Varning för bedräglig forskning — VAKEN.se – 21 Januari, 2020

(VAKEN.se)  Läkemedelsindustrins lönsammaste piller någonsin i historien är kolesterolsänkande statiner som till dags dato tros ha dragit in ca. 10 000 miljarder kronor. Hundratals miljoner människor varav en miljon i Sverige står idag på statiner som ger en lång rad svåra biverkningar. Jag har tidigare skrivit om det här på bloggen. Dessa piller har bidragit till att göra ålderdomen miserabel för miljontals åldringar som blivit pådyvlade dem av okunniga läkare som är starkt influerade av Big Pharmas intressen. I medicinkatalogen FASS dit industrin skall rapportera in observerade biverkningar vid utprovningen av pillren, spelas dessa biverkningar ner och påstås vara ytterst sällsynta. Men det är inte sanning. Nästan alla får mer eller mindre obehagliga och ibland direkt farliga biverkningar. →

Läs mera via VAKEN.se

Can Lowering Inflammation Help Major Depression? — Waking Times – December 27, 2019

Can Lowering Inflammation Help Major Depression?

Dr. Mercola, Guest
Waking Times

It is estimated that 7.1% of the adult population in the U.S. experienced at least one major depressive episode in 2017. The highest rates are among those ages 18 to 25 years. Many people believe depression is caused by a chemical imbalance in the brain. This is a theory that has been widely promoted by drug companies and psychiatrists, to the point it is now accepted as fact. →

Read more via: https://www.wakingtimes.com/2019/12/26/can-lowering-inflammation-help-major-depression/

Initiativ till ny form av holistiskt seniorboende i Thailand — NewsVoice – 25 December, 2019

(NewsVoice)  PROJEKT. Om du följt NewsVoice rapportering i hälso- och sjukvårdsfrågor de senaste fem åren, så har du förmodligen noterat att jag engagerar mig konsekvent för en bättre hälso- och sjukvård än den vi i Sverige för närvarande erbjuds för våra skattepengar. →

Läs mera via Initiativ till ny form av holistiskt seniorboende i Thailand — NewsVoice.se

Varning för bedräglig forskning — VAKEN.se – 22 December, 2019

(VAKEN.se)  Läkemedelsindustrins lönsammaste piller någonsin i historien är kolesterolsänkande statiner som till dags dato tros ha dragit in ca. 10 000 miljarder kronor. Hundratals miljoner människor varav en miljon i Sverige står idag på statiner som ger en lång rad svåra biverkningar. Jag har tidigare skrivit om det här på bloggen. Dessa piller har bidragit till att göra ålderdomen miserabel för miljontals åldringar som blivit pådyvlade dem av okunniga läkare som är starkt influerade av Big Pharmas intressen. I medicinkatalogen FASS dit industrin skall rapportera in observerade biverkningar vid utprovningen av pillren, spelas dessa biverkningar ner och påstås vara ytterst sällsynta. Men det är inte sanning. Nästan alla får mer eller mindre obehagliga och ibland direkt farliga biverkningar. →

Läs mera via Varning för bedräglig forskning — VAKEN.se

Discover natural remedies for gingivitis and avoid the loss of teeth — NaturalHealth365 – December 1, 2019

(NaturalHealth365) While its symptoms may seem easy to ignore, gingivitis can cause serious health problems, if left untreated. Over time, gingivitis can develop into gum disease, ravaging surrounding mouth tissue and bone.  Also known as periodontitis, this advanced gum disease condition can often cause a loss of teeth and be the “seed” to many other health issues. →

Read more via Discover natural remedies for gingivitis and avoid the loss of teeth — NaturalHealth365

Kostförslag för att förebygga och behandla Alzheimer — TV Hälsa – 27 Oktober, 2019

(TV-Hälsa)  FORSKNING & KOSTRÅD. Kerstin Unger-Salén följer upp sin artikel “Alzheimers-epidemin kan vara orsakad av bakterieinfektioner” med en ny text där hon listar olika sätt att förebygga Alzheimer, förslag på kost och kosttillskott.  Enligt nya vetenskapliga studier orsakas Alzheimers sjukdom av en kombination av geners disposition, livsstil och miljöfaktorer. Dr Dale Bredesen som nämns i min föregående artikelanser att följande faktorer medverkar till en utveckling av Alzheimers:→

Läs mera via Kostförslag för att förebygga och behandla Alzheimer — TV Hälsa

How CoQ10 can benefit patients with diabetes — NaturalHealth365 – May 14, 2019

(NaturalHealth365) Coenzyme Q10 (CoQ10) is a compound that helps to generate energy within the cells – which is why it’s so important to help combat heart disease, poor brain function and even cancer.  And, as if that wasn’t enough of a reason to pay attention, research out of Kashan University of Medical Sciences is showing that taking CoQ10 benefits those suffering with diabetes.

Read more via How CoQ10 can benefit patients with diabetes — NaturalHealth365