Discover natural remedies for gingivitis and avoid the loss of teeth — NaturalHealth365 – December 1, 2019

(NaturalHealth365) While its symptoms may seem easy to ignore, gingivitis can cause serious health problems, if left untreated. Over time, gingivitis can develop into gum disease, ravaging surrounding mouth tissue and bone.  Also known as periodontitis, this advanced gum disease condition can often cause a loss of teeth and be the “seed” to many other health issues. →

Read more via Discover natural remedies for gingivitis and avoid the loss of teeth — NaturalHealth365

Kostförslag för att förebygga och behandla Alzheimer — TV Hälsa – 27 Oktober, 2019

(TV-Hälsa)  FORSKNING & KOSTRÅD. Kerstin Unger-Salén följer upp sin artikel “Alzheimers-epidemin kan vara orsakad av bakterieinfektioner” med en ny text där hon listar olika sätt att förebygga Alzheimer, förslag på kost och kosttillskott.  Enligt nya vetenskapliga studier orsakas Alzheimers sjukdom av en kombination av geners disposition, livsstil och miljöfaktorer. Dr Dale Bredesen som nämns i min föregående artikelanser att följande faktorer medverkar till en utveckling av Alzheimers:→

Läs mera via Kostförslag för att förebygga och behandla Alzheimer — TV Hälsa

How CoQ10 can benefit patients with diabetes — NaturalHealth365 – May 14, 2019

(NaturalHealth365) Coenzyme Q10 (CoQ10) is a compound that helps to generate energy within the cells – which is why it’s so important to help combat heart disease, poor brain function and even cancer.  And, as if that wasn’t enough of a reason to pay attention, research out of Kashan University of Medical Sciences is showing that taking CoQ10 benefits those suffering with diabetes.

Read more via How CoQ10 can benefit patients with diabetes — NaturalHealth365

The key nutrients needed to prevent heart attacks, strokes and heart failure — NaturalHealth365 – March 20, 2019

by: Lori Alton, staff writer |

(NaturalHealth365) Statistics on heart disease – the number one killer in the nation – are truly disturbing, with the U.S. CDC reporting that the condition claims the lives of roughly 610,000 Americans every year.  In addition, a shocking 5.1 million people in the United States are affected by heart failure.

With the odds of surviving past the five-year mark currently standing at 50 percent, it’s clear that more effective prevention and treatment options are needed.

Read more: The key nutrients needed to prevent heart attacks, strokes and heart failure — NaturalHealth365

Cancerprevention: Varför får vi cancer och vad behöver du veta? — TV Helse i Sverige – 4 Februari, 2019

CANCERPREVENTION. Kerstin Unger-Salén som driver ett hälsocenter för cancerprevention i Spanien går på djupet med de egentliga ursprungen till cancers uppkomst. Hon anser att nya forskningsrön och ett bättre vetande inte återspeglas inom den etablerade frisk- och sjukvården. Hennes debattartikel är väl underbyggd med referenser och bör ge många cancerdrabbade nytt hopp om att ett tillfrisknande är fullt möjligt bortom radikala metoder som kemo och strålning…..Läs mera

via Cancerprevention: Varför får vi cancer och vad behöver du veta? — TV Helse i Sverige

Statin Use Linked to Dementia — Wake Up World – November 29th, 2018

November 29th, 2018 By Dr. Joseph Mercola Contributing writer for Wake Up World Worldwide, someone develops dementia every three seconds, and by 2030 it’s estimated that 75 million will be living with the condition.1 In the U.S. alone, 5.7 million Americans are living with Alzheimer’s disease, the most common form of dementia, and someone develops the disease every…….Read more

via Statin Use Linked to Dementia — Wake Up World

A Dozen Top Nutrients for a Healthier Heart — Era of Light – October 24, 2018

The heart is our most important and most active muscle. In addition to the benefits for the heart of having a healthy active lifestyle and eating a healthy diets, there are several key herbs, minerals vitamins and other nutritional items which can provide great boosts for heart health. Here are 12 of the best: 1.…..Read more

via A Dozen Top Nutrients for a Healthier Heart — Era of Light