Tarmproblem hänger ofta samman med kronisk sjukdom – Dr Erik Enby — TV Helse i Sverige – 2 November, 2018

Dr Erik Enby sammanställer upptäckten av att kroniska sjukdomar beror på invasion av främmande mikroorganismer som tillväxer i blod och annan kroppsvätska. Även tarmproblem är en nyckelfaktor. Genom att utgå från att kroniska sjukdomar börjar som infektioner har Enby kunnat hjälpa många av sina patienter att bli friska. Text: Erik Enby Det vore välgörande om…..Läs mera

via Tarmproblem hänger ofta samman med kronisk sjukdom – Dr Erik Enby — TV Helse i Sverige