Scientists successfully 3D print human cartilage with a breakthrough stem cell printer – May 10, 2017

Image: Scientists successfully 3D print human cartilage with a breakthrough stem cell printer

(Natural News) Recently, Swedish scientists successfully developed cartilage tissue by printing stem cells through a 3D bioprinter. As part of the study, a team of researchers at the Sahlgrenska Academy and the Chalmers University of Technology in Sweden harvested cartilage cells from knee surgery patients. The experts then coaxed the cells into becoming pluripotent stem cells. These stem cells were touted for…

via Scientists successfully 3D print human cartilage with a breakthrough stem cell printer — NaturalNews.com

Motion om tvångsvaccinering avslogs 28 april 2017

Den omtalade motionen från Sofia Arkelsten (M), om att det allmänna vaccinationsprogrammet ska innebära tvångsvaccinering avslås. Det meddelar socialutskottet på sin hemsida i ett betänkande idag, skriver Canal2op. ”Utskottet föreslår att riksdagen avslår samtliga motioner som berör vaccinationer. Det finns reservationer mot beslutet att avslå motionerna, men inga nya uttalanden berör frågan om att införa tvångsvaccinering…

via Motion om tvångsvaccinering avslogs 28 april 2017 — NewsVoice