(Video) Utsava:Queen,Pope have died-No new King-Prince Andrew Extradition-Merkel-MORE ARRESTS-3D to 5D psyob – June 26, 2020

Source: Flatten The Curve

June 21, 2020

Utsava provides accurate psychic and prophetic information. http://www.utsava.net UPDATES on the Queen, Fauci, FISA declass, the Queen, Prince Andrew, the Pope, George Floyd, Corona virus, JFK junior and more!

Utsava has predicted for years arrests with accurate time lines of the Pope, Merkel, Trudeau, Joe Biden, Hillary Clinton, Obama, the Queen, Prince Andrew, Prince Charles, Bitcoin and many more.You won’t find these types of accurate prophecies anywhere else. YouTube keeps deleting her channels.

Video(43:10): youtube.com/watch?v=EyacWy5V4_Y

Website: http://www.utsava.net

(Video) “The Veto” avslöjar hur CNN fabricerar falska nyheter om Syrien — NewsVoice.se – 26 April, 2019

ANALYS & DEBATT. Den undersökande journalisten Vanessa Beeley berättar hur hennes syriska kollegor Rafiq Lutf och fotografen Abdul-Mun’aim Arnous avslöjat hur CNN med falska nyheter som vapen utfört psykologiska operationer (psyops), med avsikten att skada president Assad så att en koalition av stater lättare ska kunna ta över landet. Av T Sassersson red.

Läs mera & video: “THE VETO: Exposing CNN, Al Jazeera, Channel 4, western media propaganda war in Syria” (1:16:34) via “The Veto” avslöjar hur CNN fabricerar falska nyheter om Syrien — NewsVoice