Forskare hittade ämnen i Roundup giftigare än glyfosat!

Sharon Lerner på The Intercept skriver att striden om Roundup handlat om det aktiva ämnet glyfosat, men det finns andra ämnen – inerta ingredienser – i Roundup som stödjer glyfosatets verkan på ogräs. Det finns både adjuvanter och ämnen som ökar genomsläppligheten så att glyfosatets effekt ökar respektive bättre kan tränga in i växterna. Vissa av dessa ingredienser…

besprutning

Läs mera: via Forskare hittade ämnen i Roundup giftigare än glyfosat — VAKEN.se

Forskare hittade ämnen i Roundup giftigare än glyfosat – Idag beslutar EU om glyfosatets framtid!

The Intercept rapporterar att världens mest använda ogräsbekämpningsmedel Roundup innehåller gifter som tillverkaren Monsanto dolt för omvärlden med hänvisning till att de är affärshemligheter. Ett forskar-team meddelar att dessa ämnen är mer skadliga än glyfosat. Idag den 19 maj 2016 tar EU beslut om glyfosatets framtid i Europa. Text: Torbjörn Sassersson | Bild: Roundup – Foto:…

Roundup - Foto: Mike Mozart

The Intercept rapporterar att världens mest använda ogräsbekämpningsmedel Roundup innehåller gifter som tillverkaren Monsanto dolt för omvärlden med hänvisning till att de är affärshemligheter. Ett forskar-team meddelar att dessa ämnen är mer skadliga än glyfosat. Idag den 19 maj 2016 tar EU beslut om glyfosatets framtid i Europa.

Text: Torbjörn Sassersson | Bild: Roundup – Foto: Mike Mozart

Sharon Lerner på The Intercept skriver att striden om Roundup handlat om det aktiva ämnet glyfosat, men det finns andra ämnen – inerta ingredienser – i Roundup som stödjer glyfosatets verkan på ogräs. Det finns både adjuvanter och ämnen som ökar genomsläppligheten så att glyfosatets effekt ökar respektive bättre kan tränga in i växterna. Vissa av dessa ingredienser har tillverkarna av glyfosatbaserade ogräsmedel dolt eftersom de betraktas som affärshemligheter.

Intercept skriver att stämningar mot bla Monsanto nu fokuserar på dessa ämnen i de fall ogräsbekämpningsmedel lett till att personer förgiftats eller blivit sjuka i bla cancer…..

Läs mera: via Forskare hittade ämnen i Roundup giftigare än glyfosat – Idag beslutar EU om glyfosatets framtid — NewsVoice – Public Service på riktigt – Redaktör Torbjörn Sassersson