Colloidal silver can save tens of thousands of lives — Nya Dagbladet – 22 Mars, 2020

Foto: montage/CanStockPhoto

(Nya Dagbladet)

Colloidal silver can save tens of thousands of lives

Healthcare facilities all over the world are facing the largest ordeal in modern times, and the coronavirus is threatening to harvest tens of thousands – if not millions – of human lives. Health care today is completely unresponsive to the virus and is forced to work almost exclusively with intensive care, but colloidal silver is a means that could potentially save tens of thousands of lives and prevent us from shutting down entire communities. Healthcare could test this effective virus killer, but time is scarce. →

Read more via Colloidal silver can save tens of thousands of lives — Nya Dagbladet

Kolloidalt silver kan rädda tiotusentals människoliv — Nya Dagbladet – 21 Mars, 2020

Foto: montage/CanStockPhoto

Kolloidalt silver kan rädda tiotusentals människoliv

Sjukvårdsinrättningar över hela världen står inför den största prövningen i modern tid, och coronaviruset riskerar att skörda tiotusentals – om inte miljoner – människoliv. Sjukvården står i dag helt utan svar på viruset och tvingas arbeta nästan uteslutande med intensivvård, men kolloidalt silver är ett medel som potentiellt skulle kunna rädda tiotusentals liv och göra att vi slipper stänga ned hela samhällen. Sjukvården skulle kunna pröva denna effektiva virusdödare, och tiden är knapp. →

Läs mera via Kolloidalt silver kan rädda tiotusentals människoliv — Nya Dagbladet