Bombshell study: Eating THIS popular food raises your dementia risk | NaturalHealth365

dementia-risk

by: Lori Alton, staff writer | March 28, 2021

(NaturalHealth365) Dementia, which can feature memory loss, confusion, cognitive impairments, paranoia, delusions, and hallucinations, affects at least 5 million adults in the United States.  Sadly, the overall number of people afflicted with this debilitating condition is expected to triple over the next 30 years.

Read more: https://www.naturalhealth365.com/dementia-risk-3777.html

Study reveals vitamin C is key to preventing stroke and promoting heart health | NaturalNews.com

March 11, 2021 by: Divina Ramirez

(Natural News) Vitamin C is an essential micronutrient that plays a crucial role in regulating immune function and supporting overall immune health. But recent studies suggest that it may also hold the key to stroke prevention and better heart health in the long run.

Read more: Study reveals vitamin C is key to preventing stroke and promoting heart health — NaturalNews.com

9 supplements for optimal blood pressure management | NaturalHealth365 – Aug 15, 2020

reduce-blood-pressure

(NaturalHealth365) Half of all Americans over 60 suffer from high blood pressure (hypertension), a major risk factor for heart disease, stroke and kidney failure.  In fact, research shows that even small increases in blood pressure increase the danger, with every 20/10 mmHg rise over optimal levels (115/75 mmHg) causing heart disease risk to double!  And, while conventionally-trained physicians tend to prescribe drugs to reduce blood pressure, these medications can produce toxic side effects.

Fortunately, a variety of vitamins and nutrients can significantly reduce blood pressure. To discover the top 9 natural supplements for blood pressure control, keep reading.

via NaturalHealth365

The Very Best Foods and Nutrients for Healthy, Glowing Skin — Wake Up World – June 16th, 2020

By Dr. Edward F. Group

Guest Writer for Wake Up World

What if the secret to clear, healthy, radiant skin isn’t found in a cream or serum, but rather in the food you eat? In fact, that is true! Whole foods contain nutrients that can get you glowing — naturally. Fruits and vegetables that are high in vitamins A, C, and E, antioxidant-rich dark chocolate, as well as nuts and seeds that contain omega-3 fatty acids… these are some of the best foods for healthy skin. 

Whether you’re dealing with adult acne, dry skin, aging, or anything in between, tweaking your diet may be the skin care solution you’ve been seeking. No matter what kind of shape your skin is in, you can improve your complexion with nutritious food. →

Read more via The Very Best Foods and Nutrients for Healthy, Glowing Skin — Wake Up World

Varning för bedräglig forskning — VAKEN.se – 21 Januari, 2020

(VAKEN.se)  Läkemedelsindustrins lönsammaste piller någonsin i historien är kolesterolsänkande statiner som till dags dato tros ha dragit in ca. 10 000 miljarder kronor. Hundratals miljoner människor varav en miljon i Sverige står idag på statiner som ger en lång rad svåra biverkningar. Jag har tidigare skrivit om det här på bloggen. Dessa piller har bidragit till att göra ålderdomen miserabel för miljontals åldringar som blivit pådyvlade dem av okunniga läkare som är starkt influerade av Big Pharmas intressen. I medicinkatalogen FASS dit industrin skall rapportera in observerade biverkningar vid utprovningen av pillren, spelas dessa biverkningar ner och påstås vara ytterst sällsynta. Men det är inte sanning. Nästan alla får mer eller mindre obehagliga och ibland direkt farliga biverkningar. →

Läs mera via VAKEN.se

Can Lowering Inflammation Help Major Depression? — Waking Times – December 27, 2019

Can Lowering Inflammation Help Major Depression?

Dr. Mercola, Guest
Waking Times

It is estimated that 7.1% of the adult population in the U.S. experienced at least one major depressive episode in 2017. The highest rates are among those ages 18 to 25 years. Many people believe depression is caused by a chemical imbalance in the brain. This is a theory that has been widely promoted by drug companies and psychiatrists, to the point it is now accepted as fact. →

Read more via: https://www.wakingtimes.com/2019/12/26/can-lowering-inflammation-help-major-depression/

Initiativ till ny form av holistiskt seniorboende i Thailand — NewsVoice – 25 December, 2019

(NewsVoice)  PROJEKT. Om du följt NewsVoice rapportering i hälso- och sjukvårdsfrågor de senaste fem åren, så har du förmodligen noterat att jag engagerar mig konsekvent för en bättre hälso- och sjukvård än den vi i Sverige för närvarande erbjuds för våra skattepengar. →

Läs mera via Initiativ till ny form av holistiskt seniorboende i Thailand — NewsVoice.se

Varning för bedräglig forskning — VAKEN.se – 22 December, 2019

(VAKEN.se)  Läkemedelsindustrins lönsammaste piller någonsin i historien är kolesterolsänkande statiner som till dags dato tros ha dragit in ca. 10 000 miljarder kronor. Hundratals miljoner människor varav en miljon i Sverige står idag på statiner som ger en lång rad svåra biverkningar. Jag har tidigare skrivit om det här på bloggen. Dessa piller har bidragit till att göra ålderdomen miserabel för miljontals åldringar som blivit pådyvlade dem av okunniga läkare som är starkt influerade av Big Pharmas intressen. I medicinkatalogen FASS dit industrin skall rapportera in observerade biverkningar vid utprovningen av pillren, spelas dessa biverkningar ner och påstås vara ytterst sällsynta. Men det är inte sanning. Nästan alla får mer eller mindre obehagliga och ibland direkt farliga biverkningar. →

Läs mera via Varning för bedräglig forskning — VAKEN.se

Discover natural remedies for gingivitis and avoid the loss of teeth — NaturalHealth365 – December 1, 2019

(NaturalHealth365) While its symptoms may seem easy to ignore, gingivitis can cause serious health problems, if left untreated. Over time, gingivitis can develop into gum disease, ravaging surrounding mouth tissue and bone.  Also known as periodontitis, this advanced gum disease condition can often cause a loss of teeth and be the “seed” to many other health issues. →

Read more via Discover natural remedies for gingivitis and avoid the loss of teeth — NaturalHealth365

Kostförslag för att förebygga och behandla Alzheimer — TV Hälsa – 27 Oktober, 2019

(TV-Hälsa)  FORSKNING & KOSTRÅD. Kerstin Unger-Salén följer upp sin artikel “Alzheimers-epidemin kan vara orsakad av bakterieinfektioner” med en ny text där hon listar olika sätt att förebygga Alzheimer, förslag på kost och kosttillskott.  Enligt nya vetenskapliga studier orsakas Alzheimers sjukdom av en kombination av geners disposition, livsstil och miljöfaktorer. Dr Dale Bredesen som nämns i min föregående artikelanser att följande faktorer medverkar till en utveckling av Alzheimers:→

Läs mera via Kostförslag för att förebygga och behandla Alzheimer — TV Hälsa