Porda via Anakhanda Shaka Mushaba 28 september, 2016

mushaba-logo

Porda via Anakhanda Shaka Mushaba

28 september 2016

Mushabas Platinaljus

Hälsningar Kära Mänsklighet

Jag är Porda känd som ”Papa Force” i familjen Mushaba. Jag kommer denna gång för det är tid att dela lite information med er. Jag säger till hela mänskligheten att ni är på väg att få se slutet på allt som arbetat mor er i millennier. Ni kommer att få se ett totalt slut på de lögner och det bedrägeri som styrt era liv och fått er att leva i falskhet utan att ni ens varit medvetna om det.

Mekanismen av bedrägeri och manipulation var mycket kraftfull och blev noggrant och strategiskt iscensatt för mycket länge sedan. Den började till och med innan historien om Jesus kom till varande. Det i sig är en annan berättelse som ska komma i ljuset. Faktiskt har den redan påbörjats med utgivningen av boken ”When World´s Collide”(När Världar Kolliderar), den oskrivna sanningen om den Svarta Rasen och dess utomjordiska ursprung, skriven av min Son på Jorden, Anakhanda Shaka Mushaba. Historien om kontroll över människorna går så långt tillbaka att det svindlar för ögonen. Det var en mycket intensiv och grundlig process över tid. Den fick ett starkt fäste och gjordes på ett sådant sätt att de som blev styrda inte hade en aning om det. De trodde faktiskt att de var fria att göra sina egna val. Hur smart var inte det!

Genom Ekonomi, Religion och Ras tog de över världen från människorna. De, de så kallade Kabalen eller Illuminati, tog inte bara kontroll över världens finanser och separerade och åtskiljde människor genom religion och ras, de styrde och manipulerade också jordbruket, för om man kontrollerar maten kontrollerar man världen, de tog över det medicinska samhället för de bestämde vad som skulle vara tillgängligt för folket, och folket hade inget annat val än att acceptera vad som erbjöds dem, de tog utbildningen för kontrollen över den och det som fyller någons sinne gör människorna styrbara. Det är inte folkets fel för människorna blev lurade, manipulerade, bedragna och duperade. Mänskligheten är mycket klokare idag. Det är mycket svårare att lura folket för det finns så många uppvaknade varelser på jorden. Tillgången på information är så stor tack vare internet. Det är så mycket svårare att dölja sanningen nu än någonsin tidigare.

Mänskligheten står på randen av att se en stor förändring som bokstavligt talat får sinnena att explodera. Det blir en sådan chock för så många när de får veta sanningen om vad som pågått i deras länder, i deras regeringar, livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin och utbildningen. Men ni kommer att börja njuta av frihet och egenmakt, ekonomiskt oberoende och perfekt hälsa och välmående på ett sätt ni aldrig trott vara möjligt. Sedan kommer ni att se att många andra också är medvetna och har väntat på dessa förändringar. Detta är de människor som är förberedda och redo att göra skillnad. Jag talar nu till er, de bland er som inte bara är andligt uppvaknade, men som också snart blir finansiellt mycket välförsedda.

Denna händelse har planerats under en mycket, mycket lång tid när ni i mänskligheten går in i den gyllene åldern av fred, kärlek och välstånd. Detta är en andligt organiserad händelse som tagit ett millennium att planera. Det fanns de på jorden som hade till uppgift att skydda folkets välstånd så att det blev tillgängligt när denna tid kommer. På Afrikas kontinent kommer det en dag att finnas det mest framgångsrika och välmående landet på jorden, ni kommer att finna enorma, och jag menar enorma, resurser av naturligt välstånd som legat vilande till denna dag. Det har också funnits stora guldreserver i Kina för de var väktarna av enorma mängder guld för den tid ni nu lever i. Så mycket guld som Kina nu kan ha, har Afrika mycket större kvantiteter av det, tillsammans med andra naturresurser av stort värde.

Kineserna spelar sin roll i denna tid av välstånd genom överenskommelser med den Andliga Hierarkin och med Mushabafolket, för de har en stark relation till Kineserna beroende på något som hände med det Kinesiska folkets blod för många miljoner år sedan, innan Kineserna kom och bosatte sig på jorden. Det var Mushabafolket som kom till deras hjälp. Nu kom jag lite på ett sidospår så jag går tillbaka till min poäng och lämnar detta till en annan gång.

Till de i världen som anförtrotts valutor, ni är de som har möjligheten att få till stånd stora förändringar i världen i stort genom er tjänst som ni erhållit innan ni kom till jorden för att delta i denna nya ålder av Jordens och Mänsklighetens utveckling. Ni är placerade på en plats dit ett enormt välstånd är på väg! Ni kommer att få en makt i era händer vid minsta vink, en finansiell styrka som ska användas för att göra om Jorden och mänskligheten. Ni har fått ett mycket viktigt uppdrag. Ni har sett exemplen på hur de med stor rikedom använt denna för sitt eget bästa, på bekostnad av allt och alla. Ni har sett hur dessa exempel struntat i folket och vad som händer dem, hur de lever, hur de lider, hur stor nöd de befinner sig i.

Det fanns mycket få av dem som brydde sig om folket. Ni förstår att sådana exempel inte är vad ni känner i era hjärtan. Ni har förstånd att med ert välstånd göra och använda det på ett annat sätt än de före er. Det är därför ni välsignas att få ett sådant enormt belopp. Det ska användas för framsteg och utveckling och frihet för mänskligheten. Det ni gör med er rikedom är berättelsen om er utveckling. De som inte visar sig vara värdiga på grund av själviskhet kommer så småningom att förlora hela sin rikedom. Inte som en bestraffning utan för att ni valt att inte följa er planerade andliga väg för mänskligheten. Ni måste komma ihåg att pengar har sitt eget medvetande. Det är inte en dum bit av papper som inte vet något.

Pengar bär en speciell energi, särskilt dessa pengar som kommer in i era liv nu. De kommer att få ett större medvetande än någonsin tidigare. De kommer att arbeta som en partner med er för att tjäna jorden och Mänskligheten. Om ni inte håller er del av överenskommelsen så kommer pengarna självmant att lämna er. Ni förstår, vi lever i en annan tid nu och fler blir medvetna om att allting har medvetande, även det vi tycker är dött eller utan liv eller bara en bit livlös substans. Ni som anförtrotts valutor kommer att bli hjältar av och för folket. Era hjärtan kommer att segra å folkets vägnar. Ni valdes för er integritet. Ni valdes för er hängivenhet och ert engagemang för sanning och rättvisa och kärlek till era medmänniskor. Ni är inte uppbundna av bedrägeriet med separation genom hudfärg och olika trossystem.

Ni är inte dömande utan bara kärlek. Ni använder kärlekens kraft för att tjäna folket. Ni är era bröders och systrars väktare och står stadigt och visar sanning i handling med er stora rikedom för att tjäna alla människor.

Till slut, förbered er för er gudomliga välsignelse är nu så nära att ni kan känna dess andetag mot ert ansikte! Var glada, bekymra er inte för det är er tid och den har kommit!

Jag älskar er alla enormt i Alltets namn.

Mushabas Välsignelser och Kärlek!

Jag är Porda(Papa Mushaba)

Översättning: Markku Pärssinen  – www.st-germain.se

Vi Är Från Framtiden, 29:e september, 2016

EThelp

Allt kommer att bli bra.

Mänskligheten är på väg att genomgå en häpnadsväckande revolution.

Många har begärt denna revolution, men få förstår vad det verkligen innebär.

Den här kommande revolution är en del av en stor utveckling mot ett uppvaknande av svindlande proportioner.

Livskraft är den kreativa självorganiserande intelligensen som iscensätter allt detta bakom kulisserna.

Livskraft upplevs av er som en känsla av kärlek – för liv och kärlek är samma sak.

Det mänskligheten är på väg att bli är ganska otänkbart för er just nu, och vi är här för att göra denna övergång lite enklare.
[NI ÄR INTE ENSAMMA]

Precis som när gyroskopiska krafter stabiliserar en motorcykel – stabiliserar Livskraften [Kärleken] alla levande system.

Populationer fulla av kärlek, föder ärlighet, mod och generositet, blir självorganiserande och självreglerande utan behov av tvingande kontroll.

Populationer med brist på kärlek, ger efter för rädsla, våld och korruption, och väljer despotiska regeringar för att bekämpa kaoset och oordningen, som uppstår vid avsaknad av kärlekens organiserande intelligens.

Precis som att Livskraft kan upplevas som kärlek, kan oordning/entropi upplevs som ego, hat och rädsla.

De korrupta och makthungriga lever på denna rädsla.

Utan tillräcklig gyroskopisk kraft för att en motorcykel ska kunna hållas upprätt, på samma sätt faller fria och idealistiska regeringar, om det inte finns tillräckligt med kärlek som håller dem upprätta.

Befolkningar som är alltför rädda, själviska och kaotiska för att stå på egna ben, väljer despotiska regeringar för att kraftfullt styra och stabilisera dem, som ett cykelställ för de som har förlorat hoppet.

Så länge en befolkning känner mer rädsla än kärlek, brukar det som ser ut att vara en demokrati, ofta vara mer som ett spektakel, för att trollbinda massorna. Enväldig makt förekommer fortfarande bakom kulisserna. Deras media styr människors omedvetna rädslor och aggressioner av påhittade fiender, ett galet tävlande, rabiat konsumtion och missbruk.
DETTA SYSTEM FÖRSTÖR SIG SJÄLV.

Detta system glorifierar egot, förkroppsligar entropin och övertygar er om att ni är ensamma mot världen som skapar utanförskap, rädsla och aggression.

Kärnvärdet i er kultur har kapats, och fram pressas ett patologiskt, antisocialt och antiekologiskt system, som är besatt av profit, makt och kontroll.

DETTA SYSTEM FÖRSTÖR SIG SJÄLV.

Verklig förändring måste nu komma utanför detta system.
Verklig förändring måste nu komma från er.
Precis som fria och idealistiska regeringar inte kan överleva i populationer fyllda med med entropin av rädsla, kan egoistiska tvångsregeringar inte överleva den kreativa självorganiserande kraften, från människor fyllda med kärlek.
Gandhi kallade denna kraft, själens kraft, livskraften, kärlekens kraft. Det är den grundläggande kraften bakom alla ickevåldsrevolutioner och den oantastliga kreativa intelligensen av Livet.

Sann frihet och jämlikhet kräver att befolkningen lever med denna självorganiserande intelligens.

Det kommande uppvaknandet sker i etapper.
Och nästa steg … är REVOLUTIONEN AV KÄRLEK.
Kärleken är den organiserande kraften bakom allt som är vackert, glädjande och kreativt i denna värld.

Maktstrukturer är bara en återspegling på befolkningens nivåer av kärlek eller rädsla.
Men den sanna kärleken driver ut all fruktan och gör att älskvärd revolution inte bara är möjlig, utan oundviklig.
Så nästa steg … är REVOLUTIONEN AV KÄRLEK.
När ni släpper fria de känsliga energierna av kärlek, då, för andra gången i världshistorien, kommer mänskligheten att ha upptäckt elden.
Elden av kärlek kommer att spridas genom alla människor, genom alla system och forma världen till sin egen avbild.
Kärleken är en naturkraft. Och så är ni.

Den kommande singulariteten sker i etapper.
Och nästa steg … är REVOLUTIONEN AV KÄRLEK.
Den kärlek som blir bränslet till denna revolution börjar hos er.
Ni kan bli agenter för kärlek, som vägleder er att styra era handlingar.

Kärleken blir större i gemenskap, sång, mindfulness, bön, humor, förlåtelse och anknytning.
(Vi kommer att avslöja mer i kommande sändningar.)
Berätta nu för alla levande varelser ni stöter på:

Jag ser dig.
Du är inte ensam.
Vi är i detta tillsammans.
Du är älskad.
Revolutionen av kärlek är här – och allt är bra.
Så … Låt det bli ljus!

Översättning: Margareta Jonåker – http://www.st-germain.se

wearefromthefuture.com

Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 16 juni, 2016

Teamet

Kollektivet, 16 juni 2016
via Caroline Oceana Ryan
Meddelande till Ljusarbetare

Från: http://www.st-germain.se/

Den senaste vägledningen från våra vänner, de Galaktiska och Änglalika varelserna som kallas Kollektivet:

Var hälsade, Ljusfamilj! Vi är glada att ha denna stund att tala med er idag.

Vi är medvetna om att många runt om i världen är bestörta över det skenbara resultatet av det primära presidentvalet i Förenta Staterna.

Det finns en speciellt stor besvikelse över att den mer populära kandidaten, senator Bernie Sanders, inte har fått Demokraternas kandidatur trots att många fler miljoner röstade för honom än för hans motståndare.

Förstå att val har blivit riggade – köpta, lurade, stulna och genomsyrade av väljarförtryck – under Förenta Staternas hela historia, vilket är fallet i de flesta länder.

Vi förstår att många nu känner att ”det har hänt igen, trots vår telefonbank och insatser med röstvärvning. Trots våra vädjanden och böner till de Högre Styrkorna i Universum. Vi är återigen i händerna på de korrumperade – missbrukarna och inkräktarna av makt.”

Och ändå skulle vi säga, ”Inte alls!”

För ni ska förstå att er mycket tydliga, mycket kraftfulla individ- och grupp-intention för att skapa ett rättvist val, att välja någon till presidentskapet som inte bara är medvetna om sitt Gudomliga ändamål, men som lever ut det helt, finns fortfarande i luften.

Fortfarande i etrarna kring planeten, och påverkar fortfarande yttre händelser på ett sätt som ni ännu inte kan förutse.

Det finns inga fulla-av-ändamål, själsexpanderande intentioner i er värld som inte påverkar yttre händelser – det vore omöjligt.

Och er planets nuvarande politiska ”system” känner också av effekterna av dessa kraftfulla förväntningar om ärlighet, jämlikhet, rättvisa, frihet och överflöd för alla, precis som det känner av effekterna av de ökande kraftfulla energier som kommer till Jorden och bygger nya vågor med allt högre vibrationer i hela Hennes väsen.

Det går inte att ta miste på dessa kraftfulla energivågor av högre uppsåt då de rusar ut i atmosfären, höjer det mänskliga medvetandet och framkallar varje slag av högre hjälp – Änglar, Uppstigna Mästare och alla andra Gudomliga källor till bistånd.

Så, långt ifrån att ha missat ert mål, ni når det.

Just nu är ”toppkandidaterna”, som de kallas, så långt ute de kan vara i allmänhetens ögon och medvetenhet, slöjorna som faller snabbt på varje nivå av yttre liv och medvetande på er planet faller också mellan dem och Sanningen om deras liv.

Den omsorgsfullt konstruerade fasaden av ”Jag är en som ni vill lita på för att få jobbet gjort” faller och löses upp så snabbt att ni skulle vara överlyckliga om ni kunde se alla detaljer om hur fullständigt deras förehavanden kommer att exponeras så att hela världen kan se.

Det skulle ha varit mycket klokare av dem att inte att låtsas att situationen på planeten är som vanligt.

Det skulle ha varit betydligt säkrare för dem att ha gömt sig eller skapat en flyktplan, som så många i deras gäng gör nu.

För nu när de är ute där alla kan se dem, kommer de inte att ha någonstans att gömma sig när sanningen om deras verkliga källor till rikedom, deras riktiga identiteter, deras sanna ”chefer” och deras sanna avsikter friläggs för hela världens beskådan.

Och så ser ni herrn från Vermont som fortsätter sitt hjärtbaserade engagemang att tjäna folket, inte bara i Amerika, utan hela planeten.

Den nuvarande amerikanska presidenten lovade också ett sådant, och har verkställt det troget, trots sin uppgift som en dubbelagent, där han uppenbarligen har spelat ut preferenser längst till höger ibland, för att lägga en mer perfekt fälla för de som är skyldiga till missbruk på varje nivå av de mänskliga rättigheterna.

Och förstå då att liksom med de dramatiska (och tragikomiska) berättelserna i era böcker och filmer, kan allt verka vara mörkast strax innan Ljuset börjar synas över horisonten.

Vi ber er att inte tvivla på den kommande Gryningen, bara för att ni fortfarande ser natten.

Vet att ni sänds varje tillgänglig hjälp, och att de energier och högre intentioner hos de himmelska sfärerna når er på allt mer kraftfulla nivåer.

För då det mänskliga medvetandet öppnas för varje högre nivå av förståelse, absorberar skönheten och friheten av Gudomlig Kärlek och Gudomlig Vilja i allt större mängder, öppnar ni er allt mer för högre och högre nivåer och intag av högre Ljus, vilket gör er förvandling från en tredje- till en femte-dimensionell planet desto mer verklig för varje ögonblick.

Och så skulle vi säga, låt dessa struttande dårar spela sin roll på scenen, och var glad för dem.

De har i sin okunnighet och kärlek till mörker, kallat fram från ert höga hjärta vissa aktiveringar och intentioner för tillväxt, inte bara för er själva, men för hela planeten, som inte kunde ha kommit fram annars.

Ni har hört (det ganska sexistiska) uttrycket ”Det är där vi separerar männen från pojkarna”.

I själva verket, det är där ni som mänsklighet skiljer Ljuset från skuggorna, och allt de har dolt.

Och visst, dessa brott och intentioner är mer synliga för er nu, och därför synes de mer hotfulla eller störande.

Men de kommer ändå fram nu så att era Ljus-sablar av Sanning och högre medvetande lättare kan upptäcka dessa lägre vibrationer och skära av deras tillgång till liv på planeten.

Tacka dem som har trätt fram vid den här tiden, för att spela sin roll i denna lysande avtäckning av den nya Femte-Dimensionella människan.

De har också sin roll i det stora Universella systemet.

Och när stunden är rätt kommer de att gå ur sikte, för att behandlas av dem vars roll är att utmäta rättvisa åt dem som har brutit mot Universell lag och kränkt allt mänskligt liv.

Tills det ögonblicket kommer, upphör inte med era uttalanden oavsett om det är ”NESARA nu!” eller ”Avslöjande nu!” eller ”Fred, Frihet, Jämlikhet för alla!”

Vare sig det är att underteckna namnlistor eller bära plakat för Fred och Rättvisa på en allmän sammankomst eller helt enkelt blossa den Violetta Flamman genom hela planeten och hela denna valprocess.

Eller säga, för att citera en fras Saint Germain är särskilt förtjust i, ”Frihet, Jämlikhet, Broderskap!”

För detta är er nya verklighet.

Vet att ni inte bara bevittnar ännu en ”valcykel”. Även era mutade eller hotade nyhets-förstå-sig-påare har sagt att så inte är fallet.

Vet att ni bevittnar – ni skapar, som kraftfulla Gudomliga Skapare gör – det exempellösa miraklet av en helt ny dimension, en helt ny form av liv på planeten.

Och för det, som alltid, bugar vi djupt med yttersta tacksamhet för er styrka, ert mod, er sam-Skapande kraft och säger, som alltid,

Namaste, vänner och Ljus-Krigar-Kollegor! Vi ser er Gudomlighet och vi bugar för den.

Oavsett vad som inträffar omkring er, är ni aldrig ensamma.

Copyright 2016, Caroline Oceana Ryan
If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and incluerg the link to this original post.
“The Collective: Message to Lightworkers – June 9, 2016,” Channeled by Caroline Oceana Ryan, June 9, 2016, at Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 18 juni, 2016

Judas-Iscariot

Judas Iskariot

Lördag 18 juni 2016

Kanal Ann Dahlberg

Källa: http://www.st-germain.se/

Jag är Judas Iskariot och jag hälsar Er alla från ovan. Det händer mycket på er Jord nu, mycket mer än ni anar. Era medier är ovanligt tysta med tanke på vad som verkligen händer i kulisserna. Det borde vara nyheter på första sidan med tanke på vad som nu händer i USA och Kina. Kina har redan en guldbackad valuta och USA skulle inte komma långt efter. USA är på väg att släppa sin guldbackade valuta (har redan gjort) och övriga länder kommer inom en snar framtid att följa efter. Det här vet endast de som följer utvecklingen av detta på alternativa medier om. Annars är det ovanligt tyst. Det är som om världen hämtar andan inför det som komma skall. Ingen vågar röra eller säga något innan det ”stora” har hänt. Det är stort kära barn på Jorden, det kommer att ändra er framtid för alltid. En guldbackad valuta kommer att ge er den rättvisa som ni länge åstundat och längtat efter. Regeringsskiften kommer att ske där så erfordras vilket till slut leder till NESARA. NESARA kommer att ge er den friheten och den fred som ni så väl behöver och har arbetat för. Den kommer att omfatta alla länder och bli ett riktmärke för Jorden. Alla länder kommer att arbeta med NESARA och anpassa det till sina egna länder. Kommunikation kommer att ske länder emellan där alla kommer att få råd och hjälp av varandra.

Det här är en underbar tid där människor hjälps åt för att bygga upp sin värld och Jord igen. Det svämmar över av kärlek i mitt hjärta, när jag ser allt som sker inom mänskligheten idag. Det yttre kommer snart att manifestera sig. Det är många av er som inte ser och känner till vad som händer men det finns där ändå …..och det kommer inte att vara så svårt att ta till sig det, när ni väl slår upp ögonen. Arbetet är igång och ni blir bara fler som ansluter er till det på många olika sätt. Många av er har säkert märkt av förändringar i er omedelbara närhet. Det kan vara små saker likaväl som stora. Medvetenheten har ökat och ni ser saker på ett förändrat sätt, det är som att ni har blivit lite klokare. Vis med åren är ju brukligt att säga, men här kan vi också säga…..vis med ljuset. Ljuset är en ögonöppnare, den ökar medvetenheten i er själ, så att ni så småningom ska förstå vilka ni verkligen är. Tilliten till ljuset och till er själva hjälper er på vägen.

Uppgiften att finna sitt eget hjärtas ljus är det viktigaste på Jorden nu och går hand i hand med all utveckling som sker på er Jord nu. Sitt gärna ner en stund och ta kontakt med ditt hjärta dagligen för att få den vägledning som du just nu behöver. Din själ är ivrig nu att få ge dig all den information som den kan ge. Den känner ljuset och vill arbeta för dess återkomst på det bästa sätt som den förmår och en gång åtog sig att göra.

LYSSNA, LYSSNA, LYSSNA   KÄNN, KÄNN, KÄNN …..det här är din väg, det var det här du kom ner för att göra.

Vi finns runt Er alla änglar, kraftdjur och väsen, vi stödjer ert arbete, vi hjälper er att vakna och förstå vad ni ska göra för att gå vidare och bli ”ett” med er själva och världen. Känn glädjen, känn ljuset, känn dina guider och ledare som finns runt dig nu. Känn tillit att göra det du alltid har längtat efter att göra. Var trygg i att du är fullkomligt älskad precis som du är just nu i denna stund.

Vi älskar Er så mycket!

Guiderna / Judas

Republic/RV/GCR Intel Events of The Last Ten Days, June 17th, 2016

Reval-22

Republic/RV/GCR Intel Events of The Last Ten Days

inteldinarchronicles.blogspot.com 

From the Federal Reserve to a new US Republic via a Global Currency Reset

Events of the last ten days

Compiled on 17 June 2016 by Judy Byington, MSW, LCSW, ret, Author, “Twenty Two Faces,” CEO, Child Abuse Recovery.  www.22faces.com  www.ChildAbuseRecovery.com

1. On June 10 2016, Friday, Landa China Global received three tranche alert notifications, the initial funding for their Humanitarian Prosperity Packages. Landa now had access to quadrillions for humanitarian projects.

2. The RV was expected to happen in the US when China transitioned to a gold-backed currency. Around the first part of June 2016 US Treasury Secretary Jack Lew was in China where he agreed to a 15 June 2016 transition date. Though scheduled for June 15 2016, that transition was said to actually take place on Sunday June 12.

3. On Sunday afternoon June 12 2016 Republic President General Joe Dunford & USA, Inc. bankruptcy figure head Jack Lew arrived in Reno on Air Force 1 with full surrendered release documents re: UST control over to the new Republic Treasury.

4. On that same Sunday June 12 2016, the new US Republic Treasury was hydrated with gold and asset-backed US Notes to cover a ten year budget plan that fixed the country’s infrastructure and basic operational needs.At the same timeChina also transitioned to a gold-backed currency, as did the rest of the global currencies in the BRICS system.

5. Wells Fargo Corp was authorized to release the RV kickstarting the Global Currency Reset on Sunday night June 12 2016. Wells Fargo would hold back the release pending certain political events.

6. The bankruptcy on May 2 2016 of the UNITED STATES OF AMERICA Corporation was being felt in increasingly obvious ways. On Sunday June 12 2016Khazarian mafia bosses ended their meeting at the Bilderberg gathering in Dresden, Germany. Nathaniel Rothschild was said to preside over that meeting on behalf of top his uncle and top Khazarian mafia boss Baron Jacob Nathaniel Rothschild. The official press release was here: http://www.bilderbergmeetings.org/press-release.html

7. CIA officials said that nobody was answering the phone at official Rothschild family companies, nor at their family complex in Zug, Switzerland. Considering the closure of the Rothschild offices in England, Japan and elsewhere, it was gussed they were in Switzerland with England’s gold reserves. If that was the case it meant that the Rothschilds no longer controlled the Bank of England. https://www.rt.com/uk/345988-g4s-royal-mint-security/

8. The British military had been removed from protecting the Royal Mint (where England’s gold was stored). The military was replaced with a private security company known as G4S. This was the scandal-plagued company that botched the security for the London Olympics. It was also where the so-called shooter in Orlando used to work.

9. Pentagon sources said US forces were evacuated from Germany’s Ramstein Air Base in order to shut down Bush cabal drug trafficking there and thus cut off their funds.

10. By now the European financial system was about to collapse.

11. On June 14 2016 Tues morning before markets opened in Europe, the London Gold Exchange (BOC) and OPEC Oil Exchange (HSBC) was scheduled to be surrendered to the Chinese Elders, but the transfer was held up because of political turmoil.

12. On that same Tues. June 14 2016 negotiations for a new financial system in the US went on hold as Cabal controllers of the old system went into hiding. There was a chaotic situation in the United States, Middle East and Europe. The May 2 2016bankruptcy of the Western financial system had affected social and economic stability – that had yet to be reported by the main stream media.

13. Late Tues. June 14 2016 and in spite of the chaos, or perhaps because of it, Iraq was saaid to have paid out all citizens at the same rate across the country. The new rates were retroactive back to 2013.

14. Also on Tues. June 14 2016 a large shredding truck was parked in front of the US Federal Reserve Building in New York. Big “Shred-it” Truck Just Spotted In-front of the New York Fed

15. Globally the Federal Reserve US dollar was now being ignored as the new US Treasury Notes activated in the global monetary system of BRICS.

16. From Mon. June 13 through Tues. June 14 2016 major funding moved into place in preparation of a Global Currency Reset.

17. On Tues. June 14 2016 many wondered what was going on at the US Treasury when President Obama made a Islamic Terrorist speech as the new Republic President General Joseph Dunford and US Treasury Secretary Jack Lew stood alongside. Everyone standing next to Obama including Lew were anticipating him to announce the new US Note currency circulation as per a signed treaty. The Treaty gave the new Republic Treasury control of printing the nations money again (this in place of the private, illegal, bankrupted and already fully transitioned Federal Reserve Bank). Obama’s failure to make the announcment delayed release of the RV.

18. Jack Lew had made a pre-taped announcement that could air at anytime per the emergency broadcast system if need be. However, that was not the optimal strategy for the Chinese Elders who for legal reasons, insisted on an overt transition statement and/or confession for the public record.

19. In view of Obama’s reluctance to make the announcement, on Wed. June 15 2016 at 8am CST China announced it was 100% gold backed (which happened onJune 12).

20. On Wed. June 15 2016 the Paris Agreement (which included the global Gold Treaty) was formally put in force for all sovereign nations. Officially the Paris Agreement was on climate change, but had in it the framework for the global Gold Treaty and currency reset. The Agreement had been passed by 194 countries. A total of 196 countries had agreed when China finally signed.

21. The new US Note was tied directly into the global reserve currency implementation. If the Paris Agreement was to be “put into force’ 13 days after it was ratified by 55 countries representing 55% of global carbon emissions, then all 195 nations had to be 100% compliant, including our own Republic of the United States.

22. The US Inc (aka the Federal Reserve) had defaulted back on May 2 2016. With China going gold-backed with their currency, the BRICS system was now in full force for all 196 countries.

23. Implimentation of the Gold Treaty not only meant a Global Currency Reset, but a new Republic for the US. Under the agreement everything was to conclude byJune 15 2016. This meant the new US Note must be released as bills had already been preloaded in ATMs.

24. By that same Wed. June 15 2016 all necessary global monetary change agreements had been signed. Information over the last two weeks indicated that the Global Currency Reset and receiving of 800 numbers for those holding foreign currency redemptions was an imminent event. Why? Because the Chinese had always said that either all nations go, or none go and the nation of China had already gone. America would be next.

25. On June 15 2016 the IRS and US Treasury were officially turned over to General Dunford and the new US Republic.

26. By not making the announcement on Tuesday USA Inc. President Obama had lost his chance to reveal the global change to gold and asset-backed currency, the expected change in the US tax system and to reveal the new US Republic. This reluctance by Obama triggered a forced rollout of the Global Currency Reset.

27. Also in view of Obama’s reluctance to reveal the fall of the Federal Reserve note, now announcement of the new gold-backed US Treasury note would likely be made through a top level spokesman like US Treasury Secretary Jack Lew.

28. Early Thurs. morning right after midnight at 12:01 am EST June 16 2016, Jack Lew made a public statement that was taped, delayed and carried on CSPAN later that morning. In this announcement Lew said that USA and China were putting the Paris Agreement in force. This put gold-backed currency into effect worldwide.

29. Also on Thurs. June 16 2016 Speaker of the house Paul Ryan made his weekly address. In that speech, Ryan proposed that Obama Care be appealed and replaced. He also suggested that the IRS be abolished and replaced with a non negotiable flat tax that included a consumption tax on new goods, but not on used goods, or basic essentials like food and medicine. In the new tax structure old tax system loopholes were to be closed and everyone would pay their fair share.

30. On June 15 2016 Pentagon Chief of Staff General Joseph Dunford had officially been put in as the new President of the new US Republic. With the new US Treasury in charge, these proposals had a chance for success.

31. There would be no public announcement about the Federal Reserve and IRS termination until after the November elections, though both agencies had already been reformed. The media wouldn’t be reporting this because the powers that be didn’t want to scare the markets.

32. However, by Wed. night at midnight June 15 2016 final negotiation teams had met in Bejing and Reno to conclude agreements. By early Thursday am June 16 2016 in place was the new Chinese Elder gold-backed BRICS system. The US would no longer return to the old fiat system.33. The Paris Agreement had been ratified. All final military, diplomatic decisions were implemented including those involving oil in Brazil and Venezuela. The Vatican, Cabal and US had been put on notice that there would be no more games. The Chinese Elders now controlled all bond and equity markets.

 

The Collective via Caroline Oceana Ryan, June 9, 2016

The Team

From: http: //sananda.website/the-collective-via-caroline-oceana-ryan-june-9-2016/

Svensk Översättning här: http://www.st-germain.se/kollektivet-via-caroline-oceana-ryan-9-juni/

Caroline Oceana Ryan ~ A Message to Lightworkers – June 9, 2016

The latest guidance from our friends, the Galactic and Angelic beings known as the Collective:
Greetings, Light Family! We are pleased to have this time to speak with you today.
We are aware that many around the world are dismayed at the apparent outcome of the presidential election primaries in the United States.
Particularly, there is great disappointment that the more popular candidate, Senator Bernie Sanders, has not been given the Democratic candidacy, though many more millions cast their vote for him than for his opponent.
Understand that elections have been rigged—bought, swindled, stolen, and riddled with voter suppression—for the whole of the United States’ history, as is the case in most countries.
We understand that many are now feeling that “it’s happened again, despite our phone bank and canvassing efforts. Despite our pleas and prayers to the Higher Forces of the Universe. We are again at the mercy of the corrupt—the abusers and usurpers of power.”
And yet, we would say, “Not at all!”
For understand that your very clear, very powerful individual and group intention to create a fair election, to elect someone to the presidency who is not only aware of their Divine purpose, but who is living it out fully, is still in the air.
 
Still in the ethers surrounding the planet, and still influencing outer events in ways you cannot yet envision.
There are no full-of-purpose, soul-expanding intentions in your world that do not affect outer events—that would be impossible.
13092102_479555515575930_9195177565743180396_n
And your planet’s current political “system” is likewise feeling the effects of these powerful expectations of fairness, equality, justice, freedom, and abundance for all, just as it is feeling the effects of the powerful energies increasingly coming to Earth, and building new waves of increasingly higher vibration throughout Her being.
There is no mistaking these powerful energy waves of higher intent, as they race out into the atmosphere, raising the level of human consciousness and calling forth every kind of higher help—Angelic, Ascended Master, and all other Divine resources of assistance.
So that far from having missed your goal, you are reaching it.
For now that the “frontrunners,” as they are called, are out as far as they can be in public eye and awareness, the veils that are quickly dropping on every level of outer life and consciousness on your planet are likewise dropping between them and the Truth of their lives.
The carefully constructed façade of “I’m the one you want to trust to get the job done” is falling and dissolving so quickly, you would be overjoyed if you could see the full details of how completely their goings on will be exposed for all the world to see.
It would have been far wiser of them not to pretend that things on the planet are “business as usual.”
Far safer for them to have hidden or carved out a plan of escape, as so many of their crowd are doing now.
For now that they are out where all can see them, they will have nowhere to hide as the truth of their real sources of wealth, their true identities, their true “bosses,” and their true intentions are laid bare for all the world to see.
11061661_10204586480125861_3547852541027469463_n
And so you see the gentleman from Vermont continuing his heart-based dedication to serving the people not only of the US, but of the entire planet.
The current US president also pledged such, and has carried that out faithfully, despite his duty as a double agent, in which he has apparently played out the preferences of the far right at times, in order to lay a more perfect trap for those guilty of human rights abuses on every level.
And so understand that as with the dramatic (and tragicomic) stories in your books and films, all may appear to be darkest, just before the Light begins to appear over the horizon.
We ask that you not doubt the coming Dawn, merely because you are still in the appearance of the night.
Know that you are being sent every available help, and that the energies and higher intentions of the heavenly realms are reaching you in increasingly more powerful levels.
For as human consciousness opens to each higher level of understanding, absorbing the beauty and freedom of Divine Love and Divine Will in ever greater amounts, you increasingly open to greater and greater levels and intakes of higher Light, making your transformation from a third to a fifth dimensional planet all the more real, with each passing moment.
And so we would say, allow these strutting fools to play their part on the stage, and be glad for them.
12745964_859007004222318_136918860740291050_n
They have, in their ignorance and love of darkness, called forth from your high heart certain activations and intentions for growth, not only for yourselves, but for your entire planet, that could not have come forward otherwise.
You have heard the (rather sexist) expression, “This is where we separate the men from the boys.”
Indeed—this is where you as humankind separate the Light from the shadows, and all they have been hiding.
And certainly, those crimes and intentions are more visible to you now, and therefore seemingly more threatening or annoying.
Yet they nevertheless come forward now so that your Light sabers of Truth and higher consciousness can more easily spot these lower vibrations and cut off their access to life on your planet.
Thank those who have come forward at this time, to play their part in this glorious unveiling of the new Fifth Dimensional human.
They too have their role in the grand Universal scheme.
10009825_267601740238083_8400874984728391857_n
And when the moment is right, they will recede from view, to be dealt with by those whose role it is to mete out justice to those who have broken Universal law and offended against all human life.
Until that moment comes, do not cease in your declarations, whether it is “NESARA now!” or “Disclosure Now!” or “Peace, Freedom, Equality for all!”
Whether it is signing petitions or carrying placards for Peace and Justice at a public gathering, or simply blazing the Violet Flame throughout the planet and this entire election process.
Or saying, to quote a phrase St Germain is particularly fond of, “Liberté, égalité, fraternité!”
For this is your new reality.
Know that you are not merely witnessing yet another “election cycle.” Even your bribed or threatened news pundits have been saying that this is not so.
Know that you are witnessing—you are creating, as powerful Divine Creators do—the unprecedented miracle of a whole new dimension, a whole new form of life on your planet.
And for that, as always, we bow deeply, with utter gratitude for your strength, your bravery, your co-Creative power, and say, as ever,
Namaste, friends and fellow Light Warriors! We see your Divinity, and we bow to it.
Whatever may occur around you, you are never alone.
Copyright 2016, Caroline Oceana Ryan
If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to this original post. Thank you.

Support Spreads for UK Exit as EU on Verge of Collapse – ANTIMEDIA –

Michaela Whitton, June 9, 2016

(ANTIMEDIA) United Kingdom — As the theatre surrounding whether the U.K. will remain in the E.U. continues to bombard the press and social media, a poll has shown Euroscepticism is not restricted to Britain alone — it’s rising across Europe. As Britain prepares for a June 23 referendum to vote on whether to remain in the Brussels-based institution or not, the decision to leave has come to be known as “Brexit.” With just two weeks to go, recent research points to growing anti-E.U. sentiment and thousands of voters in key European countries who want powers returned from Brussels to their national governments…

Read more at: http://theantimedia.org/support-spreads-for-uk-exit-as-eu-on-verge-of-collapse/