Gräsrotsekonomi – Ett sätt att avstå från rådande maktstruktur | VAKEN.se

maktstruktur

VAKEN.se2 December, 2020

All beslutsmakt över penningpolitiken ligger hos Riksbanken (Rb). Ingen myndighet får bestämma över RB:s beslut när det gäller penningpolitik. Riksdagen är endast RB:s huvudman och ägare. RB:s direktion består av sex personer, med Stefan Ingves som Riksbankschef. Denna grupp privatpersoner har all beslutsmakt över svensk penningpolitik. Detta är lagstadgat sedan den 1 januari 1999. Riksbanken bestämmer hur mycket pengar som ska finnas i landet. Personerna i Riksbankens revision kan alltså trycka in nya siffror riksbanksdatorn och välja vem som ska stå som ägare för dessa, precis hur de vill. När de skapar nya pengar riskerar de inflation, alltså att värdet på pengarna minskar. För att hindra inflation behövs deflation.

Läs mer: Gräsrotsekonomi – Ett sätt att avstå från rådande maktstruktur — VAKEN.se

(Video) Rockefeller Foundation-rapport från 2010 förutspådde coronakrisen | SHOCKING: Rockefeller Foundation Paper Predicted Coronavirus A Decade Ago — VAKEN.se – 25 April, 2020

(VAKEN.se)  Harrison Smith från Infowars går igenom hur Rockefeller Foundation beskrev dagens coronakris, dess effekter och hur det kunde utnyttjas i en rapport från år 2010.

Harrison Smith of Infowars reviews how the Rockefeller Foundation described today’s corona crisis, its effects and how it could be exploited in a 2010 report.

Video: “SHOCKING: Rockefeller Foundation Paper Predicted Coronavirus A Decade Ago” (14:57) via — VAKEN.se