The Final Wakeup Call | The destiny of mankind

Our transformation has now begun

Message from Vital Frosi

Received and edited by Peter B. Meyer – 3 November 2021

The Final Wakeup Call

For this final stage of Change, we have entered an unchanging timeline; The ancient Armageddon prophecies will not happen! We are going to experience incredible times. However, there is still one major obstacle that undoubtedly concerns the fate of mankind itself; The most decisive moment for humanity on planet Earth is nowadays. There will be two well-defined Timelines: one will lead part of humanity to the New Earth; and the other timeline will lead the other part into exile.

Continue Reading → The destiny of mankind — The Final Wakeup Call

The Final Wakeup Call: Disclosure from the Council of Pleiadians by Peter B. Meyer

Existing civilisations of Atlantis, Lemuria, and Mu

Dark Forces have been broken up

Progress report

The Final Wakeup Call | by Peter B. Meyer – September 29, 2021

Message from the High Council of Pleiades

Finally, the time has arrived, to present some disclosures many have been waiting for. This has been a difficult but absolutely necessary decision as these disclosures will shock most of the populace and make those who are still asleep deeply, to wake them up from their illusion and can see true reality.

Continue Reading → Disclosure from the Council of Pleiadians — The Final Wakeup Call

Nederlands: Bekendmaking van de Raad van Pleiadians

Bestaande beschavingen van Atlantis, Lemuria, en Mu De Zwarte Machten zijn opgebroken Voortgangsrapport   Boodschap van de Hoge Raad van Plejaden Eindelijk is de tijd gekomen, om enkele onthullingen te presenteren waar velen op hebben gewacht. Dit is een moeilijke,…Continue Reading

Deutsch: Ankündigung des Rates der Plejaden

Bestehende Zivilisationen von Atlantis, Lemuria und Mu Die Schwarzen Mächte wurden aufgelöst Fortschrittsbericht   Botschaft des Hohen Rates der Plejaden Endlich ist die Zeit gekommen, um einige Enthüllungen zu präsentieren, auf die viele gewartet haben. Dies war eine schwierige, aber…Continue Reading

The Final Wakeup Call: Your health destroyed | by Peter B. Meyer

Population growth and eradication by drugs, food, and designed diseases
The DS-Global Mafia want people to suffer and die earlier
Alkaline has strong potency for treating cancer
Enzymes are proteins that ‘catalyse’ chemical reactions
Big Pharma and Big Biotech undermine your natural defence

The Final Wakeup Call | by Peter B. Meyer

Your Immune system

Today the DS-cabal control all sides in the medical networks – the WHO, which they created from the start, the public protection agencies like the US Food and Drug Administration (USFDA) and the Centres for Disease control like Hospitals and Prevention; the Pharmaceutical cartel, the medical universities and the doctors’ organisations. With the ownership of the media they completely control the health game.

Continue Reading → Your health destroyed — The Final Wakeup Call

Nederlands: Uw gezondheid vernietigd

Bevolkingsgroei en uitroeiing door medicijnen, voedsel, en ontworpen ziekten De DS-Globale Maffia wil mensen laten lijden en eerder sterven Alkaline heeft sterke werking bij kankergenezing Enzymen zijn eiwitten die chemische reacties ‘katalyseren’ Big Pharma en Big Biotech ondermijnen uw natuurlijke…Continue Reading

Deutsch: Ihre Gesundheit zerstört

Bevölkerungswachstum und Ausrottung durch Medikamente, Lebensmittel und manipulierte Krankheiten DS-Global Mafia will, dass die Menschen leiden und früher sterben Alkali hat starke Wirkung bei der Krebsheilung Enzyme sind Proteine, die chemische Reaktionen “katalysieren” Big Pharma und Big Biotech untergraben Ihre…Continue Reading

Italiano: La tua salute distrutta

Crescita della popolazione e sradicamento tramite farmaci, cibo e malattie progettate La mafia DS-Globale vuole che la gente soffra e muoia prima Lo stato alcalino ha una forte potenza per il trattamento del cancro Gli enzimi sono proteine che “catalizzano”…Continue Reading

All is an Illusion 8 | The Final Wakeup Call

Disturbing psychology behind global vaccine suicide cult

Fake Scientific Research

Fake Acquired Immunity

Counterfeit food

The Final Wakeup Call | By Peter B. Meyer – June 30, 2021

Illusionary democracy

Government is the problem, not the solution. After thirteen years of grinding deepening recession, and lately the fake pandemic crisis, now it’s time to change course. In a democracy, Governments are elected by the people to serve them, which is not the case as by now amply has been shown. They clearly act like authoritarian dictators. Governments are bribed to apply power and means to intoxicate your health and way of life. They have the power to tax, detain, imprison, torture, and send young men and women to fight wars in foreign countries that not even have been a threat. They regulate, hamper businesses, debase the money, obstruct trade by embargoes, and control anything that comes to mind. Governments clearly are not serving the public, worse they are people’s biggest enemy.

Continue Reading → All is an Illusion 8 — The Final Wakeup Call

Nederlands: Alles is een illusie 8

Verontrustende psychologie achter mondiale zelfmoordcultus door vaccins Fake Wetenschappelijk Onderzoek Nep Verworven Immuniteit Namaakvoedsel   Illusionaire democratie De overheid is het probleem, niet de oplossing. Na dertien jaar van steeds dieper wordende recessie, en de laatste tijd de nep pandemie…Continue Reading

Deutsch: Alles ist eine Illusion 8

Beunruhigende Psychologie hinter globalem Impfstoff-Selbstmordkult Gefälschte wissenschaftliche Forschung Gefälschte erworbene Immunität Verfälschte Lebensmittel   Illusionäre Demokratie Die Regierung ist das Problem, nicht die Lösung. Nach dreizehn Jahren der sich vertiefenden Rezession und zuletzt der vorgetäuschten Pandemiekrise ist es nun an…Continue Reading

Español: Todo es una ilusión 8

Inquietante psicología detrás del culto global al suicidio por vacunas Investigación científica falsa Falsa inmunidad adquirida Alimentos falsificados   Democracia ilusoria El gobierno es el problema, no la solución. Después de trece años de recesión cada vez más profunda, y…Continue Reading

Russian: Все это Иллюзия Часть 8

Тревожная психология, стоящая за глобальным культом самоубийственной вакцининации Фальшивые научные исследования Фальшивый приобретенный иммунитет Поддельные продукты питания   Иллюзорная демократия Правительство -это проблема, а не решение. После тринадцати лет все более углубляющейся рецессии и в последнее время кризиса фальшивой пандемии пришло…Continue Reading

All is Illusion 7 | The Final Wakeup Call

5th Dimensional Consciousness

Everything is fake

The knowledge gap between awake and the sleeping sheeple

Fighting for an amazing future

The magical matrix of our deceptive world

The Importance to be Awake

The Final Wakeup Call | By Peter B. Meyer– June 23, 2021

Truth is Unity Consciousness is Resisting Illusion of Lies

The chaos Humanity and planet Earth are going through is the fall of the tyrants; Draconian Law is giving way to Unity Consciousness and Universal Law. The Deep State empire based on old laws has no foundation left, it will fail, taking down all who live within its walls. Those religious, political and corporate businesses that are not aligned with Unity Consciousness or Universal Law, known as “Truth”, must either restructure or fail.

Continue Reading → All is Illusion 7 — The Final Wakeup Call

Nederlands: Alles is illusie 7

5-Dimensionaal Bewustzijn Alles is nep De kenniskloof tussen wakkeren en slapende schapen Vechten voor een verbazingwekkende toekomst De magische matrix van onze bedrieglijke wereld Het Belang van Wakker zijn   Waarheid is Eenheidsbewustzijn is Verzet tegen Illusie van Leugens De…Continue Reading

Deutsch: Alles ist Illusion 7

5-Dimensionales-Bewusstsein Alles ist gefälscht Die Wissenslücke zwischen wachen und schlafenden Schafen Kämpfen für eine erstaunliche Zukunft Die magische Matrix unserer trügerischen Welt Die Wichtigkeit des Wachseins   Wahrheit ist Einheitsbewusstsein ist Widerstand gegen die Illusion der Lügen Das Chaos, das…Continue Reading

All is an Illusion 5 | The Final Wakeup Call

Covid Pandemic is Fake – Depopulation is the Aim

Meaning of the word COVID

How Covid-numbers are Faked

Grow into consciousness

Breaking: More gold than imagined!

The Final Wakeup Call | By Peter B. Meyer – June 9, 2021

Statistical Lies

People are impatient and their attention span is miserably small. Very few are able to take a long-term view of things because everyone is accustomed to “living in the now” and go for “instant satisfaction”. They are not focused on what is in front of them. Or interested in human history, to learn from the past. The MSM-headlines are not screaming about a “stock market crash” or an “economic depression”, or anything big. But that doesn’t mean that the economy is on the mend by any kind of imagination. The Rothschild owned Central Banks speak in chorus, a global recession has begun, and the pain that we have experienced so far is just the tip of the iceberg. Think about what George Orwell once said;

During times of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act.

Continue Reading → All is an Illusion 5 — The Final Wakeup Call

Nederlands: Alles is een illusie 5

Covid Pandemie is Nep – Ontvolking is het Doel Betekenis van het woord COVID Hoe Covid-nummers worden vervalst Groei in bewustwording Breking: Meer goud dan men zich kan voorstellen!   Statistische Leugens Mensen zijn ongeduldig en hun aandacht spanne is…Continue Reading

Deutsch: Alles ist eine Illusion 5

Covid-Pandemie ist Fake – Entvölkerung ist das Ziel Bedeutung des Wortes COVID Wie Covid-Zahlen verfälscht werden Wachstum des Bewusstseins Eilmeldung: Mehr Gold als man sich vorstellen kann!   Statistische Lügen Die Menschen sind ungeduldig und ihre Aufmerksamkeitsspanne ist miserabel kurz….Continue Reading