Zuckerberg till kongressen: ”Facebook är opartiskt” | Nya Dagbladet – 31 Juli, 2020

(Nya Dagbladet)  I kongressens hörande av techjättarna vidhåller Mark Zuckerberg att Facebook är helt och hållet politiskt opartiskt. Zuckerberg hävdar till och med att man även samtalar med konservativt inriktade intressegrupper när man tar fram sina policyer. Dock kunde han inte ge några exempel på någon sådan grupp som varit involverad när kongressledamoten Greg Staube ställde honom mot väggen. →

Läs mer via Zuckerberg till kongressen: ”Facebook är opartiskt” — Nya Dagbladet