(VIDEO in English)Så här säljer läkemedelsindustrin in ovetenskapliga preparat till läkare som gapar och sväljer — VAKEN.se – 2016-08-09

Laurie Powell som arbetat för pillerindustrin med varumärkesstrategier (medical brand strategy) berättar att hennes uppgift var att identifiera de läkemedel som hade störst potential att nå kommersiell framgång. Det handlar om preparat som kan användas för att behandla de mest vanliga åkommorna som normalt finns i populationen, men kruxet är att läkemedlen behöver inte ens fungera.…

via Så här säljer läkemedelsindustrin in ovetenskapliga preparat till läkare som gapar och sväljer — VAKEN.se