Denna matolja är säkrast och mest stabil vid matlagning | TV Hälsa – 15 Juli, 2020

Bild ovan: Säker matolja vid matlagning. Licens: AdobeStock.com

TV-Hälsa

Forskning. Australiska forskare jämförde resultaten vid uppvärmning av extra jungfruolivolja (EVOO) och ett antal andra vanliga matoljor i en stor studie. De kom fram till att EVOO var den säkraste och mest stabila oljan, även när den används vid höga temperaturer. Forskningen kunde också avfärda flera felaktiga uppfattningar relaterade till matoljor. →

Läs mer via Denna matolja är säkrast och mest stabil vid matlagning — TV Hälsa

Alternativa Nyheter – VAKEN.se – 16 December, 2019

Köttätande bra för folkhälsan

 

Miljöaktivister bedriver en intensiv propaganda mot köttätande som man menar bidrar till ökade utsläpp av växthusgaser. Jag skall vid ett senare tillfälle beröra detta påstående som inte är riktigt förutsatt att köttet produceras på ett ekologiskt bra sätt. Att miljöaktivister så starkt bedriver kampanj mot köttätande tror jag mer beror på att de ofta har en stark ideologisk bias för vegetarisk kost. Kampanjen mot köttkost är ur folkhälsosynpunkt ytterst diskutabel. → Läs mera via VAKEN.se

Lars Bern – Tillbaka till Hippokrates

 

Den metabola pandemin och dess orsaker är idag det utan jämförelse största hotet mot en hållbar utveckling för mänskligheten. Att de smittsamma sjukdomarna minskat kan i stort sett tillskrivas upptäckten av naturmedlet penicillin i början av 1900-talet samt några få viktiga vacciner. Även den kampen mot sjukligheten är nu på väg att förloras p.g.a. resistensutveckling och avsaknaden av fungerande nya antibiotikum och ökande allvarliga biverkningar från överanvändning av vacciner. Bovarna bakom resistensutvecklingen är kraftig överanvändning av antibiotikum till människor och en industriell matproduktion där ihopträngda djurbesättningar och fiskodlingar hela tiden tillsätter antibiotika i fodret för att hindra infektioner. → Läs mera på VAKEN.se

Fröoljorna orsakar en stor del av den ökande cancerförekomsten

 

Den metabola sjukligheten tilltar och sprider sig globalt som en pandemi, utan att den allopatiska skolmedicinen verkar ha någon som helst kontroll över utvecklingen. Detta har lett till att det duggar tätt med böcker och bloggar från människor som likt mig själv drabbats och som själva gjort något åt sin situation i avsaknad av hjälp från sjukvården. Denna strävan hos människor som vill hjälpa sina medmänniskor har som jag tidigare berört väckt en betydande irritation inom skolmedicinen, som nu efterlyser någon sorts censur av vad lekmän får skriva om egna hälsoupplevelser. Detta krav kommer från en skolmedicin som misslyckats katastrofalt med att stävja den pågående pandemin. → Läs mera på VAKEN.se

Folket mot skolmedicinen

 

pillerburkar

Två av de viktigaste grundbultarna inom skolmedicinen i västvärlden under det senaste halvseklet har varit hypoteserna att mättade fetter är hälsovådliga och att högt blodkolesterol ökar risken för kardiovaskulära sjukdomar. Båda dessa hypoteser bygger på forskningsfusk och bristfällig forskning. Trots att senare tids forskning kullkastat bägge hypoteserna är de fortfarande grundbultar inom den västerländska skolmedicinen. Orsaken synes vara att hypoteserna gett upphov till enorma inkomster för såväl den globala livsmedelsindustrin som läkemedelsindustrin. Det rör sig här om tusentals miljarder i inkomster varje år för dessa industrier. → Läs mera på VAKEN.se

Anti-inflammatory foods that prevent breast cancer — NaturalNews.com – January 31, 2019

(Natural News) Experts suggest that the most effective way to lower cancer risk is by making healthy lifestyle changes. To boost your overall well-being, maintain a healthy weight and eat anti-inflammatory foods that can also help lower your risk of developing breast cancer.

According to Alexandra Rothwell, a registered dietitian and a specialist in oncology nutrition, being overweight is one of the main risk factors for breast cancer. Since inflammation is also associated with both breast cancer and being overweight, eating anti-inflammatory foods can help you maintain your blood sugar levels and minimize inflammation.

The foods included in the list below aren’t just nutritious. They can also help reduce inflammation and prevent breast cancer……Read more

via Anti-inflammatory foods that prevent breast cancer — NaturalNews.com

88 percent of the population is at risk for developing diabetes, heart disease or other dangerous health conditions, new study reveals — Natural Health 365 -December 22, 2018

(NaturalHealth365) The risk of diabetes, heart disease plus many other chronic health problems is far worse than most people in the United States realize. A recently released study from researchers at the University of North Carolina set out to assess the general health of Americans. And, the news is really bad. In fact, researchers were…Read more

via 88 percent of the population is at risk for developing diabetes, heart disease or other dangerous health conditions, new study reveals — Natural Health 365

Healthiest Cooking Oils – 7 Oils to Use & 7 to Avoid — Wake Up World – November 30th, 2018

November 30th, 2018 By Dr. Edward F. Group Guest writer for Wake Up World When it comes to the cooking oil in your cupboard, plant-based oils made from fruit, seeds, nuts, and grains are the way to go. From familiar olive oil to exotic macadamia oil, plant-based oils can be rich and flavorful or light and neutral. You can…..Read more

via Healthiest Cooking Oils – 7 Oils to Use & 7 to Avoid — Wake Up World

Kallpressad olivolja bäst för hjärtat – Polyfenoler är hemligheten — TV Helse i Sverige – 10 Oktober, 2018

Olivolja är en viktig del av medelhavsdieten, som visat sig ha stora hälsofördelar. “Det råder ingen tvekan om att kallpressad olivolja (extra jungfru) är det mest hjärtvänliga fettet som finns”, säger läkare Fedon Lindberg. Det finns över 4000 internationella studier som visar detta, bekräftar han. Text: Arnt-Olav Enger, “Kaldpresset olivenolje – Det mest hjertevennlige fettet”…..Läs mera & video: “Kaldpresset olivenolje – Det mest hjertevennlige fettet”

via Kallpressad olivolja bäst för hjärtat – Polyfenoler är hemligheten — TV Helse i Sverige

Why the Indian olive is one of the best superfoods of all — NaturalNews.com – Aug 30, 2018

(Natural News) The olive tree (Olea ferruginea Royle) is one of the most important fruit trees in the world. It has been known for treating infectious diseases. Researchers at University of Azad Jammu and Kashmir in Pakistan provided scientific evidence of the beneficial properties of the olive plant. For the study, the researchers looked at……Read more

via Why the Indian olive is one of the best superfoods of all — NaturalNews.com

Fighting colorectal cancer with gut health: Certain probiotic bacteria, combined with broccoli, found to prevent and reduce tumors — NaturalNews.com – Aug 28, 2018

(Natural News) Broccoli has a lot of health benefits and is a known cancer-fighting food, but according to a recent study, combining the vegetable with engineered probiotics can help kill colorectal cancer cells. Even though the five-year survival rates for the earliest stages of colorectal cancer are “relatively good,” the later stages chances of survival…Read more

Fighting colorectal cancer with gut health: Certain probiotic bacteria, combined with broccoli, found to prevent and reduce tumors — NaturalNews.com

Extra virgin olive oil found to reverse many of the effects of a high-fat diet — NaturalNews – July 21, 2018

Image: Extra virgin olive oil found to reverse many of the effects of a high-fat diet

(Natural News) Could olive oil be the ticket to reversing years of damage caused by a “conventional” Western diet? New research has shown that the beloved oil can help fight against some of the most harmful effects of a diet that’s high in bad fats and added sugars. It’s not a secret that the stereotypical….Read more

via Extra virgin olive oil found to reverse many of the effects of a high-fat diet — NaturalNews.com