inte är redo att få känna till om andra världar. Älskade Ni, vi vet att detta inte är sant. Vi vet att ni kan hantera det. Vi vet att ni skulle älska att möta era utomjordiska bröder och systrar, när kampanjer med rädsla elimineras och ni upptäcker hur välvilliga de flesta av dem är, och hur mycket ni skulle vinna på alla sätt, genom att se på dem som äldre, klokare civilisationer. Dessa civilisationer kan, och kommer, att dela med sig av sin teknik till er, vilket kommer att hjälpa er att eliminera föroreningar, öka människans livslängd med årtionden, eliminera många av era sjukdomar, förbättra era studier av genetik exponentiellt, förbättra er vetenskap med århundraden, och viktigast, att kunna se er sanna historia, och allt som har dolts för att hålla er i mörkret.

Era regeringar står vid en vändpunkt nu. De har förhandlat gång på gång, för att förbereda er för ett fullt avslöjande, men har konsekvent brutit löftet, sina eder, sina skriftliga avtal, varje form av förhandling som har arrangerats under de senaste två århundradena har tillintetgjorts, genom passivitet och rädslan för motreaktionen från er. De vet att de inte längre kommer att ha makten när ni förstått sanningen. De har känt till detta under en väldigt lång tid, men har varit mycket framgångsrika med att dölja det för er. Endast de högsta beslutsfattarna i er värld, har delgetts denna information. Dessa män har fått så mycket makt i världen, att de står över regeringen. De är världsregeringen och de avgör vem som väljs var och för hur länge. Och i de flesta fall känner inte presidenter och premiärministrar till det, och vet inte om att de hade något att göra med deras befattning. Det är mycket få undantag från detta.

Det de nationella ledarna säger, är att de människor som fick dem valda vill att de ska göra A, B och C, och om de inte samarbetar, kommer deras familjer att bli lidande, eller så kan de antingen bli dödade, sjuka, någon skandal uppstår inom deras ämbeten som gör att de inte kan vara kvar, eller en kombination av allt. Det har funnits nationella ledare som har smittats med mystiska sjukdomar och dött mycket snabbt. Det har funnits de som mördats. Det har funnits vissa som har blivit lurade på något sätt – ofta blivit drogade, för att de skulle vara med om något skandalöst, och sedan bli anklagade för just det, som gjorde att dennes ställning som en vald tjänsteman kom i gungning. Detta har skett vid varje viktig politisk fråga som världens ledare ville genomföra, och de nationella ledarna motsatte sig.

Varför berättar vi allt detta nu? Eftersom det är dags, Älskade Ni, att få veta sanningen om vilka ni är, och varför er suveränitet har dolts för er. Er suveränitet är det som verkligen gör er stora. Ni omfattas inte av regler eller lagar i något land. Ni är er egen suveräna stat, och är inte ansvariga inför någon annan än er skapare. För att förenkla betydelsen av detta säger vi bara, ni har ingjutits med krafter ni ännu inte har börjat använda, eftersom ni har letts att tro att ni är sämre på många sätt. När sanningen blir känd, kommer ni att förstå att ni är gränslösa. Det finns vissa saker som måste bli kända och förstås av er för att gå in i er gränslöshet. Dessa har att göra med diskretion, visdom, och det universella ljuset ni begåvats med. När ni förstår detta, kommer ni att veta hur ni använder er kraft på högsta och bästa sätt. All ovilja med att använda era krafter för det högsta goda, orsakar konsekvenser och ni drabbas på ett sätt, som gör det osannolikt att ni kommer att försöka skada någon annan igen.

Ni har fötts in i denna tid, för att underlätta skiftet av tiderna. Skiftet av tiderna betyder, skiftet från Fiskarnas Tid till Vattumannens Tid. Ni har gått igenom detta skifte under de senaste decennierna. 2017 anses vara mittpunkten av denna förändring. Det innebär att det kommer att bli ett betydelsefull år, och det år när det gamla elimineras och vägen förbereds för er till att stiga in i en högre verklighet. Detta betyder både en högre dimension och en högre frekvens. Vad vi menar med detta är: ni behöver hålla kvar en högre existensfrekvens, för att klara den högre energin i en högre dimension. Detta är vad som menas med er uppstigningsprocess. Mänskligheten har aldrig uppnått detta tidigare. Vi delar med oss mer nu, än vad ni kanske är redo för, men vi är faktiskt här för att hjälpa er med förberedelsen för denna uppstigning. Om er uppstigning inte sker, har vi misslyckats. Vi har mycket arbete att göra under en mycket kort tid. Det är upp till oss som hjälpguider att hjälpa er uppnå, det ni redan har kommit överens om, innan ni förkroppsligades i denna livstid. Dessa transmissioner kommer som sådana, att vara mycket mer annorlunda än ni hittills varit vana vid, från och med nu. Vi har berättat många gånger i tidigare kanaliseringar, att saker och ting kommer att bli intressantare och mer utmanande ett tag, innan ni uppnår en mer utopisk tillvaro, som kommer att bli tillgänglig för er.

Den tid vi har berättat om kommer att avslöja er sanna historia, och det kommer att bli otroliga framsteg inom teknik, eliminera mycket av era föroreningar på en relativt kort tid, och allt annat vi har berättat, kommer till er. Vi har också berättat, att det kommer att bli en stor omvälvning för att få allt detta på plats. Det kommer att bli en massiv utrensning av det som inte tjänar planeten jorden, mänskligheten, och er suveränitet. Mycket kommer att försvinna, och det kommer att bli ganska uppskakande för er alla, även om innebörden av att ta bort det gamla, är för att ge plats för det nya som är bättre. Det kommer att finnas de som motsätter sig förändringarna, som känner att de hellre skulle dö, än att låta den ske, oavsett vad de tror sig vara knutna till. Det är här er suveränitet kommer in. Ni vet att ni klarar allt. Ni vet att ni är här, just nu, av en anledning och alla ni vet att skälet är att få denna process klar. Ni kommer att förstå att ni inte står i tacksamhetsskuld till någon annan, ni är inte ansvariga för att rädda små barn, och ni är inte auktoriteter över andra. Om ni har behov av att kunna styra, så kommer ni att få en svårare tid än de som är vana att använda sin egen auktoritet, och låter andra ha sin. Ha detta i åtanke när ni går framåt – om ni styr, var mycket uppmärksam på att överlåta styrningen, när er egen väg behöver utjämnas under resan. Om ni är följare, och är van att låta andra fatta beslut åt er, försök att ta saken i egna händer mer och mer. Gör så med välbehag, med spänning, och med vetskap om att ni mycket snart kommer att känna er så gudomligt guidade, att det kommer att bli svårt att göra något annat än det som är precis rätt för er, i varje givet ögonblick. Men för att komma dit, måste ni träda in i er suveränitet.

Älskade Ni, vi vet att vi har gett er en hel del att tänka på. Vi ber er att se fram emot att mer och mer sanning kommer fram, och att det genom den verkligen kommer att hjälpa er igenom förändringarna. Vi kan avslöja saker som mycket troligt kommer att hända, innan de händer – saker som kommer att låta så långsökta, att de är svåra att tro på. Men inom en snar framtid, kommer dessa händelser att inträffa. Detta har varit en betydelsefull period med många händelser som kommit fram, fast ni är inte medvetna om dem, eftersom ni hålls i mörkret. Vi kommer att kunna sprida lite ljus över mycket som händer i er värld, och så småningom kommer vi att ses som förebud för sanningen. Tills detta är kristallklart för er, ber vi er att hålla kvar möjligheten av att det vi säger kan vara sant. Det är allt vi ber – att ni betänker att det vi säger är möjligt. Vilket kommer att tjäna oss alla mycket väl. Vi kommer att infria vår hjälp till er, genom att ge er den information som kommer, som förbereder er för sanningen, och ni kommer att vara mer förberedda för de kommande upplysningarna, eftersom vi har förvarnat er. När ni hör saker från det ni anser som mer ”officiella” källor, kommer ni att kunna höra sanningen på ett annat sätt, ett sätt som ger er ömhet i hjärtat, då ni får veta att det är sant. Och ni kommer att börja ”känna” sanningen, mer och mer. Saker kommer i resonans med er mer och mer. En del av er kommer att känna det i sitt hjärta. En del av er kommer att tycka att osanningar inte ”landar” inom er vilket sanningen gör. Ni kommer helt enkelt inte att kunna absorbera eller acceptera osanningar. En del av er kommer att uppleva olika sensoriska upplevelser, som kommer att vara olika och baserat på om ni lyssnar till sanning eller osanning. Så vi ber er att börja urskilja med hjärtat, ert medvetna sinne och i alla era sinnen (lägg märke till subtila förändringar i er inre energi – särskilt i hjärtat och i händerna). Dessa sätt att veta, kommer att öka när ni går igenom er uppstigningsprocess. Och ni kan accelerera det genom att tona in er, på alla de sätt som vi har föreslagit, och några andra sätt ni upptäcker är meningsfulla för er.

Käraste Ni, vet utan tvekan att vi älskar er kraftfullt, i varje stund, i varje andetag.

Och så är det.

Kollektivet av guider

 

Översättning: Margareta Jonåkerhttp://www.st-germain.se

Projekt – Keshe Foundation Sweden —

Affärsplan för Keshe Foundation Sweden Produkter för energibesparing Produkter för hälsa och läkning Innehållsförteckning Introduktion, sidan 2 Vision, sidan 2 Uppdrag, sidan 2 Organisation, sidan 3 Produkter och Teknik, sidan 3 Marknad och…

via Projekt – Keshe Foundation Sweden —

Sananda via John Smallman, 22 maj, 2016!

Från: http://www.st-germain.se/

Jesus Sananda

Sananda

via John Smallman

22 maj, 2016

Ni är alla underbara varelser av intensivt Ljus!

Nu är det intressanta tider på gång! Det är mycket som sker i de fysiska rikena, vilket aldrig tidigare har skådats. Stabiliteten i flera av era ”demokratiska” regeringar är inte längre säkrad, eftersom missnöjet ökar med hela den politiska processen bland medborgarna i de olika länderna. De valda tjänstemännen verkar vara antingen omedvetna om situationen eller så är de ovilliga att ta itu med den. Det är utifrån sådana situationer som revolutioner föds. Enorma förändringar är på väg att äga rum, vilka kommer att förvåna och chockera er, när de verkliga planerna hos flera som har makt- och auktoritetspositioner över er, blir avslöjade av missnöjda hantlangare och anställda. Visselblåsare dyker upp överallt, med information som har hållits dold, men som borde ha fått vara offentlig. När detta fortgår, så fortgår även folks missnöje och det leder till förändring. I detta fall till enorm förändring! Alla avslöjanden gällande endemisk korruption inom högt uppsatta positioner, sker som ett resultat av mänsklighetens kollektiva beslut att vakna upp från sin dröm. Det som så länge har legat fördolt, kan inte längre hållas undangömt och när alltmer av den endemiska korruptionen avslöjas, kommer det för alla vettiga varelser att bli tydligt att en förändring är nödvändig. Därför kommer en förändring att ske. Det här har vi under en tid talat om för er, för att ni ska vara redo och många förändringar är mycket nära förestående.

För många förefaller det troligen som om vi har använt ord och fraser som ”snart, nära förestående, mycket nära, snarare än ni kan föreställa er” med en nonchalant ignorans för det sätt som tiden utvecklar sig på Jorden. Detta är helt säkert inte fallet. Det tar tid för betydelsen och ofrånkomligheten i de kommande förändringarna som vi talar om, att få slå rot i ert medvetande så att ni ska kunna stärka er kollektiva avsikt att fullfölja dem. Det är det som har varit på gång under de senaste åren, när alltfler människor har blivit medvetna om den korruption och oärlighet som är endemisk runtom i världen; inom regeringar, internationella bolag, stora banker och globala industri-kolosser, vilka ni har fått höra är ärliga och pålitliga, av dem som styr dem. Nu vet ni att detta inte stämmer, och alldeles nyligen fattade ni ett kollektivt beslut att upplösa det gamla systemet så att ett nytt och okorrumperat system kan skapas i dess ställe, som tjänar hela mänskligheten.

Som ni mycket väl är medvetna om, så är krig en business för stora industribolag och de banker som finansierar dem och de tjänar förmögenheter på massornas lidande. Detta kommer att förändras. Små grupper av synnerligen förmögna, inflytelserika och mäktiga människor har kontrollerat den globala ekonomin och politiken alldeles för länge och deras styre kommer att komma till ett abrupt slut. Mycket av den strävan som för närvarande pågår runtom på planeten, är ett resultat av deras sista desperata försök att hålla kvar sina maktpositioner genom att förorsaka konflikt och stort lidande på så många platser som möjligt för att skapa storskalig rädsla. De hoppas kunna militarisera en ännu större del av världen så att de ska kunna låsa ner den och fortsätta kontrollera er. De kommer inte att lyckas med det!

Här i de andliga rikena är vi mycket medvetna om den frustration som ni upplever när ni förväntansfullt väntar på de utlovade förändringarna som kommer att införa fred på Jorden, samt mat, husrum och trygghet för alla på planeten. Mänskligheten har beslutat sig för en kollektiv avsikt att dessa förändringar ska ske och därför kommer de att göra det. Kraften i er kollektiva avsikt är sannerligen enorm, ni har kollektivt valt att vakna upp och det kommer ni att göra. Ni befinner er redan i processen av att göra det och det finns inte den minsta möjlighet att ni ska ändra er eller backa er uppvaknandeprocess. Det som ni kollektivt har valt att uppnå går inte att hejda.

När ni läser detta, tillåt er att sjunka in i den mest centrala delen av er varelse där Kärleken lyser, strålande och motståndskraftigt i varje stund. Ni förblir för det mesta omedvetna om Den, för ni tillåter tvivel och rädslor att styra era tankeprocesser. Att gå djupt inombords åtminstone en gång dagligen är absolut nödvändigt för ert välmående, så försumma eller glöm inte bort att göra det, och när gör det, så öppnar ni med säkerhet upp er till Kärlekens överflöd som bor därinne, i väntan på att ni villkorslöst ska acceptera Den. Den finns alltid där för er, men Den tvingar eller tränger sig inte på er. Kärleken är oändligt kraftfull och oändligt varsam. Det verkar sannolikt vara en paradox för de flesta av er, men det är Sanningen, för inget annat existerar!

Kärleken verkar inte vara närvarande inom er för ni har alla, i något skede, blivit ledda att tro att ni är ovärdiga och därför tror ni inte på att ni kommer att finna Den inom er. Släpp taget om dessa ogiltiga och sanslösa övertygelser, påminn ofta er själva om att ni är Guds älskade barn, som för evigt vistas i Hans gudomliga omfamning, och förkasta alla negativa själv-dömanden som tynger ner er med en helt falsk känsla av värdelöshet vis-a-vis Gud. Det som Gud skapar är evigt, liksom Han själv, för evigt perfekt och för evigt oändligt älskad. Och Han skapade ER! Eller tror ni inte det? I så fall varifrån kom ni? För det finns ingen annanstans!

Många av er har naturligtvis gång på gång blivit sårade, av dem som ni trodde älskade er och det har förstärkt den underliggande känslan av att inte vara tillräckligt bra, en känsla som ofta förnekas för den är så smärtsam att bli medveten om. Nu talar jag om för er, och inte på något sätt för första gången, att det är ytterst felaktigt.

Det finns ingenting som rör något av Guds barn – och alla är Guds barn – som är oacceptabelt, ovärdigt, elaksinnat eller äckligt. Ni är alla underbara varelser av intensivt Ljus! Vänligen, jag ber er, släpp taget om alla fullkomligt osanna själv-dömanden och tillåt Kärleken inom er att flöda. Ni är alla gudomliga kanaler genom vilka Kärleken starkast önskar flöda. Kärlekens natur är att flöda, men för att den inte tränger sig på eller kräver det, så kan Den inte flöda genom er om ni inte låter Den göra det. Era egna negativa själv-dömanden begränsar eller blockerar flödet fullständigt, till er själva och till hela mänskligheten.

När ni accepterar er själva, så accepterar ni Gud in i era liv och då genomsyrar Hans oändliga Kärlek er fullständigt och flödar ut från er till världen i stort, och påverkar direkt alla som ni samspelar med på något sätt överhuvudtaget. Just nu befinner ni er på Jorden för att göra just det. Ni har alla valt att vara här just nu, för detta gudomliga syfte och er roll är absolut oumbärlig.

Förkasta alla negativa själv-dömanden och bortse från allt negativt dömande som andra försöker pådyvla er. Var kärleksfulla i varje ögonblick, med andra ord, var er själva! Det är därför ni är här. Och när ni lever ärligt som er själva, så förändras hela världen när det overkliga bara faller bort och Kärleken genomsyrar allting.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

Källa: https://johnsmallman2.wordpress.com

Översättning: Aslög Bergman – http://www.st-germain.se