Study Finds That Nearly 30,000 Plant Species Are Used As Medicine Around World — Collective Evolution – January 30, 2020

(Collective-Evolution)  For more than a decade and with increasing urgency, critics have called out the disproportionate influence the pharmaceutical industry has had on the practice of medicine, as well as biomedical research. Meanwhile, the power of natural medicine has increasingly entered the spotlight, and a new study brings more attention to the latter.

A report released by the Kew Gardens in the United Kingdom has revealed that there are nearly 30,000 plant species recorded as being of medicinal use throughout the world. The report also noted that fewer than 16% of the species used in plant-based medicines are cited in medicinal regulatory publication. →

Read more via Study Finds That Nearly 30,000 Plant Species Are Used As Medicine Around World — Collective Evolution

Sikkim vann FN:s pris för bästa policy – första delstaten i världen att helt förbjuda pesticider — TV Hälsa – 20 September, 2019

(TV-Hälsa)  Sikkim, en mindre delstat i Indien var den första att gå över till helt ekologisk jordbruk redan 2016. Turismen ökade med 70 procent, och marken har blivit helt återställd. Människor över hela världen har besökt platsen, där över 4,500 olika växtarter och sällsynta vilda djur lever i ett blomstrande ekosystem. →

Läs mera & video: BBC News: “Will organic revolution boost farming in India? – BBC News” (2:15) via  — TV Hälsa