Anthropocene: Risken med vaccination mot SARS-CoV-2 (del 3.)

Anthropocene | Text: Sture Blomberg – 23 Oktober, 2021

Skademekanism #3  Tro, vetande och vetenskap: Risker med vaccination mot SARS-CoV-2 (del 3.) (stureblomberg.blogspot.com)

Spikproteinet ökar risken för pulmonell hypertension (PAH) 

De flesta är idag bekanta med begreppen ”spikprotein” och ”ACE2-receptorer” och har kanske fått klart för sig att spikproteinet från virusets yttre kapsel öppnar upp och tar sig in i den angripna kropps-cellen via denna ”receptor” ACE2, för att föröka sig inne i kroppscell-en. Men normalt är inte ACE2 en ”receptor” utan ett enzym på kroppscellernas membran, som spjälkar av en aminosyra från angio-tensin II. Denna molekyl, angiotensin II, är väldigt viktig för reglering av blodtrycket. ACE betyder just detta: ”angiotensin converting enzyme”.

Läs mer: https://anthropocene.live/2021/10/23/risken-med-vaccination-mot-sars-cov-2-del-3/

The Great Diabetes Lie — Prepare For Change – February 21, 2020

(Prepare For Change)

ALLIANCE FOR NATURAL HEALTH,

Many of us are told that the development of diabetes is a personal failure. New research shows us why this couldn’t be more wrong. Action Alert!

Intriguing research into the diabetes epidemic has shed new light on the main drivers behind this disease. Conventional wisdom tells us that sugar consumption, lack of exercise, and obesity are behind the surge in diabetes. While these are contributing factors, new work in this area implicates environmental toxins as a far more important cause of diabetes, including chemicals like BPA and phthalates that are found in many everyday consumer goods. And while the evidence mounts demonstrating the toll these chemicals are taking on our health, the government is stubbornly refusing to do anything about it. →

Read more via Prepare For Change