Filmen om svensk vattenvård som massmedia inte vill visa – Vättern under ytan | VAKEN.se

VAKEN.se – 31 Januari, 2021

Rent dricksvatten en självklarhet eller? Dricksvatten brukar kallas vårt viktigaste livsmedel. Filmen ”Vättern under ytan” visar hur politiker och myndigheter tillåter industrin att släppa ut föroreningar i Sveriges största dricksvattentäkt.

Läs mer & Filmen om svensk vattenvård som massmedia inte vill visa – Vättern under ytan — VAKEN.se

The Most Toxic Retailers on the Planet — Waking Times – December 5, 2018

Dr. Mercola, GuestWaking Times The Toxic Substances Control Act (TSCA) requires that the U.S. Environmental Protection Agency compile and keep a current list of chemical substances manufactured or processed in the U.S. That list1 currently includes about 85,000 chemicals. Among them are 10,000 chemicals allowed to be added to food and food-contact materials in the U.S.,…….Read more

via The Most Toxic Retailers on the Planet — Waking Times